Hillerød Fritids Ordning - HFO

HFO er et fritidstilbud til skolebørn. Børn i 0. til 3. klasse går i HFO 1 og børn fra 4. klasse går i HFO 2.

Skriv dit barn op 
Digital Pladsanvisning


Overflytning fra HFO 1 til HFO 2

Hvis dit barn går i 3. klasse og er indmeldt i HFO 1, flyttes barnet automatisk til HFO 2 pr. 1. august.

Hvis du ikke ønsker at dit barn skal fortsætte i HFO 2 fra 1. august, skal du melde barnet ud af HFO 1 senest den 30. juni. Udmeldelsen skal foretages i den digitale pladsanvisning.

HFO

Hillerød Fritidsordning (HFO) er opdelt i HFO 1 for børn i indskolingen, og HFO 2  målrettet børn fra 4. klassetrin.
HFO 1 tilbydes børn, som er indskrevet i de kommunale skoler.

I HFO'en er der én samlet leder for hver HFO, og pædagoger med ledelsesansvar på de adresser, hvor lederen ikke er til stede dagligt.

Du kan kontakte Pladsanvisningen på tlf. 7232 5197, hvis du har spørgsmål ifm. opskrivning og udmeldelse.

Hvis du skriver dit barn op til Tidlig HFO samtidig med indskrivning i børnehaveklasse, kan du klare begge dele på www.indskrivning.dk i indskrivningsperioden. 
Her kan du melde dit barn ud af daginstitution og ind i Tidlig HFO med start 1. maj. 
Denne indskrivningsportal er kun åben mellem oktober og januar.

Hvis dit barn skal starte på en privatskole
Skal du huske at melde barnet ud af daginstitution inden skolestart. Dit barn kan ikke gå i kommunal Tidlig HFO, hvis barnet er indskrevet til skolestart på en privat skole. Barnet kan heller ikke gå i HFO 1 og samtidig på privatskole.
Der er 1 måneds opsigelsesvarsel med virkning fra den 1. i måneden. 

HFO-oversigt

 

Hillerød Vest Skolens HFO - HFO-leder Irina Kirina

Kontaktperson på HFO 1 (Ålerusen), Teglværksvej 19, 3400 Hillerød
Irina Kirina, tlf. 7232 7461 
Morgenåbning for børn i HFO 1 

Kontaktperson på HFO 1 i Alsønderup (Kulminen) og HFO 2 i Alsønderup (Guldminen), Baunevej 8, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Susan Christiansen
Tlf. 2936 9115, tlf. til kontoret: 7232 7450
Morgenåbning for børn i HFO 1

Kontaktperson på HFO 2 (Georgs Drage),  Ullerødvej 44, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Susanne Broholm Arler 
Tlf. 7232 4510

  

Frederiksborg Byskoles HFO - HFO-leder Yngvar Friberg

Kontaktperson i HFO 1 
Yngvar Friberg på Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød 
Tlf. 7232 7842 
Morgenåbning for børn i HFO 1 

Kontakt til HFO 1 (Bøgelund), Københavnsvej 55, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Vivi Martins
Tlf. 7232 7821

Kontakt til HFO 2 (Lindehuset) Lindevej 3-5, 3400 Hillerød 
Pædagog med ledelsesfunktion: Kim Sander
Tlf. 7232 4711

 

Hillerødsholmskolens HFO - HFO-leder Michael Iversen

Kontakt til HFO 1 på Hillerødsholmsallé 2, 3400 Hillerød
Michael Iversen
Tlf. 7232 7720
Morgenåbning for børn i HFO 1 

Kontakt til HFO 2 (Ødammen)  på Ødamsvej 22, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Jan Katborg
Tlf. 7232 4845

 

Grønnevang HFO - HFO-leder Per Bollerslev

Kontakt til HFO 1 på Jespervej 148, 3400 Hillerød 
Leder Per Bollerslev
Tlf. 7232 7381 / 7232 7380
Morgenåbning for børn i HFO 1

Kontakt til HFO 2 på Højager 112, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Bibi Lykke Larsen
Tlf. 7232 4551 / 7232 7382

Kontakt til HFO Nødebo, Skolevej 2, 3480 Fredensborg
Pædagog med ledelsesfunktion: Claudia Lucia Lehmann
Tlf. 7232 7398 / 7232 7383 HFO 1
Tlf. 7232 8917 / 7232 7383 HFO 2
Morgenåbning for børn i HFO 1 

 

Sophienborg HFO - Leder Jørgen Møller

Sophienborg Allé 7, 3400 Hillerød
Kontaktperson: Pearl Schultz   
Tlf. 5120 4164 HFO 1  
Tlf. til kontoret 7232 8927
Tlf. 7232 8848 / 2146 4008 HFO 2
Morgenåbning for børn i HFO 1 

 

Hanebjergs Skoles HFO - Leder Anita Fray

Kontakt til HFO 1 (Zik-Zakken), Brødeskovvej 39, 3400 Hillerød 
Tlf. til leder 7232 7505
Tlf. morgen 7232 7567
Tlf. eftermiddag:
Egen 7232 7566
Bøgen 7232 7567
Morgenåbning  for børn i HFO 1

Kontakt til HFO 2 (Petras Hus), Hulvejen 31, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Pernille Wulff Gregersen
Tlf. til Pernille Wulff Gregersen 7232 4841
Tlf. 7232 4840 HFO 2

Kontakt til HFO 1 og HFO 2 i Gørløse, Strøvej 103, 3330 Gørløse
Pædagog med ledelsesfunktion: Helle Brandt
Tlf. til Helle Brandt 7232 7503
Tlf. 7232 7523 HFO 1
Tlf. 7232 7525 HFO 2
Morgenåbning  for børn i HFO 1

Kontakt til HFO 1 og HFO 2 i Uvelse Uvelse Byvej 3, 3550 Slangerup
Pædagog med ledelsesfunktion: Zenta Carlen
Tlf. til Zenta Carlen 7232 7501
Tlf. 7232 7540 HFO 1
Tlf. 7232 7545 HFO 2
Morgenåbning  for børn i HFO 1

 

Kornmarkskolens HFO - HFO-leder Jesper Henriksen

Kontaktperson i HFO 1 og HFO 2 (12'eren) Nygade 12, 3320 Skævinge 
Jesper Henriksen 
Tlf. 7232 7043
Morgenåbning for børn i HFO 1

Kontaktperson i HFO 1 og HFO 2 (7'eren) i Ll. Lyngby, Skolevej 7, Meløse 3320 Skævinge
Pædagog med ledelsesfunktion: Henrik Keck
Tlf. 7232 7121 eller 7232 7124 
Morgenåbning for børn i HFO 1 

 

Gadevang Asyl - selvejende institution
Rankeskovvej 4, Gadevang
Tlf. 7232 4632 
Leder: Gitte Nielsen
Fritids- og ungdomsklub

 

Tidlig HFO


Ordningen er for de børn, der starter i kommunal skole til august. Børnene går i Tidlig HFO fra 1. maj til 31. juli, hvorefter de fortsætter i almindelig HFO 1.
Åbningstiden i Tidlig HFO er fra kl. 6.30 til 17.00 alle dage.

Forældrebetalingen er som i børnehaven, dog ekskl. prisen for mad.

Der er ikke mulighed for at tilbyde et frokostmåltid til børn i Tidlig HFO, som der er i børnehaverne. Derfor er prisen reguleret derefter.

Tidlig HFO foregår i HFO'en med dennes personale. Intentionen er, at børnene har de samme voksne omkring sig i HFO'en både før og efter 1. august. I undgår herved to store skift i barnets hverdag, når skolen starter.

Tidlig HFO følger lukkedage for HFO1.

Hør evt. mere om Tidlig HFO i jeres daginstitution eller HFO'en.

 

Åbningstider og lukkedage i HFO

 
Tidlig HFO følger lukkedage for HFO1

Åbningstider i HFO 1
HFO 1 har morgenåbent fra kl. 6.30 - 8.00. Om eftermiddagen er der åbent til kl. 17:00 på skoledage.

På ikke-skoledage er åbningstiden fra kl. 6.30 - 17:00 mandag til fredag.

NB: Morgenåbningen mellem kl. 6.30 og 7.00, også kaldet udvidet morgenåbning, kan skolebestyrelsen helt/delvist beslutte at placere efter kl. 17.00 i det omfang, der er et behov herfor.

HFO 1 holder lukket:

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Uge 29 og 30
Uge 42
Juleaftensdag
Mellem Jul og Nytår
Nytårsaftensdag

Alternativ pasning
Du har mulighed for at få passet dit barn på Frederiksborg Byskoles HFO1 samt på Kornmarkskolens HFO1 12'eren i Skævinge både mellem Jul og Nytår, og i uge 29, 30 og 42.
Nytårsaftensdag lukker HFO'erne på Frederiksborg Byskole og i Skævinge kl. 12.
Se opslag om tilmelding i de enkelte HFO'er.


HFO 2

På alle skoledage er der åbent fra skoledagens slutning til kl. 17.00 i HFO 2.
Åbningstiderne i ferier og på skolefridage varierer fra sted til sted. Du kan se åbningstiderne på skolernes hjemmesider.

 

Væresteder

Væresteder i Hillerød Kommune   

Værestederne er et tilbud til alle børn fra 13 til 17 år. Børnene kan frit deltage i aktiviteterne, og det noteres ikke, hvornår de kommer og går. 
 

FIF "Stedet" - Leder Lillian Dale Andersen 
Milnersvej 37
Tlf. 5124 6524 
FIF "Stedet" er et betalingsfrit fritids- og værested i midtbyen, og er et mødested for børn og unge, der ikke er medlem af andre klubber. 
    
   
Østhuset  
Tolvkarlevej 361
Tlf. 7232 4520 
Fritids-/værested

Indmeldelse og udmeldelse af HFO

Indmeldelse og udmeldelse foregår i den digitale pladsanvisning.

Vær opmærksom på, at der er 1 måneds varsel på udmeldelse, og at det er med virkning fra den 1. i måneden. 

Oplysninger om priser, betaling mm.

 

Mål- og indholdsbeskrivelse i HFO


Du kan læse HFO'ernes mål- og indholdsbeskrivelse HER

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS