Socialt bedrageri

Hillerød kommune har oprettet en Kontrolgruppe, som skal komme socialt bedrageri og sort arbejde til livs.

Det er kommunens mål at:

 • Sikre at borgere får de ydelser, de er berettigede til. Hverken mere eller mindre.
 • Stoppe socialt bedrageri, så tidligt så muligt.
 • Stoppe sort arbejde, så hurtigt så muligt.

Hvad gør vi?

Socialt bedrageri er strafbart, og alle henvendelser vil blive undersøgt meget grundigt. Ved at kommunens medarbejdere arbejder helhedsorienteret, giver man den borger, der overholder reglerne en langt hurtigere og bedre service, mens den borger der bryder reglerne får det sværere.

Hvad er socialt bedrageri?

Socialt bedrageri er, når borgeren bevidst modtager ydelser fra det offentlige, som de ikke er berettigede til. Det kan f.eks. være ved at framelde sin samlever på sin adresse, så det ser ud, som om man er enlig.

Ligeledes er det socialt bedrageri, når modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller social pension påtager sig arbejde, hvor lønnen udbetales, uden at blive indberettet til SKAT, og der derfor ikke betales skat af indtægten.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt de ydelser der udbetales er rigtige, hjælper vi gerne med en afklaring på dette.

 

Hvad kan jeg anmelde?

Det er vigtigt med præcise oplysninger om f.eks. navn og adresse på den borger, som du har en klar og begrundet formodning om begår socialt bedrageri. Giv en god beskrivelse af, hvad det går ud på.

Det kan være snyd med:

 • Urigtige adresseforhold
 • Kontanthjælp
 • Friplads i daginstitution
 • Sygedagpenge
 • Sort arbejde
 • Pension

Hvad kan jeg anmelde om ydelser fra Udbetaling Danmark?

Du kan anmelde anonymt direkte til Udbetaling Danmark vedrørende de ydelser, der fra 1. marts 2013 ikke længere udbetales fra kommunen. Ring på tlf. 70 12 80 66 eller klik her.

Udbetaling Danmark udbetales følgende ydelser:

 • Boligstøtte
 • Førtidspension
 • Folkepension
 • Børnebidrag
 • Børnetilskud
 • Børnefamilieydelse
 • Barselsdagpenge

Henvend dig eller lav en anmeldelse

Hvis du har kendskab eller mistanke om socialt bedrageri eller sort arbejde, bør du henvende dig til Borger-og Socialservice på Rådhuset og spørge efter kontrolgruppen eller bruge Selvbetjeningsløsningen til højre.  

Du er også velkommen til at ringe eller sende os et brev – husk at undlade dit navn, hvis du vil være anonym.

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her