Skoler

Her finder du information om Hillerød Kommunes tilbud på skoleområdet

I pjecen "Velkommen til folkeskolerne" kan du bl.a. læse om folkeskolernes faglighed, undervisningsformer, fællesskaber og trivsel. Du åbner pjecen ved at klikke på forsiden
               


 

Skolestart og skoleskift

Indskrivning i børnehaveklasse
De børn, der skal starte i skole i år, er indskrevet til skolestart, og indskrivningsportalen er lukket for i år.
Du skal derfor indskrive dit barn på jeres distriktsskole, hvis du flytter til Hillerød Kommune med et barn, som skal starte i børnehaveklasse i år.

 

Ønske om anden skole
Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i skole på en anden skole end distriktsskolen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads. Skolerne kan optage elever udenfor distriktet, indtil de har en gennemsnitlig klassestørrelse på 24 elever på årgangen.


Hvis dit barn skal gå i fritidsordning
Du melder dit barn i fritidsordning i den digitale pladsanvisning: 

Selvbetjening 
Digital Pladsanvisning Udsættelse af skolestarten
Alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år.
Dit barns skolestart kan ikke udsættes, med mindre der er helt særlige årsager.
Forældre kan søge om skoleudsættelse for deres barn. Tal med jeres daginstitutionsleder, hvis du mener, at dit barn skal vente et år med skolestarten.
Ansøgningsskema til skoleudsættelse


Tidlig Skolestart
Børn der fylder 5 år senest 30. september, kan indskrives, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis du ønsker, at dit barn skal starte tidligt i skole.
Ansøgningsskema til tidlig skolestart

 

Tips til en god skolestart
Her kan du få nogle tips til, hvad du som forælder kan gøre, for at hjælpe dit barn til en god start på skolelivet: 10 tips til at give dit barn en god skolestart


Hvis du er tilflytter

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som optager alle elever i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads.


Skoleskift

Hvis dit barn allerede går i skole, og du ønsker at flytte barnet til en anden skole, kontakter du den ønskede skoles kontor. Dit barn kan optages på skolen, hvis der er plads.
Optagelse af elever fra andre distrikter imødekommes indtil der er et gennemsnit på 24 elever i klasserne på årgangen.
Vær opmærksom på, at der ikke udstedes buskort til elever, som frivilligt er optaget på en anden skole end distriktsskolen.
Hvis dit barn går i HFO, skal du huske at flytte barnet i den digitale pladsanvisning.

Folkeskoleloven vedrørende skolestart
Folketinget vedtog den 20. maj 2008 en ændring af folkeskoleloven, jf. lov 369 af 26/5 2008. Lovændringen indeholder følgende ændringer:
•Undervisningspligten udvides til 10 år således, at grundskolen fra 1. august 2009 omfatter børnehaveklasse til 9. klasse.
•Der skal gennemføres en obligatorisk sprogvurdering af eleverne i starten af børnehaveklassen.
•Den endelige klassedannelse skal finde sted ved udgangen af børnehaveklassen.
•Børnehaveklassen omfattes af muligheden for holddannelse.
•Kommunalbestyrelsen kan beslutte at organisere klasserne til og med 1. eller 2. klasse som aldersintegrerede klasser.
•Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der etableres rullende skolestart.
•Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.

 

Undervisningspligt

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten omfatter børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år.

En evt. udsættelse af skolestarten skal ansøges ifm. indskrivning til børnehaveklasse.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis I ønsker at søge om udsættelse.

Du kan læse mere om undervisningspligt i Danmark i Folkeskolelovens §§ 32 - 39

Kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015. Rapporten er vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016 på baggrund af høringssvarene.

Til sammenligning
Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-2014 efter ny lovgivning, vedtaget af Byrådet 25. marts 2015.


Der gennemføres kvalitetsrapporter hvert anden år. Næste kvalitetsrapport forventes godkendt af byrådet i marts 2018. 
Rapporten er lovbestemt jf. Folkeskolens § 40a.

Skolevalg i 0. klasse i skoleåret 2014-2015

Her kan du se en oversigt over fordelingen af skolevalg i de enkelte skoledistrikter.

Hillerøds unge bliver veluddannede

Her kan du læse Kommuneprofilmodel 2012, som er en fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau på landsplan. Profilmodellen er udsendt af undervisningsministeriet.


Planstrategi og uddannelse

Læs bl.a. hvordan der arbejdes strategisk med udvidelse af uddannelsestilbud og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i indsatsen for at øge andelen af unge, som gennemfører en uddannelse

Hillerød Kommunes planstrategi

Samarbejde og indflydelse

Forældrene har indflydelse på skolens drift gennem skole/hjem-samarbejdet og via skolebestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om
•anvendelsen af skolens budget
•samarbejdet mellem skole og hjem
•fællesarrangementer

Samarbejdet mellem skolen og hjemmet er en vigtig del af det enkelte barns skolegang. Derfor forventer Hillerød Kommune at forældre deltager aktivt i dette samarbejde.

Folkeskolens beviser

Du kan selv hente dit bevis fra folkeskolen, hvis du har været til folkeskolens prøver på en skole i Hillerød Kommune i 2011 eller senere.

Du skal bruge din nemID til at logge på skolearkivet.

 undefined

10. Klasse-tilbud i Hillerød

På HUC tilbydes dels den klassiske 10. klasse og dels den erhvervsrettede EUD10.

Den klassiske 10. klasse
HUC tilbyder en række forskellige linjer, som du kan vælge ud fra din interesse. Du bliver også undervist i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt tilvalgsfag. Du kan læse mere om linjer og fag på HUC's hjemmeside.

EUD10

Fra skoleåret 2016-2017 finder du også EUD10 på 10. klasseskolen (HUC). Her vil introduktionen til de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner blive samlet.

EUD10 er et tilbud til unge, som bor i Hillerød.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS