Skoler

Her finder du information om Hillerød Kommunes tilbud på skoleområdet


I pjecen "Velkommen til folkeskolerne" kan du bl.a. læse om overgangen fra børnehave til skole, om tidlig start i HFO, og om skolernes arbejde med faglige og sociale fællesskaber

Klik på billedet for at åbne pjecen  

 
 

 

Skolestart og skoleskift

Indskrivning i børnehaveklasse
Indskrivning til børnehaveklasse i 2021 starter i uge 41. Forældre med børn, der fylder 6 år i 2021, får et brev med en vejledning i digital post i slutningen af september.

Hvis du flytter til Hillerød Kommune med et barn, der skal starte i børnehaveklasse, og du ikke får et brev om indskrivningen, skal du kontakte jeres distriktsskole.
Du kan se en oversigt med kontaktoplysninger til distriktsskolerne her.

Fra daginstitution til fritidsordning - HFO
Hvis dit barn går i en kommunal daginstitution i Hillerød Kommune, bliver barnet automatisk skrevet op til Tidlig HFO pr. 1. maj 2021.
Det betyder, at du ikke selv skal flytte dit barn fra daginstitutionen til Tidlig HFO i forbindelse med skoleindskrivning.
Men hvis dit barn ikke skal starte i Tidlig HFO, skal du melde barnet ud via den digitale pladsanvisning.

 

Hvis I ønsker skolestart på en anden distriktsskole
Når du indskriver dit barn i indskrivning.dk, har du mulighed for at anmode om optagelse på en anden distriktsskole. 
Her kan du se retningslinjerne for optagelse på en anden distriktsskole.
Bemærk dog, at du ikke kan anmode om at dit barn optages på Frederiksborg Byskole, med mindre barnet allerede har ældre søskende på skolen. Byrådet vedtog den 27. november 2019, at Frederiksborg Byskole udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklasse, for at sikre den nødvendige kapacitet til børn i distriktet.


Udsættelse af skolestarten
Alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år. Men dit barns skolestart kan udsættes, hvis der er årsager, der taler for en skoleudsættelse.
Hvis du ønsker at søge om skoleudsættelse for dit barn, udfylder du dette ansøgningsskema med handleplan for barnet ekstra år i institutionen sammen med institutionslederen eller en pædagog i daginstitutionen.
Ansøgningsfristen er den 30. november.

Tidlig Skolestart
Børn, der fylder 5 år senest den 30. september, kan indskrives til skolestart i august, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Fristen for ansøgning om tidlig skolestart er den 30. november.
Her finder du skemaet til Ansøgning om tidlig skolestart.


Du kan se skolernes præsentationsvideoer under skoleoversigten.

 

 

Tips til en god skolestart
Her kan du få nogle tips til, hvad du som forælder kan gøre, for at hjælpe dit barn til en god start på skolelivet: 10 tips til at give dit barn en god skolestartHvis du er tilflytter

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som optager alle elever i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads.
Du kan se skoleoversigten her.


Skoleskift

Hvis dit barn allerede går i skole, og du ønsker at flytte barnet til en anden skole, kontakter du den ønskede skoles kontor, for at høre om der er plads på årgangen.
Elever fra andre distrikter optages, indtil der er et gennemsnit på 24 elever i klasserne på årgangen.
Vær opmærksom på, at dit barn ikke kan få skolerejsekort, hvis I selv har ønsket optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
NB: Hvis dit barn går i HFO, skal du huske at flytte barnet i den digitale pladsanvisning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten omfatter børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år.

En evt. udsættelse af skolestarten skal ansøges ifm. indskrivning til børnehaveklasse.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart.

Du kan læse mere om undervisningspligt i Danmark i Folkeskolelovens §§ 32 - 39

10. Klasse-tilbud i Hillerød

 

På 10. klasseskolen tilbydes dels Almen 10. klasse og dels den opkvalificerende EUD10. 10. klasseskolen har også en specialklasse samt en Basisklasse (tidligere kaldet modtagelsesklasse). Læs mere om 10. klasseskolens forskellige skoletilbud på deres hjemmeside.

Almen 10. klasse
I 10. klasse på HUC vil du blive undervist i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik/kemi. Derudover kan du vælge mellem 6 forskellige linjer alt efter din interesse.

EUD10
10. klasseskolen udbyder også EUD10. EUD10 har til formål at gøre dig parat til en ungdomsuddannelse. Derfor vil du ud over undervisning på 10. klasseskolen også have 6 ugers introduktion samt yderligere 6 ugers brobygning på de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Basisklassen
Basisklassen B3 er Hillerød kommunes officielle skoletilbud til sent ankomne elever fra andre lande og med andet modersmål end dansk.

Specialklassen
Specialklassen er for elever som har specifikke indlæringsvanskeligheder.


10. klassetilbud i Hillerød Kommune fremover
Hillerød Kommune er i gang med at undersøge en alternativ organisering af Hillerød Kommunes 10. klassetilbud på erhvervsskolen U/NORD. På Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 8. juni 2020 blev det besluttet at sende sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en høringsperiode i juli måned og politisk behandling efter høring i august 2020. Siden vil løbende blive opdateret.

Får det betydning for elever, der afslutter 10. klasse til sommer?
Alle elever, der er indskrevet på 10 klasseskolen, afslutter skoleåret i 2020 som planlagt.

Hvad betyder det for mig, der skal starte i 10. klasse efter sommerferien?
I skoleåret 2020-21 vil 10. klassetilbuddet i Hillerød Kommune være uændret og 10. klasseskolen er derfor klar til at tage imod elever i august 2020.

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Skoleafdelingen på tlf. 72325409 eller mail mfni@hillerod.dk

Folkeskolens beviser

Du kan selv hente dit bevis fra folkeskolen, hvis du har været til folkeskolens afgangsprøver på en skole i Hillerød Kommune i 2011 eller senere. 

Du skal bruge dit nemID til at logge på skolearkivet.

Hvis du har været til folkeskolens afgangsprøver før 2011, og du søger en kopi af dit afgangsbevis, kan du henvende dig på den skole, hvor du gik til afgangsprøver.

Planstrategi og uddannelse

Læs bl.a. hvordan der arbejdes strategisk med udvidelse af uddannelsestilbud og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i indsatsen for at øge andelen af unge, som gennemfører en uddannelse

Hillerød Kommunes planstrategi

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her