Politikker, rapporter og handleplaner

Her finder du rapporter, politikker, handleplaner og undersøgelser på skoleområdetSkolepolitik

Du kan læse skolepolitikken her

Med Hillerød Kommunes Skolepolitik 2016-2020 sætter byrådet retning for udviklingen af skolerne de kommende fire år.

Hillerød Kommunes skolepolitik sætter fokus på, at alle elever skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolerne skal særligt fokusere på elevernes læring, trivsel og dannelse gennem en varieret og praksisnær skoledag – med tid til bevægelse, faglig fordybelse og inddragelse af lokalsamfundets mange muligheder.

Handleplan for sprog og læsning

Her kan du læse Hillerød Kommunes handleplan for sprog og læsning

Handleplanen for sprog og læsning beskriver en sammenhængende og målrettet plan for, hvordan skolerne i Hillerød Kommune i fællesskab skal arbejde med at styrke alle børns mundtlige og skriftsproglige kompetencer og interesser.

Bilagene til handleplanen findes på Fællesnettet > Arkiv > Samlemapper > Handleplan for sprog og læsning. Materialerne er kun tilgængelige for skolernes medarbejdere.


Handleplan for matematik

Handleplanen for matematik henvender sig primært til ledere og matematiklærere på skolerne.
Handleplanen bygger på opdateret matematikdidaktisk forskning og velafprøvede praksiserfaringer, og målet er, at den vil vise sig som en brugbar og virkningsfuld vejviser i den videre udvikling af matematikundervisningen i Hillerød Kommune.

Handleplan for matematik
Bilagsmateriale til handleplan for matematik
Bilagsmateriale til handleplan for matematik - word-udgave


Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten på skoleområdet er lovbestemt jf. folkeskolelovens § 40a. Kvalitetsrapporten gennemføres hvert anden år.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017-2018
Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017. Rapporten er vedtaget af Byrådet den 21. marts 2018


De tidligere års kvalitetsrapporter ses herunder:
Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015
. Rapporten er vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016.
Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-2014 efter ny lovgivning, vedtaget af Byrådet 25. marts 2015.

 


Forældretilfredshedsundersøgelser

I Hillerød Kommune gennemfører vi en forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år.
Undersøgelsen baseres på KL’s spørgeskemaer for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, og det er derfor muligt at sammenligne resultaterne i forældretilfredshedsundersøgelserne henover årene.

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 her

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 her

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2015 her

Du kan læse forældretilfredshedsundersøgelsen 2012 her 


Strategi for læring og digitalisering


Formålet med strategien er at sætte fokus på, hvordan vi arbejder med læring og digitalisering i vores folkeskoler og dagtilbud. Strategien sætter også rammen for, hvordan vi arbejder videre med udvikling indenfor området i de kommende år.

Strategi for læring og digitalisering

 

Mobning og klagevejeledning


Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet en skabelon til en handlingsplan, der fungerer som et pædagogisk redskab for grundskoler og ungdomsuddannelser. Handleplanen skal hjælpe skolerne med at udarbejde en strategi til bekæmpelse af moppesituationer.
Du finder handlingsplanen her

I dokumentet "Retningslinjer for arbejdet med undervisningsmiljøet på skolerne i Hillerød Kommune" ligger en klagevejledning til elever og forældre. Du finder klagevejledningen her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her