Skoler

Her finder du information om Hillerød Kommunes tilbud på skoleområdet


I pjecen "Velkommen til folkeskolerne" kan du bl.a. læse om overgangen fra børnehave til skole, om tidlig start i HFO, og om skolernes arbejde med faglige og sociale fællesskaber

Klik på billedet for at åbne pjecen  

 
 

 

Skolestart og skoleskift

Indskrivning i børnehaveklasse
Den digitale indskrivningsportal åbner den 3. oktober for indskrivning til skolestart i 2020. 

Hvis du flytter til Hillerød Kommune, og du har et barn der skal starte i skole, skal du kontakte jeres distriktsskole.


Du kan se skolernes præsentationsvideoer under skoleoversigten.

 

Fritidsordning - HFO
Når du indskriver dit barn i indskrivningsportalen, kan du samtidig vælge at dit barn skal starte i Tidlig HFO den 1. maj, eller at dit barn skal starte i HFO 1 den 1. august. Når du vælger én af disse muligheder, udmeldes barnet samtidig af daginstitutionen.
Du kan også skrive dit barn op til HFO via den digitale pladsanvisning.

 

Hvis I ønsker skolestart på en anden skole
Når dit barn indskrives i skole, har du mulighed for at anmode om optagelse på en anden distriktsskole. Både indskrivning og anmodning om anden skole foretages i indskrivningsportalen.

Her kan du se retningslinjerne for optagelse på en anden distriktsskole.


Udsættelse af skolestarten
Alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år.
Dit barns skolestart kan kun udsættes, hvis der er helt særlige årsager.
Du kan søge om skoleudsættelse for dit barn senest den 31. december. 
Her finder du skemaet til Ansøgning om skoleudsættelse og den medfølgende handleplan for barnet ekstra år i institutionen.

 

Tidlig Skolestart
Børn der fylder 5 år senest den 30. september 2019, kan indskrives til skolestart i august 2019, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Du skal søge om tidlig skolestart for dit barn senest 31. den december.
Her finder du skemaet til Ansøgning om tidlig skolestart 

 

Tips til en god skolestart
Her kan du få nogle tips til, hvad du som forælder kan gøre, for at hjælpe dit barn til en god start på skolelivet: 10 tips til at give dit barn en god skolestart


Hvis du er tilflytter

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som optager alle elever i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads.
Du kan se skoleoversigten her.


Skoleskift

Hvis dit barn allerede går i skole, og du ønsker at flytte barnet til en anden skole, kontakter du den ønskede skoles kontor, for at høre om der er plads på årgangen.
Elever fra andre distrikter optages, indtil der er et gennemsnit på 24 elever i klasserne på årgangen.
Vær opmærksom på, at dit barn ikke kan få skolerejsekort, hvis I selv har ønsket optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
NB: Hvis dit barn går i HFO, skal du huske at flytte barnet i den digitale pladsanvisning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten omfatter børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år.

En evt. udsættelse af skolestarten skal ansøges ifm. indskrivning til børnehaveklasse.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart.

Du kan læse mere om undervisningspligt i Danmark i Folkeskolelovens §§ 32 - 39

10. Klasse-tilbud i Hillerød

På 10. klasseskolen tilbydes dels Almen 10. klasse og dels den opkvalificerende EUD10. 10. klasseskolen har også en specialklasse samt en Basisklasse (tidligere kaldet modtagelsesklasse). Læs mere om 10. klasseskolens forskellige skoletilbud på deres hjemmeside.

Almen 10. klasse
I 10. klasse på HUC vil du blive undervist i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik/kemi. Derudover kan du vælge mellem 6 forskellige linjer alt efter din interesse.

EUD10
10. klasseskolen udbyder også EUD10. EUD10 har til formål at gøre dig parat til en ungdomsuddannelse. Derfor vil du ud over undervisning på 10. klasseskolen også have 6 ugers introduktion samt yderligere 6 ugers brobygning på de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Basisklassen
Basisklassen B3 er Hillerød kommunes officielle skoletilbud til sent ankomne elever fra andre lande og med andet modersmål end dansk.

Specialklassen
Specialklassen er for elever som har specifikke indlæringsvanskeligheder.

Folkeskolens beviser

Du kan selv hente dit bevis fra folkeskolen, hvis du har været til folkeskolens prøver på en skole i Hillerød Kommune i 2011 eller senere.

Du skal bruge din nemID til at logge på skolearkivet.

 undefined

Planstrategi og uddannelse

Læs bl.a. hvordan der arbejdes strategisk med udvidelse af uddannelsestilbud og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i indsatsen for at øge andelen af unge, som gennemfører en uddannelse

Hillerød Kommunes planstrategi

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS