Politikker, rapporter og handleplaner

Her finder du rapporter, politikker, handleplaner og undersøgelser på skoleområdetSkolepolitik

Du kan læse skolepolitikken her

Med Hillerød Kommunes Skolepolitik 2016-2020 sætter byrådet retning for udviklingen af skolerne de kommende fire år.

Hillerød Kommunes skolepolitik sætter fokus på, at alle elever skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolerne skal særligt fokusere på elevernes læring, trivsel og dannelse gennem en varieret og praksisnær skoledag – med tid til bevægelse, faglig fordybelse og inddragelse af lokalsamfundets mange muligheder.

Handleplan for sprog og læsning

Her kan du læse Hillerød Kommunes handleplan for sprog og læsning

Handleplanen for sprog og læsning beskriver en sammenhængende og målrettet plan for, hvordan skolerne i Hillerød Kommune i fællesskab skal arbejde med at styrke alle børns mundtlige og skriftsproglige kompetencer og interesser.

Bilagene til handleplanen findes på Fællesnettet > Arkiv > Samlemapper > Handleplan for sprog og læsning. Materialerne er kun tilgængelige for skolernes medarbejdere.


Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015. Rapporten er vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016 på baggrund af høringssvarene.

Til sammenligning
Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-2014 efter ny lovgivning, vedtaget af Byrådet 25. marts 2015.

Der gennemføres kvalitetsrapporter hvert anden år. Næste kvalitetsrapport forventes godkendt af byrådet i marts 2018.
Rapporten er lovbestemt jf. Folkeskolens § 40a.


Forældretilfredshedsundersøgelser

I Hillerød Kommune gennemfører vi en forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år.
Undersøgelsen baseres på KL’s spørgeskemaer for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, og det er derfor muligt at sammenligne resultaterne i forældretilfredshedsundersøgelserne henover årene.

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 her

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2015 her

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2012 her

Kommuneprofilmodel - Hillerød Kommunes unge bliver veluddannede

Her kan du læse Kommuneprofilmodel 2012, som er en fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau på landsplan. Profilmodellen er udsendt af undervisningsministeriet.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS