Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er et kommunalt rådgivningstilbud. Forældre, børn og unge (op til 18 år) samt pædagoger og lærere kan henvende sig til PPR for at få råd og vejledning i forhold til børn og unges læring og trivsel. PPR tilbyder både tidlige, forebyggende indsatser og indsatser omkring konkrete og komplekse udfordringer.

I PPR arbejdes der med at sætte tidligst muligt ind i forhold til bekymringen omkring et barn eller en ung. PPR kan derfor kontaktes, så snart der er en begyndende bekymring omkring barnets eller den unges trivsel.

I samarbejde med forældre, dagtilbud eller skole afdækkes bekymringen, og de næste skridt for at øge barnets trivsel aftales. Således hjælper PPR til at støtte op omkring den tidlige indsats i hjemmet, dagtilbuddet og skolen, og finde de rette måder at støtte barnet.

PPR samarbejder også omkring de mere specialiserede og intervenerende indsatser omkring børn og unge i Hillerød Kommune.

PPR er fysisk placeret på Hillerød Kommunes rådhus og hører under afdelingen Familier og Sundhed.

I arbejdet for at øge børn og unges læring, udvikling og trivsel samarbejdes der på tværs af faggrupper. Det betyder, at det er muligt at igangsætte en bred og koordineret indsats omkring barnet eller den unge, når det er relevant og forældrene ønsker det.

Hvad kan PPR hjælpe med?

PPR består af psykologer, logopæder, fysioterapeut, ergoterapeut, specialpædagogisk konsulent, pædagoger og legetekspædagoger. Hos PPR kan der derfor rådgives omkring mange forskellige udfordringer eller bekymringer om barnet eller den unge.

Rådgivningen og vejledningen kan ydes til forældre, lærerteams og pædagoger, og til barnet eller den unge selv. Det kan eksempelvis handle om:

 • Bekymring om barnets eller den unges personlige, faglige og sociale udvikling i skole eller dagtilbud
 • Begyndende bekymring om mistrivsel hjemme, i dagtilbud eller i skolen
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
 • Spørgsmål omkring barnets/den unges udviklings- og læringsmiljø.
 • Udfordringer i familien, eksempelvis skilsmisse
 • Spørgsmål omkring differentiering i undervisningen eller i den pædagogiske kontekst
 • Tvivl om barnets tale-, sprog-, og høremæssige udvikling
 • Tvivl om barnets motoriske eller sansemæssige udvikling
 • Usikkerhed i forbindelse med barnets eller den unges udvikling generelt
 • Understøttelse af barnets eller den unges personlige, faglige og sociale behov i hverdagen
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Udfordringer i og med børnegrupper og børnefællesskaber
 • Rådgivning og tilsyn på interne skoler i dag- og døgnbehandlingssteder

Hvordan kan PPR hjælpe?

PPR samarbejder altid med forældre, pædagoger og lærerteam om at finde den bedste måde at understøtte barnets eller den unges trivsel og udvikling. Når det er relevant arbejder de forskellige faggrupper i PPR sammen om indsatsen. Indsatserne kan være forebyggende eller have en mere intervenerende eller behandlende karakter.

Konkrete eksempler på indsatserne kan være:

 • Rådgivende samtaleforløb af kortere varighed med forældre og/eller barnet eller den unge.
 • Vejledning til pædagoger og lærerteam i forhold til barnets eller den unges behov i undervisningen og i den pædagogiske kontekst.
 • Udredninger af barnets eller den unges sproglige, motoriske, sansemæssige udvikling, samt forudsætninger for indlæring. Det kan ske gennem samtaler, observationer og testninger. Undersøgelser omhandlende trivsel og den sociale og følelsesmæssige udvikling kan også være relevant.
 • Behandlingsforløb af kortere varighed
 • Logopædisk bistand omkring sprog, udtale, kommunikation, stammen, stemme eller hørelsen
 • Anonym, rådgivende samtale
 • Supervision og sparring til pædagogisk personale
 • Ledelsesstyret supervision
 • Ledelsessparring
 • Udlån af materialer fra Legeteket
 • Fysioterapeutisk rådgivning
 • Ergoterapeutisk rådgivning
 • Indstilling til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • Vejledning om og henvisning til andre behandlingsmuligheder
 • Undervisning og oplæg om forskellige pædagogiske emner
 • Individuel vejledning vedr. skolegangens sidste år og overgangen til uddannelse/erhverv for elever med særlige behov

Hvordan får du hjælp af PPR?

Henvendelsen til PPR kan ske gennem skolen, dagtilbuddet eller sundhedsplejersken. Forældre, børn og unge (op til 18 år) kan også henvende sig direkte til PPR for råd og vejledning gennem en uforpligtende samtale.

Der er tilknyttet psykologer og logopæder til samtlige dagtilbud, skoler og specialtilbud i Hillerød Kommune, og der er også samarbejde med dagplejen.

Du kan finde kontaktoplysninger på den lokale psykolog eller logopæd og på de øvrige ansatte i PPR herunder.

Kontakt PPR

Hillerød Kommune
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Trollesmindeallé 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 5578
Email: Send en mail til Familier og Sundhed via e-boks i kontaktboksen på denne side, og angiv gerne at den er adresseret til PPR.

Jette Dandanell Boesen, chefpsykolog og PPR-leder, tlf. 7232 5610

Anne Sofie Møller Sparre, psykologfaglig konsulent, tlf. 7232 5611

Annette Vassing, leder af logopædteamet, tlf. 7232 5631

Claus Ryborg, leder af specialpædagogisk team, tlf. 7232 5629

Rasmus Skriver Bonfils, specialpædagogisk konsulent, tlf. 7232 5628

Susanne Dreisig, fyioterapeut, tlf. 7232 5627

Lotte S. Greve-Thomsen, ergoterapeut, tlf. 7232 5514

Susanne Høeg, psykolog for henviste unge, tlf. 7232 5614

Rie Ingemann Jensen, administration, tlf. 7232 5578

Kontakt logopæderne her

Kontakt psykologerne her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her