Priser og friplads

Priser for daginstitution og HFO i Hillerød Kommune, samt ansøgning om friplads. Læs også omkring søskendetilskud.

 Priser 2018

Priserne gældende pr. 1. januar 2018 og frem.

Forældrebetalingen for daginstitutioner er fordelt over 12 måneder.

 Dagpleje med frokost 2889 kr.
 Vuggestue med frokost 3521 kr.
 Børnehave med frokost 2363 kr.
 Børnehave uden frokost 1633 kr.
 Integreret institution - o til 2 årige
 med frokost
3521 kr.
 Integreret institution - 3 år til
 skolestat med frokost
2363 kr.
 Integreret institution - 3 år til
 skolestart uden frokost
1633 kr.
 Gadevang Asyl (integreret institution)
 fritidsdel
591 kr.
 Gadevang Asyl (integreret institution)
 klubdel
142 kr.

 

 
Forældrebetaling for HFO er fordelt over 11 måneder, juli måned er betalingsfri.

Tidlig HFO1 (1. maj til 31. juli)   1781 kr.
HFO1 (0 - 3. klasse) 1425 kr.
 HFO2 (fra 4. klasse)

   335 kr.

 

 Der kan forekomme betaling for nogle af aktiviteterne i HFO2.

 

Søskendetilskud

 

 Har du flere børn i daginstitution, dagpleje og HFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

 

 Private SFO'er er ikke med i søskendetilskudsordningen.   

 

Betaling for plads over kommunegrænsen

 

Hvis du vælger, at dit barn skal gå i en institution, dagpleje, SFO eller klub i en anden kommune end Hillerød, skal du kontakte den kommune, hvor dit barn går i institution, og bede dem give besked til Hillerød Kommune, omkring dit barns indmeldelse.

Hillerød Kommune skal opkræve forældrebetalingen for dit barns institutionsplads i en anden kommune, så længe du har adresse i Hillerød.

Hvordan  bliver forældrebetalingen beregnet?
Der er særligt gældende regler, omkring udregningen af forældrebetalingen, når dit barn går i dagpleje, institution, SFO eller klub i anden kommune.

Institutionspladser

 Du vil blive opkrævet den laveste takst (taksten i den kommune, der har den laveste forældrebetaling) – hertil kommer et eventuelt tillæg. Tillægget kan opstå, hvis institutionskommunens driftsudgifter er højere end driftsudgifterne i Hillerød. Det kan betyde, at pladsen bliver dyrere.

SFO/klub

Du bliver opkrævet den dyreste takst (taksten i den kommune, der har den dyreste forældrebetaling).

Søskendetilskud og økonomisk friplads
Du kan få søskendetilskud og økonomisk friplads op til den laveste takst (taksten i den kommune, der har den laveste forældrebetaling).

Pladsanvisningen, kan oplyse dig om den nøjagtige pris du skal betale, for den type institutionsplads dit barn er indmeldt i (dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub).

 

Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon for yderligere informationer.

 

Økonomisk friplads 

 

Har du efterfølgende yderligere spørgsmål vedrørende dette, kan du kontakte Stephanie eller Bianca:  

 

Borger- og Socialservice 

 

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon: 7232 0000

Telefontider
Mandag-onsdag 10 - 12
Torsdag 12 - 18
Fredag 10 - 12

 

Kan jeg ansøge om friplads til mit barn?

 

Du kan søge økonomisk friplads, hvis husstandens samlede indtægter er under: 528.200 kr. årligt (2017).
Med husstanden menes forældre, hvis barnet bor på samme adresse som begge forældre. Hvis barnet bor hos den ene forælder, er det denne forælders indtægt samt evt. ny ægtefælle eller samlevers indtægt, der lægges til grund for fripladsberegningen. Barnets evt. egen indtægt tæller ikke med.

 

Der ydes ikke økonomisk friplads til private SFO'er.

 

Skal jeg søge om friplads til søskendebørn?

Hvis man har et barn i institution og får økonomisk friplads til dette barn, skal man  IKKE ansøge på ny hvis en søskende bliver tilmeldt i institution, dagpleje eller HFO1. 

 


Vær opmærksom på 

 

Ved ændring i de familiemæssige eller økonomiske forhold skal du af hensyn til eventuel regulering af bevillingen meddele det til Borger- og Socialservice. En indtægtsstigning på op til 10 % giver ikke anledning til ændring. 

 

Ved ændring i daginstitutionstaksten, bliver den beregnede fripladsbevilling automatisk ændret på indbetalingskortet. 

 

For førstegangs ansøgere som er berettiget til økonomisk friplads, vil bevillingen gælde fra den 1. i den efterfølgende måned. 

 

 

 

Hvornår er jeg enlig forsørger?  

 

Læs pjecen "Enlig eller samlevende?" som er en vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk friplads. 

  

 

Selvbetjening
Økonomisk friplads
 

 
Søg økonomisk friplads sådan 

Du kan ansøge digitalt ved at benytte Digital Pladsanvisning (du skal her benytte NEM ID eller Digital signatur), klik på ovenstående link.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS