Børn i HFO

Hillerød Fritids Ordning - HFO

HFO er et fritidstilbud til skolebørn. Børn i 0. til 3. klasse går i HFO1 og børn fra 4. klasse går i HFO2.

Digital Pladsanvisning

 

Overgang fra daginstitution til Tidlig HFO

Hvis du har indskrevet dit barn til skolestart på en folkeskole i Hillerød Kommune, flyttes barnet automatisk fra daginstitutionen til Tidlig HFO pr. 1. maj. 
Dit barn flyttes også automatisk videre til HFO1 den 1. august.

Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå i Tidlig HFO fra 1. maj eller i HFO1 fra 1. august, skal du selv melde barnet ud i den digitale pladsanvisning. Du skal være opmærksom på, at der er et opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned.

 
Overflytning fra HFO1 til HFO2

Hvis dit barn går i 3. klasse og er indmeldt i HFO1, flytter Pladsanvisningen dit barn til HFO2 pr. 1. august.

Hvis du ikke ønsker at dit barn skal fortsætte i HFO2 fra 1. august, skal du selv melde barnet ud af HFO1 senest den 30. juni. Du melder dit barn ud i den digitale pladsanvisning.

HFO

Hillerød FritidsOrdning (HFO) er opdelt i HFO1 for børn i indskolingen, og HFO2  målrettet børn fra 4. klassetrin.
HFO1 er et tilbud til børn, som er indskrevet i de kommunale skoler.

 

Hvis dit barn skal starte på en privatskole
Skal du huske at melde barnet ud af daginstitution inden skolestart. Dit barn kan ikke gå i kommunal Tidlig HFO, hvis barnet er indskrevet til skolestart på en privat skole. Dit barn kan heller ikke gå i HFO1 og samtidig på privatskole.

I HFO'en er der én samlet leder for hver HFO, og pædagoger med ledelsesansvar på de adresser, hvor lederen ikke er til stede dagligt.
 

HFO-oversigt

 Hillerød Vest Skolens HFO - HFO-leder Irina Kirina

Kontaktperson på HFO1 (Ålerusen), Teglværksvej 19, 3400 Hillerød
Irina Kirina, tlf. 7232 7461 
Morgenåbning for børn i HFO1 

Kontaktperson på HFO1 i Alsønderup (Kulminen) og HFO2 i Alsønderup (Guldminen), Baunevej 8, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Susan Christiansen
Tlf. 2936 9115, tlf. til kontoret: 7232 7450
Morgenåbning for børn i HFO1

Kontaktperson på HFO2 (Georgs Drage),  Ullerødvej 44, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Susanne Broholm Arler 
Tlf. 7232 4510

  

Frederiksborg Byskoles HFO - HFO-leder Yngvar Friberg

Kontaktperson i HFO1 
Yngvar Friberg på Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød 
Tlf. 7232 7842 
Morgenåbning for børn i HFO1 

Kontakt til HFO1 (Bøgelund), Københavnsvej 55, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Vivi Martins
Tlf. 7232 7821

Kontakt til HFO2 (Lindehuset) Lindevej 3-5, 3400 Hillerød 
Pædagog med ledelsesfunktion: Kim Sander
Tlf. 7232 4711

 

Hillerødsholmskolens HFO - HFO-leder Michael Iversen

Kontakt til HFO1 på Hillerødsholmsallé 2, 3400 Hillerød
Michael Iversen
Tlf. 7232 7720
Morgenåbning for børn i HFO1 

Kontakt til HFO2 (Ødammen)  på Ødamsvej 22, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Jan Katborg
Tlf. 7232 4845

 

Grønnevang HFO - HFO-leder Per Bollerslev

Kontakt til HFO1 på Jespervej 148, 3400 Hillerød 
Leder Per Bollerslev
Tlf. 7232 7381 / 7232 7380
Morgenåbning for børn i HFO1

Kontakt til HFO2 på Højager 112, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Bibi Lykke Larsen
Tlf. 7232 4551 / 7232 7382

Kontakt til HFO Nødebo, Skolevej 2, 3480 Fredensborg
Pædagog med ledelsesfunktion: Claudia Lucia Lehmann
Tlf. 7232 7398 / 7232 7383 HFO1
Tlf. 7232 8917 / 7232 7383 HFO2
Morgenåbning for børn i HFO1 

 

Sophienborg HFO - Leder Peter Rene Nielsen

Sophienborg Allé 7, 3400 Hillerød
Kontaktperson: Peter Rene Nielsen   
Tlf. 5120 4164 HFO1  
Tlf. til kontoret 7232 8927
Tlf. 7232 8848 / 2146 4008 HFO2
Morgenåbning for børn i HFO1 

 

Hanebjergs Skoles HFO - Leder Anita Fray

Kontakt til HFO1 (Zik-Zakken), Brødeskovvej 39, 3400 Hillerød 
Tlf. til leder 7232 7505
Tlf. morgen 7232 7567
Tlf. eftermiddag:
Egen 7232 7566
Bøgen 7232 7567
Morgenåbning  for børn i HFO1

Kontakt til HFO2 (Petras Hus), Hulvejen 31, 3400 Hillerød
Pædagog med ledelsesfunktion: Pernille Wulff Gregersen
Tlf. til Pernille Wulff Gregersen 7232 4841
Tlf. 7232 4840 HFO2

Kontakt til HFO1 og HFO2 i Gørløse, Strøvej 103, 3330 Gørløse
Pædagog med ledelsesfunktion: Helle Brandt
Tlf. til Helle Brandt 7232 7503
Tlf. 7232 7523 HFO1
Tlf. 7232 7525 HFO2
Morgenåbning  for børn i HFO1

Kontakt til HFO1 og HFO2 i Uvelse Uvelse Byvej 3, 3550 Slangerup
Pædagog med ledelsesfunktion: Zenta Carlen
Tlf. til Zenta Carlen 7232 7501
Tlf. 7232 7540 HFO 1
Tlf. 7232 7545 HFO 2
Morgenåbning  for børn i HFO1

 

Kornmarkskolens HFO - HFO-leder Jesper Henriksen

Kontaktperson i HFO1 og HFO2 (12'eren) Nygade 12, 3320 Skævinge 
Jesper Henriksen 
Tlf. 7232 7043
Morgenåbning for børn i HFO1

Kontaktperson i HFO1 og HFO2 (7'eren) i Ll. Lyngby, Skolevej 7, Meløse 3320 Skævinge
Pædagog med ledelsesfunktion: Henrik Keck
Tlf. 7232 7121 eller 7232 7124 
Morgenåbning for børn i HFO1 

 

Gadevang Asyl - selvejende institution
Rankeskovvej 4, Gadevang
Tlf. 7232 4632 
Leder: Gitte Nielsen
Fritids- og ungdomsklub

 

Tidlig HFO

Ordningen er for de børn, der starter i kommunal skole til august. Børnene går i Tidlig HFO fra 1. maj til 31. juli, hvorefter de fortsætter i almindelig HFO1.
Åbningstiden i Tidlig HFO er fra kl. 6.30 til 17.00 alle dage.

Tidlig HFO foregår i HFO'en med dennes personale. Intentionen er, at børnene har de samme voksne omkring sig i HFO'en både før og efter 1. august. 

Du kan evt. høre mere om Tidlig HFO i jeres daginstitution eller HFO'en.
 

Åbningstider og lukkedage i HFO

Tidlig HFO følger lukkedage for HFO1

Åbningstider i HFO1
HFO1 har morgenåbent fra kl. 6.30 - 8.00. Om eftermiddagen er der åbent til kl. 17:00 på skoledage.

På ikke-skoledage er åbningstiden fra kl. 6.30 - 17:00 mandag til fredag.

NB: Morgenåbningen mellem kl. 6.30 og 7.00, også kaldet udvidet morgenåbning, kan skolebestyrelsen helt/delvist beslutte at placere efter kl. 17.00 i det omfang, der er et behov herfor.

HFO1 holder lukket:

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Uge 29 og 30
Uge 42
Juleaftensdag
Mellem Jul og Nytår
Nytårsaftensdag

Alternativ pasning
Du har mulighed for at få passet dit barn på Frederiksborg Byskoles HFO1 samt på Kornmarkskolens HFO1 12'eren i Skævinge både mellem Jul og Nytår, og i uge 29, 30 og 42.
Nytårsaftensdag lukker HFO'erne på Frederiksborg Byskole og i Skævinge kl. 12.
Se opslag om tilmelding i de enkelte HFO'er.


HFO2

På alle skoledage er der åbent fra skoledagens slutning til kl. 17.00 i HFO2.
Åbningstiderne i ferier og på skolefridage varierer fra sted til sted. Du kan se åbningstiderne på skolernes hjemmesider.
 

Væresteder

Væresteder i Hillerød Kommune   

Værestederne er et tilbud til alle børn fra 13 til 17 år. Børnene kan frit deltage i aktiviteterne, og det noteres ikke, hvornår de kommer og går. 
 

FIF "Stedet" - Leder Lillian Dale Andersen 
Milnersvej 37
Tlf. 5124 6524 
FIF "Stedet" er et betalingsfrit fritids- og værested i midtbyen, og er et mødested for børn og unge, der ikke er medlem af andre klubber. 
    
   
Huset  
Tolvkarlevej 361
Tlf. 7232 4520 
Fritids-/værested

Indmeldelse og udmeldelse af HFO

Du skal selv melde dit barn ind og ud af HFO i den digitale pladsanvisning.

Hvis du ikke ønsker at dit barn skal fortsætte i HFO2, når barnet starter i 4. klasse, skal du selv melde barnet ud af HFO2 i den digitale pladsanvisning. Du skal også selv melde barnet ud efter 7. klasse, da der ikke sker en automatisk udmeldelse.

Du skal være opmærksom på opsigelsesvarslet ved udmeldelse på løbende måned + 1 måned.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med  ind- og udmeldelse, kan du få hjælp i Pladsanvisningen på tlf. 7232 5197. 

Oplysninger om priser, betaling mm.Mål- og indholdsbeskrivelse i HFO


Her kan du læse Mål- og indholdsbeskrivelsen for Hillerød Kommunes HFO'er

 
Idrætscertificerede HFO'er

Personalet i alle Hillerød Kommunes HFO'er er DGI-certificerede. Det betyder, at idræt, leg og bevægelse er en integreret del af hverdagen i HFO'en, og det skaber optimale rammer for en sjov og aktiv hverdag efter skoletid.

Konceptet sætter fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde med det formål at skabe øget trivsel, stærke fællesskaber og sunde vaner.

Den enkelte HFO udarbejder sin egen kost- og bevægelsespolitik. Det betyder, at det pædagogiske personale i HFO tilbyder gode og sunde mellemmåltider og mange forskellige slags fysiske aktiviteter, lege og idræt.

Her kan du læse mere om DGI's certificering 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her