Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med angst

PPR i Hillerød Kommune tilbyder Cool Kids / Chilled-gruppeforløb til børn og unge med angst og overdrevne bekymringer

Grundet Covid-19 situation har vi været nødt til at sætte forårets to igangværende hold i bero. Vi forventer at kunne genoptage de to forløb efter sommerferien, men ved på nuværende tidspunkt ikke præcist hvornår og hvordan, hvilket samtidigt også betyder, at vi endnu ikke ved, hvornår vi kan rekruttere til nye forløb. Det er vi rigtig ærgerlige over, og forstår hvilken svær situation jer, der afventer, står i.

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden – så hold jer orienteret her i forhold til opstart. Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh. Cool Kids-behandlerne

________________________________________________________________________________

Angst er den hyppigste lidelse i barne- og ungealderen. Nogle børn og unge med angst kan vokse fra angsten i takt med, at de bliver ældre eller i kraft af positive oplevelser, som hjælper dem med at komme ud over angsten. Forskning peger imidlertid på, at mellem 5 og 10 % børn og unge har angst i en grad, som kalder på en behandlingsindsats.

Hillerød Kommune har i lighed med andre kommuner oplevet et stigende behov for og henvendelser fra forældre og fagpersoner vedr. mulighed for et tilbud til børn og unge (samt deres forældre) med forskellige former for angst. På den baggrund udbyder PPR Hillerød fra efteråret 2018 Cool Kids/Chilled-gruppeforløb.

Oplever I at angst og overdrevne bekymringer:

 • Forstyrrer jeres barns dagligdag og trivsel
 • Har været til stede i 3 mdr. eller derover
 • Ikke har rod i faktorer i barnets liv, hvor der er reel grund til, at barnet er bekymret f.eks. kritisk sygdom i familien, mobning, konfliktfyldt skilsmisse eller lign. (i givet fald skal der være taget hånd om dette i et omfang, så det ikke dominerer i Cool Kids/Chilled-behandlingen)

… Så kan jeres barn og familie måske hente hjælp gennem et Cool Kids/Chilled-gruppeforløb.

Om Cool Kids / Chilled og målgruppen

Cool Kids/Chilled udgør et videnskabeligt baseret og effektivt behandlingsprogram til børn og unge, som er udfordret af angst eller overdrevne bekymringer.

Cool Kids-programmet er målrettet børn i alderen 7-12 år, mens Chilled retter sig mod 13-17-årige unge.

Der er tale om et kognitivt, adfærdsterapeutisk program, som sigter mod at lære børn, unge og deres forældre fælles strategier og metoder til at håndtere og overvinde angst samt bekymringer. Angsten og bekymringerne kan f.eks. komme til udtryk ved, at barnet eller den unge gør sig mange tanker om, hvad der kan gå galt, ofte spørger efter beroligelse, udfordres af nye situationer, ikke kan sove alene, er bange for specifikke situationer eller objekter som dyr, højder, vand etc.        

Cool Kids/Chilled er et gruppeforløb, som afvikles sammen med 5-6 jævnaldrende børn eller unge sammen med deres forældre. Børn, unge og forældre møder således andre i lignende situationer og udveksler erfaringer. Der veksles mellem undervisning, opgaver og samtale i henholdsvis børne- og forældregruppen samt den samlede gruppe.

Det er ikke et krav, at barnet eller den unge er diagnosticeret med angst for at kunne tage del i programmet. Dog er det en forudsætning, at jeres barn socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt kan indgå i en gruppe.

Angsttyper og temaer i Cool Kids/Chilled

Alle former for angst er egnede til Cool Kids/Chilled-behandlingen, herunder:

 • Separationsangst
 • Socialfobi
 • Generaliseret angst
 • Enkelfobi
 • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
 • Panikangst

I Cool Kids/Chilled-gruppeforløbet arbejder vi med temaer som:

 • Sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd
 • Gradvis udfordring af angsten såvel i gruppesessionerne som i barnets hjemmemiljøer m.m.
 • Metoder til problemløsning
 • Færdighedstræning f.eks. med henblik på opbygning og styrkelse af selvsikker adfærd hos barnet
 • Forældreadfærd og – træning

Hvad siger forskningen om effekten af Cool Kids/Chilled?

Forskningsresultater viser, at op imod 80 % af de børn og unge, som gennemfører Cool Kids/Chilled-programmet, profiterer af behandlingen bl.a. opleves reduceret skolefravær, øget deltagelse i fritidsaktiviteter og faglig samt social trivsel og udvikling. Derudover ses et fald i barnets egen oplevelse af angst og bekymringer samt familiens samlede stressniveau.

Praktiske oplysninger

Cool Kids/Chilled-gruppeforløbet strækker sig over 10 mødegange á 2 timers varighed spredt over ca. 12 uger. De første 8 gange mødes gruppen en gang ugentligt, mens de sidste 2 mødegange foregår med et 2 ugers interval for at give barn og forældre mere tid til at indøve de nye færdigheder.

Både barn og forældre får udleveret et Cool-Kids/Chilled-arbejdshæfte til brug i og mellem sessionerne. For at programmet kan gøre en forskel for jeres barn og familie er det vigtigt, at I, som forældre, spiller en aktiv rolle i såvel gruppesessionerne som hjemme.

I vil over Cool Kids/Chilled-gruppeforløbet tilegne jer samme strategier og metoder som jeres barn som led i at kunne støtte og guide barnet bedst muligt hjemme. På den baggrund er det afgørende, at I kan afsætte tid til hjemmearbejde, herunder læsning og afprøvning af Cool Kids/Chilled-teknikkerne. 

Cool Kids/Chilled-gruppeforløb varetages af psykologerne Noomi Katz-Kolberg, Louise Bischoff Clemensen, Christine Gry Hansen, Sidsel Marie Thorsen, Emma Toke, Helle Marie Olesen og Charlotte Nüchel Kristensen som er certificerede i programmet.

Cool Kids/Chilled gruppeforløb afholdes på Ullerødskolen, Sophienborgvænget 6, 3400 Hillerød.

Mødegangene vil som udgangspunkt finde sted på mandage og tirsdage kl. 14.30-16.30.
Tilmelding

Tilmeldingsfristen for forårsholdet er nu udløbet, men når tilmelding til efterårsholdet åbner vil det her være muligt at finde link til tilmelding.

OBS: Der afsendes ikke en bekræftelseskvittering, men jeres henvendelse er afsendt og tilgængelig for Hillerød Kommune, når den figurerer i din udbakke i Digital Post. I vil høre nærmere når ansøgningsfristen udløber.

Hvis vi vurderer, at jeres barn kan have gavn af Cool Kids/Chilled-angstbehandling, vil I blive indkaldt til en visiterende forsamtale for screening og nærmere afklaring, hvorefter vi tager stilling til endelig optagelse i et Cool Kids/Chilled-gruppeforløb. Samtalen er af cirka 1 times varighed og finder sted på Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.  

Vi foretager rekruttering ca. en gang hvert ½ år i henholdsvis okt.-jan. med forventet opstart i feb. og marts-juni med forventet opstart i sep.
Vi bestræber os på at afholde 2-3 Cool Kids/Chilled-gruppeforløb ad gangen hvert ½ år. Gruppesammensætningen vil variere alt efter alderen på børnene/de unge og antallet af indkomne henvendelsesformularer.

OBS: Henvendelsesformularerne behandles efter først-til-mølle-princippet og under hensyntagen til børnenes/de unges køn og alder.

 

Se i øvrigt Cool Kids /Chilled-brochure - klik her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her