Søgning til ungdomsuddannelser

Her kan du se de lokale måltal for Hillerød Kommune


De aktuelle søgetal for Hillerød Kommunes 9. og 10. klasseelever til ungdomsuddannelserne var i 2019:

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser

Forberedende grunduddannelser og øvrige ungdomsuddannelser

Øvrigt

76,5 %

15,6 %

4,0 %

3,9 %Det er ved vejledningslovens § 1a bestemt, at kommunerne skal offentliggøre måltallet sammenholdt med de aktuelle søgetal, for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever.

Den 29. maj 2019 besluttede byrådet at fastsætte de lokale måltal for Hillerød Kommune til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for forberedende grunduddannelser.

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 22. november 2018 aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”, som sigter mod at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det var en del af denne aftale, at kommunerne skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, for at understøtte at kommunerne arbejder aktivt med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.


Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her