Boligsocial pulje

Den boligsociale pulje har til formål at understøtte boligsociale projekter til gavn for børn og unge i Hillerød Kommune.

Puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Særligt prioriteres:

• Aktiviteter som fremmer oplevelser, samvær, aktiviteter m.m. som styrker sammenhold og fællesskab på tværs af social-, etnisk- eller kulturel baggrund, eller som skaber forudsætninger for deltagelse i sådanne aktiviteter.
• Tværgående projekter, der involverer flere aktører.
• Udvikling af nye initiativer og aktiviteter.

Find mere information om puljen

Der kan søges støtte til materialer, forplejning, honorarer, lokaler eller andet, der er afgørende for at gennemføre aktiviteten og opnå det opstillede mål.

Ansøgere kan være både institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper, og puljen kan ansøges løbende. 

Eksempler på tidligere støttede projekter:
Puljen har tidligere støttet sommeraktiviteter for børn og unge i Vest, Futsal-projekt i Østbyen, Vintercup i Øst - Vest og meget mere. 

Du kan ansøge ved at udfylde ansøgningsskemaet Ansøgningsskema_Boligsociale_pulje og sende det til kulturogudvikling@hillerod.dk

Senest 1 måned efter at projektet er afsluttet, skal evalueringsskemaet Evalueringsskema _ Boligsociale pulje og et regnskab sendes til kulturogudvikling@hillerod.dk. Eventuelle ubrugte midler skal tilbageføres til kommunen. 

Spørgsmål vedr. puljen kan rettes til udviklingskonsulent Tinne Simonsen på tins@hillerod.dk eller tlf. 7232 5317.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her