Talentidrætsklasser

Talentidrætsklasserne er et tilbud på udskolingsniveauet fra 7. til 9. klassetrin. Talentidrætsklasserne er for dig, der har talent, ønske og vilje til at gøre mere ved din idræt.


Hillerød Kommune, Team Danmark og Hillerød Elite Idræt inviterer hvert år til et informationsmøde for alle interesserede. Mødet holdes i november måned på Frederiksborg Byskole. Du finder invitationen til mødet her på siden, når vi nærmer os mødetidspunktet.

Hvis du vil søge om optagelse i talentidrætsklassen, skal du udfylde et optagelsesskema, som ligger her i ansøgningsperioden. 

Fristen for ansøgning om optagelse i talentidrætsklassen til august 2020 var den 7. januar.
Optagelsesskema til skoleåret 2020-2021.


Talentidrætsklasserne

Hvad er en talentidrætsklasse?
En talentidrætsklasse er for dig, som udover at være god til din idræt også har talent, ønske og vilje til at gøre mere ved din idræt. I talentidrætsklassen er der sat tid af til din sport i skoletiden.

Hvem kan blive elev?
For at blive elev i talentidrætsklassen skal den sportsklub, du er tilknyttet, anbefale dig som et talent, det er værd at holde øje med.

Hvor går man i skole?
Talentidrætsklasserne holder til på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød. Det betyder altså også, at du skal skifte skole, hvis du ikke allerede går på Frederiksborg Byskole.

Hvad laver man i en talentidrætsklasse?
Udover at passe sin almindelige skolegang er der også sat ekstra tid af i skemaet til at dyrke sport. Eleverne i en talentidrætsklasse har morgentræning tre gange om ugen. De to af gangene foregår træningen på den idrætslinje, du er optaget på. Den tredje gang handler det om fysisk træning. Herudover vil der eksempelvis være undervisning/foredrag om kroppen og ernæring.

Sådan søger du
Det nye ansøgningsskema lægges her på siden senest uge 42

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Att. Skoleafdelingen
Du kan sende din ansøgning som digital post via linket Skriv til Skoleafdelingen

Ansøgningsskemaet vil indgå i en vurdering af dine muligheder for at blive optaget i en talentidrætsklasse. Finder visitationsudvalget dig egnet til en plads i talentidrætsklassen, vil du blive inviteret til en screening og evt. efterfølgende samtale sammen med dine forældre. Samtalen vil indgå i den endelige vurdering.

Visioner og mål

• At skabe sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning så eleverne får mulighed for en god uddannelse og idræt på eliteniveau
• At give eleverne en sammenhængende og indholdsrig skolegang hvor undervisningen er fleksibelt organiseret i tid, rum, struktur og giver
  eleverne optimale muligheder for læring og træning
• At skabe en positiv samarbejdskultur mellem skole, klub, elever og forældre hvor alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde
• At sikre rammer til at udøverne/eleverne bliver hele idrætsmennesker
• At skabe de optimale rammer for talentudvikling i Hillerød Kommune
• At sikre at eleverne kan træne efter principperne i aldersrelateret trænings koncept

 
Forudsætninger
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om:
• Almindelig folkeskole
• Struktureret hverdag
• At eleverne skal vise vilje til at arbejde hårdt og engageret

Idrætslinjerne

Hillerød Kommune tilbyder 6 idrætsspecifikke linjer og en basis. Basislinjen henvender sig til udøvere af en sportsgren, hvor Hillerød Kommune pt. ikke samarbejder med en idrætsklub.

Der tilbydes følgende idrætslinjer: 
- Bordtennis
- Fodbold
- Orienteringsløb
- Håndbold 
- Svømning
- Golf
- Basis

Læs mere om de enkelte idrætslinjer her.

Samarbejdspartnere


For at eliteidrætsklasserne kan blive så optimale som muligt er det vigtigt med gode samarbejdspartnere. Pt. har Hillerød Kommune samarbejde med følgende partnere:

HGI Bordtennis 

HGI Damefodbold

HGI Herrefodbold

Hillerød Judo

Hillerød Svømmeklub

FrederiksborgCentret

Hillerød Fysioterapi & træningscenter

Hillerød Elite Idræt

Team Danmark

Udtalelse fra Team Danmark

Vi kæmper for guld til Danmark
Team Danmarks ambitioner er høje. Vi kæmper for guld. Men med en befolkning på kun fem millioner mennesker er det afgørende, at vi satser på talentudvikling. Her spiller Team Danmarks Elitekommuner en væsentlig rolle.

Kvalitet og engagement
I Team Danmark er vi derfor rigtigt glade for, at Hillerød har etablerer et særligt idrætstilbud for jer elever i folkeskolen. Når I får mulighed for specialtræning samt tværfaglige forløb inden for fysisk træning, ernæring, styrketræning, mental træning, så betyder det et løft for både omfanget og kvaliteten af jeres træning. Og det er nødvendigt. Vejen til verdenseliten kræver nemlig, at du engagerer dig 100%. Både omfang og kvalitet er nødvendigt, hvis du og andre danske talenter også fremover skal være med til at kæmpe om medaljerne ved de store begivenheder som EM, VM og OL.

Skolegang og eliteidræt
I Team Danmark er vi overbeviste om, at Hillerød med talentidrætsklasser sikrer, at I i langt højere grad får mulighed for at få skolegang og eliteidræt til at hænge sammen – et princip, som Team Danmark har kæmpet for i mange år.

Lone Hansen, direktør i Team Danmark

 

Ungdomsuddannelser

Er du eliteidrætsudøver og på vej mod en ungdomsuddannelse, så har Hillerød Kommune et rigtig godt tilbud til dig: Du kan søge en plads under "Hillerød-ordningen", som hjælper dig til både at tage en uddannelse og samtidig få tid til at dyrke din idræt. Læs mere på Hillerød Elite Idræts hjemmeside

Kontaktperson:
Tanja Kystol Berg Tlf. 7232 5414
e-mail: tabe@hillerod.dk

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her