Logopædteamet

Har dit barn udfordringer med sprog, udtale, kommunikation, stammen, stemmen eller hørelsen? Logopædteamet tilbyder indsatser til forældre og personale til børn og unge i Hillerød Kommune. Vi kalder os både for talepædagoger, tale-hørelærere, logopæder eller audiologopæder.

Når der opstår en bekymring for et barns sprog, kommunikation eller hørelse kan daginstitutionen eller skole indkalde til et indledende møde med logopæden, hvor forældre, pædagoger og/eller lærere deltager. Til samtalen kan vi sammen drøfte barnets udfordringer og behov og tage stilling til det videre forløb.

Forældre er også velkomne til at kontakte os direkte. Vi arbejder med tidlig indsats, så ingen bekymring er for lille til at tage kontakt til logopædteamet.

Vi er en gruppe på 10 logopæder, to specialpædagoger og en leder. De 10 logopæder arbejder i forskellige distrikter i kommunen.  De to specialpædagoger er ansat på Legeteket.
Vi arbejder tæt sammen med barnets forældre samt daginstitution eller skole. Hvis det er relevant samarbejdes der også med kommunens øvrige fagpersoner på børneområdet såsom psykologer, rådgivere, fysioterapeut, sundhedsplejersker og specialpædagoger.

Hvilke indsatser tilbyder logopædteamet?

Hvis dit barn har udfordringer med sprog, kommunikation eller hørelse, er det altid en god idé at få barnet undersøgt hos øre-, nære-, halslæge i forbindelse med kontakt til logopæden.

 • Vejledning af barnets nære voksne (forældre, pædagoger, lærere etc.) omkring
  - Samarbejde med dagtilbud og skole om det generelle forebyggende sprogarbejde
  - Generelt ved bekymring inden for sprog-, udtale-, stemme-, stamme og høreområdet
  - Sprogvurdering ved 3- og 5 års alderen samt i 0. klasse

 • Udredning (i form af testning, observation, dialog med barnets nære voksne) med henblik på efterfølgende vurdering af videre forløb

 • Individuelle forløb i samarbejde med barnets nære voksne omkring
  - Sprog og kommunikation
  - Udtale
  - Stammen
  - Stemme
  - Hørelse

 • Legeteket tilbyder rådgivning og vejledning til barnets nære voksne

 • Tegn Til Tale og Picto Selector kurser

 • Marte Meo forløb

 • Castillo Morales forløb


Hvor foregår indsatserne? 

Indsatserne foregår som oftest i barnets daginstitution, skole, i legeteket eller i logopædteamets Sproghus efter aftale mellem logopæden og barnets nære voksne.
Vi bruger primært Sproghuset til gruppeforløb: Sproggruppe, udtalegruppe eller stammegrupper. Individuelle forløb med forældrene og deres børn kan også foregå i Sproghuset.

Sproghusets adresse:
Buevej 1
3400 Hillerød

Hvad er legeteket?

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner.
Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.
Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer videre udvikling.

Udlånstiden på materialerne er almindeligvis 1-2 måneder.
Sansestimulerende materialer som kugle-/kædeveste, kugle-/kædedyner og kuglepuder har dog kun en udlånstid på 14 dage.

Legeteket har åbent mandag til torsdag efter aftale.

Vi kan kontaktes på tlf. 72 32 46 60 eller mail legeteket@hillerod.dk.

Hvordan kontakter du logopædteamet?

Hvis I har behov for kontakt til en logopæd, kan I henvende jer til

 • Jeres barns daginstitution eller skole
 • Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning i Hillerød Kommune 
  Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 
  Tlf.: 7232 5575 eller 7232 5578
 • logopæden for det pågældende distrikt

 

undefined 

Annette H. Vassing
leder af logopædteamet
mail: avas@hillerod.dk
Tlf. 7232 5631

Mette Nørgaard Fink
Distrikt: Grønnevang
Mail: metfi@hillerod.dk
Tlf. 7232 5639

 

Nina Funder
Distrikt: Midtby / Hillerødsholm
Mail: ninfu@hillerod.dk
Tlf. 7232 5697

 

 

undefined
Birgit Schlüter
Distrikt: Hanebjerg
mail: bisc@hillerod.dk
Tlf. 7232 5633

 

undefined
Lone Felby
Distrikt: Midtby
mail: lofe@hillerod.dk
Tlf. 7232 5637


Lotte Skovbo Windahl
Distrikt: Midtby
mail: lwin@hillerod.dk
Tlf: 7232 5643

undefined 
Louise Schott Jantzen
Distrikt: Hillerødsholm
mail: louj@hillerod.dk
Tlf. 7232 5634

undefined
Jannie Østergaard Nielsen
Distrikt: Grønnevang
mail: jaos@hillerod.dk
Tlf. 7232 5638

undefined 
Sussi Bruun Frederiksen
Distrikt: Grønnevang
mail: sbfr@hillerod.dk
Tlf. 7232 5635

undefined 
Kirsten Poulsen
Distrikt: Kornmark
mail: kpo@hillerod.dk
Tlf. 7232 5642

Karen Lodal
Distrikt: Hillerød Vest
mail: kalo@hillerod.dk
Tlf. 7232 5649

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS