Skoler

Her finder du information om Hillerød Kommunes tilbud på skoleområdet


I pjecen "Velkommen til folkeskolerne" kan du bl.a. læse om

  • overgangen fra børnehave til skole
  • start i Tidlig HFO og
  • skolernes arbejde med faglige og sociale fællesskaber

Klik på billedet for at åbne pjecen  

 
 

 

Skolestart og skoleskift

Indskrivning i børnehaveklasse
Hvis du har et barn, som skal starte i børnehaveklasse i 2022, får du et brev med vejledning til indskrivningen. Brevet sendes til din e-boks i slutningen af september.
Du skal selv skrive barnet ind via indskrivning.dk. Portalen er åben fra den 4. oktober til og med den 30. november.

Hvis du ikke har fået et brev om indskrivning i børnehaveklasse i slutningen af september, fx fordi I lige er flyttet til kommunen, skal du kontakte skolen i jeres distrikt.
Her kan du se en oversigt med kontaktoplysninger til distriktsskolerne
Hvis du ikke ved hvilken distriktsskole I hører til, kan du se det på oversigten over vejnavne i skoledistrikterne.


Her finder du datoer for skolernes info-møder for forældre

Fra daginstitution til fritidsordning - HFO
Hvis dit barn går i en kommunal daginstitution i Hillerød Kommune, bliver barnet automatisk meldt ud af daginstitutionen og optaget i Tidlig HFO pr. den 1. maj.
NB: Du skal selv melde dit barn ud af daginstitutionen, hvis barnet ikke skal starte i Tidlig HFO. Husk at der er et udmeldelsesvarsel på løbende måned + en måned.
Du melder dit barn ud af daginstitutionen i den  digitale pladsanvisning.

 

Hvis du ønsker skolestart på en anden distriktsskole
Når du indskriver dit barn i indskrivning.dk , har du mulighed for at anmode om optagelse på en anden distriktsskole. 
Her kan du se retningslinjerne for optagelse på en anden distriktsskole .
Undtagelse fra retningslinjerne 
Du kan ikke anmode om, at dit barn optages på Frederiksborg Byskole, med mindre barnet allerede har ældre søskende på skolen. Byrådet vedtog den 27. november 2019, at Frederiksborg Byskole udelukkende kan optage børn fra eget skoledistrikt i børnehaveklasse, for at sikre den nødvendige kapacitet til børnene i distriktet. Frem til august 2024 kan skolen dog optage søskendebørn i børnehaveklassen, hvis der er ledige pladser.


Udsat skolestart
Alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år. Dit barns skolestart kan udsættes, hvis der er særlige årsager, der taler for en skoleudsættelse.
Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolestart, skal du udfylde et ansøgningsskema sammen med lederen eller pædagogen i jeres daginstitution.
Ansøgningsfristen er den 30. november 2021.

Tidlig Skolestart
Børn, der fylder 5 år senest den 30. september, kan indskrives til skolestart i august, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Hvis du ønsker at søge om tidlig skolestart for dit barn, kan du få ansøgningsskemaet i jeres dagtilbud.
Fristen for ansøgning om tidlig skolestart er den 30. november 2021.


Du kan se skolernes præsentationsvideoer under skoleoversigten .

 

Tips til en god skolestart
Her kan du få nogle tip til, hvad du som forælder kan gøre, for at hjælpe dit barn til en god start på skolelivet:  10 tip til at give dit barn og god skolestartHvis du er tilflytter

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som optager alle børn i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads.
Her finder du kontaktoplysninger til skolerne.


Skoleskift

Hvis dit barn allerede går i skole, og du ønsker at flytte barnet til en anden skole, kontakter du skolens kontor, for at høre om der er plads på årgangen.
Elever fra andre distrikter optages, indtil der er et gennemsnit på 24 elever i klasserne på årgangen.
Husk at flytte barnets HFO-plads i den digitale pladsanvisning, hvis barnet starter på en anden skole.
Dit barn kan ikke få skolerejsekort, hvis I selv har ønsket optagelse på en anden skole end distriktsskolen.


Fravær fra skolen


Du har pligt til at give skolen besked om årsagen, hvis dit barn ikke møder op til undervisningen. Du kan læse mere på Borger.dk

 

Undervisningspligt

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten inkluderer børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år.

Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart, skal du søge om det i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse.
Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart.

Du kan læse mere om undervisningspligt i Danmark i Folkeskolelovens §§ 32 - 39

10. Klasse-tilbud i Hillerød

 

På 10. klasseskolen tilbydes dels Almen 10. klasse og dels den opkvalificerende EUD10. 10. klasseskolen har også en specialklasse samt en basisklasse (tidligere kaldet modtagelsesklasse). Læs mere om 10. klasseskolens forskellige skoletilbud på deres hjemmeside .

Almen 10. klasse
I 10. klasse på HUC vil du blive undervist i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik / kemi. Derudover kan du vælge mellem 6 forskellige linjer alt efter din interesse.

EUD10
10. klasseskolen udbyder også EUD10. På EUD10 kan du få styrket dine faglige kompetencer og blive parat til en ungdomsuddannelse. Ud over undervisning på 10. klasseskolen får du også 6 ugers introduktion samt yderligere 6 ugers brobygning på de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Gymnasieforberedende klasse
Denne klasse forbereder dig på at starte på en gymnasial uddannelse. Læs mere om klassen på skolens hjemmeside.

Basisklassen
Basisklassen B3 er kommunens officielle skoletilbud til sent ankomne elever fra andre lande og med andet modersmål end dansk. 

Specialklassen
Specialklassen er for elever som har specifikke indlæringsvanskeligheder.


Folkeskolens afgangsbeviser

Du kan selv hente dit bevis fra folkeskolen, hvis du har været til folkeskolens afgangsprøver på en skole i Hillerød Kommune i 2011 eller senere. 

Du skal bruge dit nemID til at logge på skolearkivet .

Hvis du har været til folkeskolens afgangsprøver før 2011, og du søger en kopi af dit afgangsbevis, skal du kontakte den skole, hvor du gik til afgangsprøver.
Skoleforvaltningen opbevarer ikke afgangsbeviserne.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her