PPR-psykologerne

I Hillerød Kommune arbejder PPR-psykologerne for at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling. En indsats for at øge dit barns trivsel kan være vejledning både til dit barns lærere eller pædagoger og til dig som forælder.

Hvis du er bekymret omkring dit barns trivsel, kan du kontakte den lokale PPR-psykolog gennem dit barns dagtilbud eller skole, eller ved at kontakte PPR direkte.

Samarbejdet om dit barns trivsel starter med et indledende møde, gerne med deltagelse af skolen eller dagtilbuddet, hvor I, som er tæt på dit barns hverdag, fortæller om bekymringen og ønskerne for barnet. På baggrund af dette finder vi sammen frem til, hvordan det videre forløb omkring dit barn skal være.

PPR-psykologerne tilbyder rådgivning og vejledning omkring mange forskellige typer udfordringer og tegn på bekymrende udvikling.
Det kan være, dit barn giver udtryk for at være ængstelig eller har svært ved at komme i skole.
Det kan også være, at du har en bekymring for dit barns faglige eller sociale udvikling – eller for trivslen generelt.
Det er aldrig for tidligt i dit barns liv at kontakte PPR, og vi har indsatser for alle børn og unge i alderen 0-18 år.  Vi samarbejder også med dagplejen og vuggestuer samt omkring børn, der endnu ikke er kommet i dagtilbud.

Når det er relevant samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børne- og ungeområdet såsom logopæder, familie-, unge- og handicaprådgivere, fysioterapeut, ergoterapeut, sundhedsplejersker og PPR-pædagoger.


Hvilke indsatser tilbyder PPR-psykologerne?

PPR-psykologerne kan gøre en indsats for dit barn på et konsultativt niveau (uden indstilling til PPR og journalisering) og på sagsniveau (med indstilling til PPR og journalisering). Det vil altid være en fælles vurdering, der afgør hvilken indsats, der er behov for. 
Nogle eksempler på, hvordan en indsats omkring dit barn kan se ud, er:

  • Vejledning og rådgivning til dig som forælder og de andre voksne tæt på dit barn, eksempelvis lærerteam og pædagoger
  • Pædagogisk-psykologisk arbejde med at udvikle læringsmiljøerne i dagtilbud og skole
  • Supervision til lærere og pædagoger
  • Sparring til lokal ledelse i dagtilbud og på skoler
  • Korte samtaleforløb til dig som forælder og/eller dit barn
  • Henvisning til Familiehuset i Hillerød Kommune for et længerevarende forløb
  • Psykologiske udredninger, bla. af dit barns indlæringsmæssige forudsætninger gennem observation, samtaler eller testning
  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger af dit barns behov i dagtilbud og skole
  • Indstilling til specialpædagogisk indsats eller specialundervisning i dit barns dagtilbud eller skole
  • Henvisning til udredning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center


Hvor foregår indsatserne?

Indsatserne omkring dit barn vil meget ofte foregå i dagtilbuddet eller skolen. Der er også mulighed for at mødes på Hillerød Kommunes rådhus. 


Hvordan kontakter du PPR-psykologerne?

Der er PPR-psykologer tilknyttet samtlige dagtilbud og skoler i Hillerød Kommune.

Du kan kontakte den lokale PPR-psykolog gennem dit barns dagtilbud eller direkte til PPR.
Se kontaktoplysninger på PPR-psykologerne herunder.

Kontakt psykologerne tilknyttet skolerne

Selma Begic, tlf. 7232 5616
Sophienborgskolen

Charlotte Nüchel, tlf. 7232 5532
Sophienborgskolen
Johannesskolen

Emma Toke, tlf. 7232 5690
Hillerød Vest Skolen
Den Alternative skole

Helle Marie Olesen, tlf. 7232 5647
Hillerød Vest
Johannesskolen

Louise Bischoff Clemensen, tlf: 7232 5624
Hillerødsholmskolen
Store Dyrehave Skole

Christine Gry Hansen, tlf. 7232 5644 
Hillerødsholmskolen

Line Aistrup, tlf. 7232 5531
Hillerødsholmsskolen
Marie Mørks Skole
Hillerød Privatskole

Sidsel Thorsen, tlf. 7232 5646 
KonTiki

Line Graff Jespersentlf. 7232 5516
Frederiksborg Byskole
Marie Mørks Skole

Louise Wittendorff Jensen, tlf. 7232 5646
Frederiksborg Byskole

Frederikke Solgerd Cornelsen, tlf. 7232 5622
Grønnevang Skole

Tine Friies Christensen (barselsvikar), tlf. 7232 5625
Grønnevang Skole

Julie Ninn-Hansen, tlf. 7232 5613
Kompetencecenter Grønnevang
Specialklasser på 10. klasseskolen

Hanne Karkov, tlf. 7232 5613
Skolen ved skoven

Signe Verup, tlf. 7232 5645
Hanebjerg Skole                                                                                                                                                                                                                               

Kit Bodin Schmidt-Andersen, tlf. 7232 5533
Kormarkskolen
Hillerød Lilleskole

Klara Scheuer, tlf. 7232 5648
10. klasser på 10. Klasseskolen og erhvervsskolerne
Ullerødskolen

Alice Bergmann, tlf. 7232 5617
Kornmarkskolen

Anne-Mette S. Midtgaard, tlf. 7232 5621
Kompetencecenter Vest
Sigerslevøster privatskole


Kontakt psykologerne tilknyttet daginstitutionerne

Charlotte Nüchel, tlf. 7232 5532
Eventyrhuset 
Georgs Vugge
Labyrinten

Emma Toke, tlf. 7232 5690
Elva 
Spiralen 
Dagplejen
Æblehaven

Christine Gry Hansen, tlf. 7232 5644 
Børnebyens daginstitution

Line Aistrup, tlf. 7232 5531
Georgs Æske 
Gadevang Asyl 
Børnehjørnet ved Hillerød Hospital

Sidsel Thorsen, tlf. 7232 5626
Kildedalen 
Lønhuset 
Munkeengen 
Klostervangen
Væksthusene 
Spiren/Lindevej 
Chili
Dagplejen

Maja Petrine Falster, tlf. 7232 5689
De Tre Huse
Troldehøjen
Nødebo Børnehus 
Børnestien Clausensvej
Kornvængets børnehave
Grønnevang Børnehus
Børnehuset Gartneriet
Vuggestuen Margrethevej
Vandpytten
Dagplejen

Jeanett Sjøholm, tlf. 7232 5613
Georgs Æske
Specialgrupperne i Lønhuset, Munkeengen og Georgs Æske

Signe Verup, tlf. 7232 5645
Dagplejen
Firkløverens børnehuse

Kit Bodin Schmidt-Andersen, tlf. 7232 5533
Ny Hammersholt Børnehus
Uvelse Børnehuse

Klara Scheuer, tlf. 7232 5648
Myretuen 
Sommerengen
Arresø Børnehus 
Brumbassen 
Nørre Herlev 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS