Lovgivning, rammer og regler i dagtilbud

Her finder du rammer og regler på dagtilbudsområdet. Læs blandt andet vores visitationsregler til dagtilbud, Børne- og Ungepolitikken: Fælles Børn Fælles Ansvar, hvordan vi fører tilsyn i dagtilbud. Du kan også finde kravspecifikation for private institutioner m.m.

 Børne- og Ungepolitikken

Hillerød Kommunes Børne- og Ungepolitik hedder Fælles børn fælles ansvar.

Læs her om Fælles Børn Fælles Ansvar

Sådan fører vi tilsyn i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter i dagtilbudsafdelingen, udfører et årligt pædagogisk tilsyn, og mindst et uanmeldt pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Rammer for tilsyn i dagtilbud i Hillerød Kommune

 Byrådet har i 2016 godkendt rammer for tilsyn i dagtilbud i Hillerød Kommune. 

Forældrebestyrelser

 Styrelsesvedtægter for dagtilbudsområdet, vedtaget på Byrådsmøde 27. august 2014. 
 

Standard forretningsorden for dagtilbudsområdet, til brug for forældrebestyrelser.   

Kravspecifikation for private institutioner

Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven § 20. Af loven fremgår det, at Byrådet skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og Byrådet skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud for aldersgruppen 26 uger til skolestart med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud. 

Hillerød Kommune har på den baggrund udarbejdet en kravspecifikation.

Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som evt. kommende private tilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. kravspecifikationen er en metode til at sikre ligeværdighed, synlighed og gennemskuelighed. Kravspecifikationen indeholder de krav, Hillerød Kommune i forvejen stiller til egne kommunale dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det. 

Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under Dagtilbudsloven, underlagt det kommunale tilsyn. Det medfører at Dagtilbud Børn, i lighed med tilsyn på de kommunale institutioner, på vegne af Byrådet skal gennemføre tilsyn på private institutioner.  

Sådan arbejder vi med sprogvurderinger af 3-6-årige børn i Hillerød Kommune

På dagtilbudsområdet i Hillerød Kommune er sprog et politisk indsatsområde. Sproget udgør forudsætningen til en senere læsetilegnelse. 

Fra 2015 får alle børn i Hillerød Kommune tilbudt en sprogvurdering, når de er i alderen omkring 3 år.

Alle forældre med børn i dagtilbud får automatisk tilbudt sprogvurdering via dagtilbuddet. Sprogvurderingen foretages af en pædagog, der kender barnet godt.

Forældre med børn, der ikke går i dagtilbud, kontaktes automatisk af kommunen med henblik på en sprogvurdering i hjemmet.

Bemærk, at det ifølge Dagtilbudsloven (§11-12) er obligatorisk at lade sit barn deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogstimulering, hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for det. Det gælder både for børn i og uden for dagtilbud. Ved behov vil relevante fagpersoner (f.eks. talepædagog) blive inddraget – og opfølgende sprogvurderinger vil blive foretaget. 

Tosprogede Børn

Dagtilbudsloven (§11 og §12) siger, at tosprogede børn, der ikke går i daginstitution, skal sprogvurderes i 3 års alderen. Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter, får barnet et obligatorisk tilbud om sprogstimulering på 15 eller 30 timer om ugen.

Du vil blive kontaktet, når dit barn fylder 3 år – med mindre barnet allerede er indmeldt i daginstitution.

Frokostordning

 Ifølge dagtilbudsloven kan forældre i dagtilbud fravælge frokostordning. I Hillerød Kommunes dagtilbud stemmer forældrene hvert andet år, om de ønsker frokost ordning.

Frokostordningen er 100% forældrefinansieret, men opkræves via institutionstaksten.

Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud

Læs vores retningslinjer for deltidsplads .

Skoleudsættelse

Her kan du læse om regler for skoleudsættelse, se under punktet skolestart og skoleskift.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS