Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er et rådgivningstilbud. Forældre, børn og unge (op til 18 år) samt pædagoger og lærere kan henvende sig for at få råd og vejledning omkring et barn eller en ung persons udfordringer i forhold til læring og trivsel.

Hvad kan PPR hjælpe med?

PPR’s psykologer, logopæder, fysioterapeut, ergoterapeut, specialpædagogisk konsulent og specialpædagoger yder rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger, forældre, børn og unge (op til 18 år) for eksempel vedrørende:

- Faglighed eller trivsel i skole og dagtilbud
- Sparring omkring inkluderende miljøer i skole og dagtilbud
- Familiære udfordringer
- Usikkerhed i forbindelse med barnets eller den unges udvikling
- Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
- Psykiske problemer
- Sociale/adfærdsmæssige udfordringer i eller uden for hjemmet
- Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
- Tale-, sprog- eller høremæssige udfordringer

Hvordan kan PPR hjælpe?

PPR vil i samarbejde med forældrene, pædagogerne og/eller lærerne finde frem til, hvordan udfordringer af forskellig art bedst forebygges eller afhjælpes.

PPR’s tilbud kan omfatte:
- Samtaler
- Behandlingsforløb af kortere varighed
- Pædagogisk/psykologisk udredning af faglige eller trivselsmæssige karakterer, hvor barnets intellektuelle, følelsesmæssige, sproglige, sociale og motoriske udvikling kan undersøges. Udredningen kan fx bestå af orienterende samtaler, observationer i institution/skole, psykologiske tests, motoriske tests, sproglige tests
- Vejledning om/henvisning til andre behandlingsmuligheder eller specialundervisningsforanstaltninger
- Logopædisk bistand omkring sprog, udtale, kommunikation, stammen, stemme eller hørelsen
- Udlån af materialer fra Legeteket
- Fysioterapeutisk rådgivning
- Ergoterapeutisk rådgivning
- Individuel vejledning vedr. skolegangens sidste år og overgangen til uddannelse/erhverv for elever med særlige behov
- Specialpædagogisk bistand i daginstitutioner
- Anonym rådgivende samtale

PPR har tavshedspligt.
En eventuel kontakt til andre instanser finder aldrig sted uden forudgående aftale med forældrene.

Hvordan får du hjælp af PPR?

Henvendelse kan ske gennem skolen, daginstitution eller sundhedsplejerske, men også direkte til PPR, hvor forældre og børn selv kan henvende sig og bede om råd og vejledning i form af en uforpligtende samtale.

I PPR er ansat psykologer, logopæder, fysioterapeut, ergoterapeut, specialpædagogisk konsulent, Legeteks-pædagoger og specialpædagoger.

Der er tilknyttet en psykolog og en logopæd til alle skoler og daginstitutioner beliggende i Hillerød Kommune. Du kan finde kontaktoplysninger herunder.

Kontakt PPR

Hillerød Kommune 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
Trollesmindeallé 27 
3400 Hillerød 
Tlf. 7232 5575 eller 7232 5578
Email: familier@hillerod.dk (sikker mail, når der også sendes fra en sikker mail)

Jette Dandanell Boesen, chefpsykolog, mail: jdb@hillerod.dk, tlf. 7232 5610

Anne Sofie Møller Sparre, psykologfaglig konsulent, mail: asms@hillerod.dk, tlf. 7232 5611

Annette Vassing, leder af logopædteamet, mail: avas@hillerod.dk, tlf. 7232 5631

Claus Ryborg, leder af specialpædagogisk team, mail: clry@hillerod.dk, tlf. 7232 5629

Rasmus Skriver Bonfils, specialpædagogisk konsulent, mail: brbo@hillerod.dk, tlf. 7232 5628

Susanne Dreisig, fyioterapeut, mail: sdre@hillerod.dk, tlf. 7232 5627

Lotte S. Greve-Thomsen, ergoterapeut, mail: logr@hillerod.dk, tlf. 7232 5514

Susanne Høeg, psykolog for henviste unge, mail: shoe@hillerod.dk, tlf. 7232 5614

Rie Ingemann Jensen, administration, mail: rien@hillerod.dk, tlf. 7232 5578

Lisbeth Lund Jensen, administration, mail: llj@hillerod.dk, tlf. 7232 5575


Kontakt logopæderne her


Kontakt psykologerne tilknyttet skolerne

Selma Begic, mail: sebe@hillerod.dk, tlf. 7232 5616
Sophienborgskolen

Louise Bischoff Clemensen, mail: locl@hillerod.dk, tlf: 7232 5624
Hillerødsholmskolen
Store Dyrehave Skole

Christine Gry Hansen, mail: cgha@hillerod.dk, tlf. 7232 5644 
Hillerødsholmskolen

Noomi Katz-Kolberg, mail: nhkk@hillerod.dk, tlf. 7232 5618
Frederiksborg Byskole, 0.-3. kl.
Hillerød Privatskole

Louise Wittendorff Jensen, mail: lwje@hillerod.dk, tlf. 7232 5647
Frederiksborg Byskole, 4.-9. kl.
Johannesskolen 7.-9. kl.

Sidsel Thorsen, mail: simt@hillerod.dk, tlf. 7232 5646
Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm 0.-9. kl.
Johannesskolen, 0.-6. kl. 

Emma Toke, mail: etok@hillerod.dk, tlf. 7232 5690
Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm 7.-9. kl.
Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup

Frederikke Solgerd Cornelsen, mail: rijo@hillerod.dk, tlf. 7232 5622
Grønnevang Skole, afd. Østervang 6.-9. kl.

Anne M. Crenzien, mail: ancr@hillerod.dk, tlf. 7232 5625
Grønnevang Skole, afd. Jespervej 0.-5. kl.
Grønnevang Skole, afd. Nødebo 0.-4.kl.

Maja Petrine Falster, mail: majf@hillerod.dk, tlf. 7232 5689
Hillerød Lilleskole
KonTiki

Julie Ninn-Hansen, mail: juni@hillerod.dk, tlf. 7232 5613
Kompetencecenter Grønnevang

Jeanett Sjøholm, mail: jesj@hillerod.dk, tlf. 7232 5613
Marie Mørks Skole

Christina G. Langeland, mail: chrl@hillerod.dk, tlf. 7232 5645
Hanebjerg Skole, afd. Uvelse
Hanebjerg Skole, afd. Gørløse
Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov 0.-9. kl.

Klara Scheuer, mail: klsc@hillerod.dk, tlf. 7232 5648
Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov 7.-9. kl.
Kornmarkskolen, afd. Skævinge 0.-3. kl.
Sigerslevøster Privatskole

Alice Bergmann, mail: alca@hillerod.dk, tlf. 7232 5617
Kornmarkskolen, afd. Skævinge 4.-9. kl.
10. klasseskolen
10. klasser på erhvervsskolerne

Anne-Mette S. Midtgaard, mail: amid@hillerod.dk, tlf. 7232 5621
Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby
Kompetencecenter Vest
Den Alternative Skole


Kontakt psykologerne tilknyttet daginstitutionerne

Selma Begic, mail: sebe@hillerod.dk, tlf. 7232 5616
Eventyrhuset

Emma Toke, mail: etok@hillerod.dk, tlf. 7232 5690
Elva 
Labyrinten 
Spiralen 
Georgs Vugge
Æblehaven

Lise Eegholm, mail, liee@hillerod.dk, tlf. 7232 5626
Gadevang Asyl
Børnebyen 
Vandpytten 
Kildedalen 
Lønhuset 
Munkeengen 
Klostervangen
Væksthusene 
Gartneriet 
Margrethevejens vuggestue
Børnehjørnet ved Hillerød Hospital

Maja Petrine Falster, mail: majf@hillerod.dk, tlf. 7232 5689
De Tre Huse
Troldehøjen
Nødebo Børnehus 
Børnestien Clausensvej
Kornvængets børnehave
Grønnevang Børnehus

Jeanett Sjøholm, mail: jesj@hillerod.dk, tlf. 7232 5613
Georgs Æske
Specialgrupperne i Lønhuset og Georgs Æske

Christina G. Langeland, mail: chrl@hillerod.dk, tlf. 7232 5645
Ny Hammersholt Børnehus 
Uvelse børnehus 
Firkløverens børnehus

Klara Scheuer, mail: klsc@hillerod.dk, tlf. 7232 5648
Kornmarkens børnehuse 
Arresø Børnehus 
Brumbassen 
Nr. Herlev børnehave

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS