Priser og friplads

Priser for daginstitution og HFO i Hillerød Kommune, samt ansøgning om friplads. Læs også omkring søskendetilskud.

 Priser 2021

Priserne er gældende pr. 1. januar 2021 til 31. maj 2021.

Forældrebetalingen for daginstitutioner er pr. måned.

 Dagpleje med frokost

3337 kr.

 Vuggestue med frokost

3812 kr.

 Børnehave med frokost

2499 kr.

 Børnehave uden frokost

1719 kr.

 Integreret institution - 0 til 2 årige
 med frokost

3812 kr.

 Integreret institution - 3 år til
 skolestat med frokost

2499 kr.

 Integreret institution - 3 år til
 skolestart uden frokost

1719 kr.

 Gadevang Asyl (integreret institution)
 fritidsdel

662 kr.

 Gadevang Asyl (integreret institution)
 klubdel

134 kr.

Frokostordning

780 kr.

 

Deltidspladser (kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov)

 Deltid dagpleje med frokost

2562 kr.

 Deltid vuggestue med frokost

3201 kr.

 Deltid børnehave med frokost

2146 kr.

 Deltid børnehave uden frokost

1366 kr.

 Deltid integreret institution - 0 til 2 årige
 med frokost

3201 kr.

 Deltid integreret institution - 3 år til
 skolestart med frokost

2146 kr.

 Deltid integreret institution - 3 år til
 skolestart uden frokost

1366 kr.

Frokostordning

780 kr.

 

Forældrebetaling for HFO er fordelt over 11 måneder, juli måned er betalingsfri.

Tidlig HFO1 (1. maj til 31. juli)

 1875 kr.

HFO1 (0 - 3. klasse)

1783 kr.

 HFO2 (fra 4. klasse)

 664 kr.

 

Der kan forekomme betaling for nogle af aktiviteterne i HFO2.

 

 Priser 2021 - gældende fra den 1. juni

Priserne er gældende pr. 1. juni og frem.

Forældrebetalingen for daginstitutioner er pr. måned.

 Dagpleje med frokost

3337 kr.

 Vuggestue med frokost

3888 kr.

 Børnehave med frokost

2540 kr.

 Børnehave uden frokost

1760 kr.

 Integreret institution - 0 til 2 årige
 med frokost

3888 kr.

 Integreret institution - 3 år til
 skolestat med frokost

2540 kr.

 Integreret institution - 3 år til
 skolestart uden frokost

1760 kr.

 Gadevang Asyl (integreret institution)
 fritidsdel

662 kr.

 Gadevang Asyl (integreret institution)
 klubdel

134 kr.

Frokostordning

780 kr.

 

Deltidspladser (kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov

 Deltid dagpleje med frokost

2562 kr.

 Deltid vuggestue med frokost

3262 kr.

 Deltid børnehave med frokost

2179 kr.

 Deltid børnehave uden frokost

1399 kr.

 Deltid integreret institution - 0 til 2 årige
 med frokost

3262 kr.

 Deltid integreret institution - 3 år til
 skolestart med frokost

2179 kr.

 Deltid integreret institution - 3 år til
 skolestart uden frokost

1399 kr.

Frokostordning

780 kr.

 

Forældrebetaling for HFO er fordelt over 11 måneder, juli måned er betalingsfri.

Tidlig HFO1 (1. maj til 31. juli)

 1875 kr.

HFO1 (0 - 3. klasse)

1783 kr.

 HFO2 (fra 4. klasse)

 664 kr.

 

Søskendetilskud

 Har du flere børn i daginstitution, dagpleje og HFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. 
 Private SFO'er er ikke med i søskendetilskudsordningen.    

For forældre med særbørn, skal I kontakte Pladsanvisningen, for at opnå søskendetilskud.

Betaling for plads over kommunegrænsen

Hvis du vælger, at dit barn skal gå i en institution, dagpleje, SFO eller klub i en anden kommune end Hillerød, skal du kontakte den kommune, hvor dit barn går i institution, og bede dem give besked til Hillerød Kommune, omkring dit barns indmeldelse.

Hillerød Kommune skal opkræve forældrebetalingen for dit barns institutionsplads i en anden kommune, så længe du har adresse i Hillerød.

Hvordan  bliver forældrebetalingen beregnet?
Der er særligt gældende regler, omkring udregningen af forældrebetalingen, når dit barn går i dagpleje, institution, SFO eller klub i anden kommune.

Institutionspladser

 Du vil blive opkrævet den laveste takst (taksten i den kommune, der har den laveste forældrebetaling) – hertil kommer et eventuelt tillæg. Tillægget kan opstå, hvis institutionskommunens driftsudgifter er højere end driftsudgifterne i Hillerød. Det kan betyde, at pladsen bliver dyrere.

SFO/klub

Du bliver opkrævet den dyreste takst (taksten i den kommune, der har den dyreste forældrebetaling).

Søskendetilskud og økonomisk friplads
Du kan få søskendetilskud og økonomisk friplads op til den laveste takst (taksten i den kommune, der har den laveste forældrebetaling).

Pladsanvisningen, kan oplyse dig om den nøjagtige pris du skal betale, for den type institutionsplads dit barn er indmeldt i (dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub). 

Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon for yderligere informationer. 

Økonomisk friplads 

Kan jeg ansøge om friplads til mit barn?

Du kan søge økonomisk friplads, hvis husstandens samlede indtægter er under: 576.800,00 kr. årligt. for 2021. 
Med husstanden menes forældre, hvis barnet bor på samme adresse som begge forældre. Hvis barnet bor hos den ene forælder, er det denne forælders indtægt samt evt. ny ægtefælle eller samlevers indtægt, der lægges til grund for fripladsberegningen. Barnets evt. egen indtægt tæller ikke med. 

Der ydes ikke økonomisk friplads til private SFO'er. 

Skal jeg søge om friplads til søskendebørn?

Hvis man har et barn i institution og får økonomisk friplads til dette barn, skal man  IKKE ansøge på ny hvis en søskende bliver tilmeldt i institution, dagpleje eller HFO1.  


Vær opmærksom på  

Ved ændring i de familiemæssige eller økonomiske forhold skal du af hensyn til eventuel regulering af bevillingen meddele det til Borgerservice. 

Ved ændring i daginstitutionstaksten, bliver den beregnede fripladsbevilling automatisk ændret på indbetalingskortet.  

For førstegangs ansøgere som er berettiget til økonomisk friplads, vil bevillingen gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.  

 Har du efterfølgende yderligere spørgsmål vedrørende dette, kan du kontakte Borgerservice:  

 Borgerservice

 Trollesmindealle 27
 3400 Hillerød
 Telefon: 7232 0000

 

I forbindelse med udbetaling af indefrosne feriepenge sker der ikke ændring i beregningen af indkomstgrundlag til økonomisk friplads, hverken i genberegning eller årlig efterregulering.

 

Hvornår er jeg enlig forsørger?  

 Læs pjecen "Enlig eller samlevende?" som er en vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk friplads.  

Selvbetjening
Økonomisk friplads
 

 
Søg økonomisk friplads sådan 

Du kan ansøge digitalt ved at benytte Digital Pladsanvisning (du skal her benytte NEM ID eller Digital signatur), klik på ovenstående link.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her