Logopædteamet

Har dit barn udfordringer med sprog, udtale, kommunikation, stammen, stemmen eller hørelsen? Logopædteamet tilbyder indsatser til forældre og personale til børn og unge i Hillerød Kommune. Vi kalder os både for talepædagoger, tale-hørelærere, logopæder eller audiologopæder.

Når der opstår en bekymring for et barns sprog, kommunikation eller hørelse kan daginstitutionen eller skole indkalde til et indledende møde med logopæden, hvor forældre, pædagoger og/eller lærere deltager. Til samtalen kan vi sammen drøfte barnets udfordringer og behov og tage stilling til det videre forløb.

Forældre er også velkomne til at kontakte os direkte. Vi arbejder med tidlig indsats, så ingen bekymring er for lille til at tage kontakt til logopædteamet.

Vi er en gruppe på 11 logopæder, to specialpædagoger og en leder. De 11 logopæder arbejder i forskellige distrikter i kommunen.  De to specialpædagoger er ansat på Legeteket.
Vi arbejder tæt sammen med barnets forældre samt daginstitution eller skole. Hvis det er relevant samarbejdes der også med kommunens øvrige fagpersoner på børneområdet såsom psykologer, rådgivere, fysioterapeut, sundhedsplejersker og specialpædagoger.

Hvilke indsatser tilbyder logopædteamet?

Hvis dit barn har udfordringer med sprog, kommunikation eller hørelse, er det altid en god idé at få barnet undersøgt hos øre-, næse-, halslæge i forbindelse med kontakt til logopæden.

Vi har forskellige muligheder for at hjælpe:

 • Vejledning af barnets nære voksne (forældre, pædagoger, lærere etc.) omkring
  • Samarbejde med dagtilbud og skole om det generelle forebyggende sprogarbejde
  • Generelt ved bekymring inden for sprog-, udtale-, stemme-, stamme og høreområdet
  • Sprogvurdering ved 3- og 5 års alderen samt i 0. klasse, hvis vurderingen peger på en fokuseret eller specialiseret indsats

 • Udredning (i form af testning, observation, dialog med barnets nære voksne) med henblik på efterfølgende vurdering af videre forløb

 • Individuelle forløb med deltagelse af barnets nære voksne
  • Sprog og kommunikation
  • Udtale
  • Stammen
  • Stemme
  • Hørelse

 • Andre indsatser
  • Hanen-gruppeforløb for forældre 
  • Legeteket tilbyder rådgivning og vejledning til barnets nære voksne
  • Tegn Til Tale og Picto Selector kurser
  • Marte Meo-forløb
  • Castillo Morales-forløb


Hvor foregår indsatserne? 

Indsatserne foregår som oftest i barnets daginstitution, skole, i legeteket eller i logopædteamets Sproghus efter aftale mellem logopæden og barnets nære voksne.

Sproghusets adresse:
Buevej 1
3400 Hillerød

Hvad er legeteket?

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner.
Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.
Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer videre udvikling.

Udlånstiden på materialerne er almindeligvis 1-2 måneder.
Sansestimulerende materialer som kugle-/kædeveste, kugle-/kædedyner og kuglepuder har dog kun en udlånstid på 14 dage.

Legeteket har åbent mandag til torsdag efter aftale.

Vi kan kontaktes på telefon 72324660.

Hvordan kontakter du logopædteamet?

Hvis I har behov for kontakt til en logopæd, kan I henvende jer til

 • Jeres barns daginstitution eller skole
 • Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning i Hillerød Kommune 
  Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 
  Telefon.: 7232 5578
 • logopæden for det pågældende distrikt

 

Følgende er ansat i Hillerød kommunes logopædteam:

Annette Halvleg Vassing
Leder af logopædteamet
Telefon: 7232 5631

Birgit Schlüter
Tilknyttet distrikt Hanebjerg
Telefon: 7232 5633

Camilla Fisker Hansen
Tilknyttet distrikt Sophienborg
Telefon: 7232 5641

Jannie Østergaard Nielsen
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5638

 

Karen Lodal
Tilknyttet distrikt Hillerød Vest
Telefon: 7232 5649

 

Kirsten Poulsen
Tilknyttet distrikt Kornmark
Telefon: 7232 5642

 

Lone Felby
Tilknyttet distrikt Midtby
Telefon: 7232 5637

 

Lotte Skovbo Windahl
Tilknyttet distrikt Midtby
Telefon: 7232 5643

Louise Schott Jantzen
Tilknyttet distrikt Hillerødsholm
Telefon: 7232 5634

Mette Nørgaard Fink
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5639

Nina Funder
Tilknyttet distrikt Midtby / Hillerødsholm
Telefon: 7232 5697

Sussi Bruun Frederiksen
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5635

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her