Skoledistrikter

Oversigt og lovgivning

Hillerød Kommune er opdelt i 7 skoledistrikter, og nogle distriktsskoler har flere afdelinger.

På denne alfabetiske liste kan du se, hvilke veje der ligger i de enkelte skoledistrikter. Hvis du flytter til en ny vej i kommunen, er det ikke sikkert, at vejen er med på oversigten endnu. Listen opdateres løbende.


Herunder kan du se folkeskolernes geografiske placering i kommunen

 

Det frie skolevalg inden for og over kommunegrænser

Udpluk af Undervisningsministeriets lov, § 36, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsat af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastat i henhold til § 40, stk . 2. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, på barnet skifter skole under skoleforløbet herunder til distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages først. «

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her