Daginstitutioner

Skal du skrive op, melde ud eller lave ændringer i dine ønsker til dagpleje, daginstitution, skal du benytte den Digitale Pladsanvisning. Du kan også finde oplysninger om venteliste, kombinationstilbud, og mulighed for deltidsplads under barsel.Læs mere om hvad du skal være opmærksom på ved til- og fraflytning i Hillerød Kommune.

Du kan søge om dagpleje- eller daginstitutionsplads til dit barn, så snart barnet er født. 

Selvbetjening 
Digital Pladsanvisning 

 

Hvordan skriver jeg mit barn op?

 Når du skal skrive dit barn op til dagtilbud eller HFO skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.  

Læs mere om regler for pasningsgarantien og garantidato i vores visitationsregler. 
 

Hvordan melder jeg mit barn ud, og hvad er opsigelsesvarslet?

Du skal udmelde dit barn via den Digitale Pladsanvisning. 
I Hillerød Kommune er udmeldelsesvarsel - løbende måned plus en måned. 

Skal dit barn i privatskole, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for udmeldelsen.  

 Der gælder samme frister for udmeldelse, hvad enten det drejer sig om daginstitution, dagpleje eller HFO.    

For HFO1 gælder det, at der automatisk overflyttes til klub efter 3. klasse, hvis barnet ikke er udmeldt. 

 

Opskrivning - når dit barn skal videre fra vuggestue eller dagpleje

 Når jeres barn fylder 3 år skal det videre i børnehave. I skal derfor sørge for i god tid, at skrive op til de institutioner, I ønsker at få anvist plads til. 

Går jeres barn i integreret institution, overflyttes det automatisk til den pågældende institutions børnehave.
 

Venteliste

Hvornår kan vi forvente at få et tilbud om institutionsplads?

Jeres barn vil som hovedregel få tilbud om plads i dagtilbud cirka to til tre måneder før start. 

Går jeres barn allerede i et dagtilbud i Hillerød Kommune, og har I ønsket at skifte til en anden institution i kommunen, vil I modtage et tilbud, når og hvis der bliver ledig kapacitet i den ønskede institution. 

I vil modtage tilbuddet digitalt, hvis I har Nemid, og hvis I er fritaget for dette, kommer brevet med almindelig post.

 

Er mit barn sikret en plads?

Hillerød Kommune har pasningsgaranti. 

Du får en garantidato, den dag du ønsker plads (behovsdatoen) til dit barn, hvis du har skrevet det op minimum 3. måneder før.

Ønsker I en plads til jeres barn tidligere end 3 måneder fra opskrivningsdatoen, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme jeres ønske, dog skal I vide at garantidatoen er tidligst tre måneder fra opskrivningsdatoen. 

Garanti direkte efter barsel
Hvis din barn har brug for pasning direkte fra barsel (det vil sige 26 uger), skal du sende din ansøgning senest otte uger inden din behovsdato, og så er barnet garanteret en plads senest fire uger efter din behovsdato.  

Se visitationsreglerne for yderligere information. 

 

Dagtilbud til børn med handicap

I Hillerød Kommune har vi tre specialgrupper som ligger i vores integrerede institutioner.

Hvis dit barn skal gå i en specialgruppe, kræver det en visitering. Har du et barn, hvor der eventuelt er behov for et særligt dagtilbud, skal du
kontakte handicaprådgivningen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Familie- og Sundhed.

Du kan også læse mere om, hvilke muligheder du har for dagtilbud til børn med handicap.

Deltidsplads - ved barsels- og forældreorlov

 Hvis du er på barsels- eller har forældreorlov, kan du benytte dig af tilbuddet om en deltidsplads til dit barn.

 Hvis du ønsker, at ansøge om en deltidsplads til dit barn, skal du klikke på
skriv til dagtilbud (til højre på siden).

I din mail oplyser du 

  • Forældrenes cpr nr.
  • Barnets cpr nr.
  • Perioden du ønsker deltidsplads. 

Du skal også vedhæfte dokumentation for barsel- eller forældreorlov. 

Du modtager en bekræftelse fra os i din digitale postkasse, hvor du kan se perioden, du har ansøgt for, samt information om deltidspladsen.
Du er velkommen til at kontakte os i Pladsanvisningen for mere information. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om deltidsplads, før dit barn har fået en plads i et dagtilbud. Du skriver dit barn op til en plads via Digital Pladsanvisning. 

Læs mere om kriterierne i vores retningslinjer , hvis du vil benytte dig af en deltidsplads.

 

Kombinationstilbud

 Du har mulighed for en fleksibel pasningsordning til dit barn, hvor du kan kombinere privat pasning i jeres eget hjem, med en plads i et dagtilbud. 

For at kunne benytte et kombinationstilbud, skal du kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasnings uden for dagtilbuddenes åbningstid. 

Hvad er et arbejdsbetinget behov?
Det dokumenterede behov skal være på mindst 10 timer ugentligt. Den samlede brug af pasningstilbud, må ikke overstige dagtilbuddets almindelige åbningstid, set over en periode på mindst 4 uger. Den almindelige åbningstid er for tiden 50,5 timer i en daginstitution og 48 timer i dagplejen. 

Et kombinationstilbud kan blive etableret fra barnet er 26 uger gammelt. 

Læs mere om kriterierne i vores retningslinjer for kombinationsplads, hvis du vil benytte dig af en kombinationsplads. 

Her kan du læse mere om kriterier for privat pasning. 

 

 Pasning af dit eget barn

Du kan læse mere her, hvis du ønsker at søge om tilskud for at passe dit eget.

Skal I flytte til kommunen?

 Velkommen til Hillerød Kommune. 

Som tilflytter kan du her læse om flere punkter, som vi mener er relevante for dig at vide. 

Så snart du ved, hvornår I flytter til kommunen, kan du skrive dit barn op til en institutionsplads eller til HFO, dette gør du via selvbetjeningsløsningen Digitale Pladsanvisning.

Hvis dit barn skal i dagtilbud - vil vi anbefale dig at læse vores visitationsregler for dagtilbud, så du kender til kriterierne for pasningsgarantien. 
Du finder visitationsreglerne her på siden.

Ønsker I en plads til jeres barn tidligere end 3 måneder fra opskrivningsdatoen, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme jeres ønske, dog skal I vide at garantidatoen er tre måneder fra opskrivningsdatoen. 

Kommer dit barn direkte fra barsel, skal du skrive det op til dagtilbud 2 måneder før behovsdatoen, og så I garanteret en plads senest 4 uger efter behovsdatoen. 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Pladsanvisningen.

 

Skal I flytte fra kommunen?

Hvis I flytter fra Hillerød Kommune til en anden kommune,  skal du selv melde dit barn ud af institution og HFO.
Du kan udmelde dit barn via selvbetjeningsløsningen Digitale Pladsanvisning. Udmeldelsesvarsel er løbende måned plus en måned. 

Flytter I så hurtigt, at det ikke er muligt at overholde den gældende opsigelsesvarsel, kan i kontakte Pladsanvisningen, for at høre om muligheden for at udmelde med kortere varsel.

Hvis du ønsker, at dit barn fortsætter i sin institution eller HFO i Hillerød Kommune efter flytningen, er der frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen. Du kan læse mere om denne mulighed under fanen pasning i anden kommune, eller kontakte pladsanvisningen for mere information.  

Kan mit barn have institutionsplads i en anden kommune?

 Flytter du fra kommunen, kan dit barn fortsat beholde sin HFO eller dagtilbudsplads i Hillerød Kommune.    

Det vil være den kommune I flytter til, som derefter opkræver forældrebetalingen. 

Forældrebetalingen vil ikke være den samme, som du hidtil har betalt for dit barns dagtilbud i Hillerød Kommune og heller ikke det samme, som det koster at have et dagtilbud i tilflytningskommunen.   

Tilflytningskommunen kan oplyse dig, hvad det vil koste at bevare pladsen i Hillerød.  

Vælger du senere at tage imod et dagtilbud, SFO eller klub i din nye kommune, skal du huske at udmelde dit barn af HFOén eller dagtilbuddet i Hillerød Kommune efter de gældende udmeldelsesregler.  

Ønsker du dagtilbud eller HFO til dit barn i Hillerød Kommune, selvom du bor i anden kommune, kan dit barn kommer på venteliste til et dagtilbud i Hillerød Kommune efter samme regler som de børn, der bor i kommunen.   

Lukkedage

 Lukke dage i daginstitutioner 

Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).
Juleaftensdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).

Derudover har vi dage, hvor der sampasning (med kendte voksne) eller alternativ pasning (uden kendte voksne), i perioder hvor der traditionelt er lavt fremmøde. 

Sampasning:

Uge 29 og 30 på 5 dagtilbud i Hillerød Kommune.

Alternativ pasning:

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Dagene mellem jul og nytår inklusiv den 31. december. 

Herudover kan områdebestyrelsen i kommunale institutioner og forældrebestyrelsen i selvejende institutioner beslutte at der kan blive etableret sampasning mellem flere dagtilbud, på dage med lavt fremmøde. Hvis dette bliver etableret, er det et krav, at der er medarbejdere til stede fra de involverede dagtilbud.  


 Lukke dage i dagplejen  

Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).
Juleaftensdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).

Derudover har vi lukkedage, hvor der er alternativ pasning, hvis man har behov for det. Disse dage er:

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Dagene mellem jul og nytår inklusiv den 31. december.
 

Lukkedage i HFO - Hillerød Fritidsordning 

HFO1- lukkedage finder du her  

HFO2 - lukkedage, kan du finde på HFOéns egen hjemmeside.
 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her