Skoler

Her finder du information om Hillerød Kommunes tilbud på skoleområdet

I pjecen "Velkommen til folkeskolerne" kan du bl.a. læse om folkeskolernes faglighed, undervisningsformer, fællesskaber og trivsel. 

Klik på billedet for at åbne pjecen               


 

 

Skolestart og skoleskift

Indskrivning i børnehaveklasse
Hvis du har et barn, som skal starte i skole til august 2018, får du et brev og en vejledning til indskrivningen i slutningen af september måned.

Er du for nyligt flyttet til Hillerød Kommune, og du har et barn som skal i skole, skal du kontakte jeres distriktsskole. Du finder kontaktoplysninger til skolerne i skoleoversigten.

 

Ønske om skolestart på en anden skole end distriktsskolen
Når dit barn indskrives i skole, har du mulighed for at anmode om optagelse på en anden skole, end distriktsskolen. Både indskrivning og anmodning om anden skole foretages i den digitale indskrivning i oktober til januar.

Skolerne kan optage elever fra andre distrikter, indtil de har en gennemsnitlig klassestørrelse på 24 elever på årgangen.


Hvis dit barn skal gå i fritidsordning (HFO)
Du melder dit barn i fritidsordning i den digitale pladsanvisning: 

Selvbetjening 
Digital Pladsanvisning Udsættelse af skolestarten
Alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år.
Dit barns skolestart kan ikke udsættes, med mindre der er helt særlige årsager.
Forældre kan søge om skoleudsættelse for deres barn. Tal med jeres daginstitutionsleder, hvis du mener, at dit barn skal vente et år med skolestarten.
Ansøgningsskema til skoleudsættelse


Tidlig Skolestart
Børn der fylder 5 år senest 30. september, kan indskrives, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis du ønsker, at dit barn skal starte tidligt i skole.
Ansøgningsskema til tidlig skolestart

 

Tips til en god skolestart
Her kan du få nogle tips til, hvad du som forælder kan gøre, for at hjælpe dit barn til en god start på skolelivet: 10 tips til at give dit barn en god skolestart


Hvis du er tilflytter

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som optager alle elever i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads.


Skoleskift

Hvis dit barn allerede går i skole, og du ønsker at flytte barnet til en anden skole, kontakter du den ønskede skoles kontor, for at høre om der er plads på årgangen.
Elever fra andre distrikter optages, indtil der er et gennemsnit på 24 elever i klasserne på årgangen.
Vær opmærksom på, at dit barn ikke kan få skolebuskort, hvis I selv har ønsket optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
NB: Hvis dit barn går i HFO, skal du huske at flytte barnet i den digitale pladsanvisning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten omfatter børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år.

En evt. udsættelse af skolestarten skal ansøges ifm. indskrivning til børnehaveklasse.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis I ønsker at søge om udsættelse.

Du kan læse mere om undervisningspligt i Danmark i Folkeskolelovens §§ 32 - 39

10. Klasse-tilbud i Hillerød

På HUC tilbydes dels den klassiske 10. klasse og dels den erhvervsrettede EUD10.

Den klassiske 10. klasse
HUC tilbyder en række forskellige linjer, som du kan vælge ud fra din interesse. Du bliver også undervist i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt tilvalgsfag. Du kan læse mere om linjer og fag på HUC's hjemmeside.

EUD10

Fra skoleåret 2016-2017 finder du også EUD10 på 10. klasseskolen (HUC). Her er introduktionen til de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner nu samlet.

EUD10 er et tilbud til unge, som bor i Hillerød.

Folkeskolens beviser

Du kan selv hente dit bevis fra folkeskolen, hvis du har været til folkeskolens prøver på en skole i Hillerød Kommune i 2011 eller senere.

Du skal bruge din nemID til at logge på skolearkivet.

 undefined

Planstrategi og uddannelse

Læs bl.a. hvordan der arbejdes strategisk med udvidelse af uddannelsestilbud og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i indsatsen for at øge andelen af unge, som gennemfører en uddannelse

Hillerød Kommunes planstrategi

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS