Corona-virus

Corona-virus påvirker nogle af kommunens tilbud og services. Læs mere her på siden.

Bocentre

Smittetrykket er desværre igen stigende; der er derfor igen indført besøgsrestriktioner på Bocentret.

Det betyder at:

• Besøg skal foregå udendørs med mindre, der er en individuel aftale
• Besøg kan kun foretages af 1-2 faste besøgspersoner
• Alle besøg skal være aftalt på forhånd med afdelingslederen
• Indendørs besøg skal aftales individuelt og kan kun foregå i beboerens egen lejlighed med direkte indgang udefra
• Begge parter skal være uden symptomer på COVID 19

Læs mere her på Bocentrets hjemmeside

Bibliotekerne

Bibliotekerne har åben. Læs mere på Bibliotekernes hjemmeside.

Center for Beskyttet Beskæftigelse og CSU Egedammen 


Center for Beskyttet Beskæftigelse er åben. Læs mere på CBBs hjemmeside.


CSU Egedammen er åben. Læs mere på CSU Egedammens hjemmeside.

Genbrugsstationen


Genbrugsstationen er åben. Læs mere på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Genoptræning og Rehabilitering


Genoptræning foregår under forhold, der tager hensyn til at begrænse smitterisiko. Der tilbydes træning virtuelt, i eget hjem og på små hold ud fra en individuel vurdering.

Rehabiliteringsafdelingen har åbent, men skal kontaktes før et eventuelt besøg.

Grønnegadecentret


Grønnegadecentret har åbent i begrænset omfang.
Læs mere på Grønnegadecentrets hjemmeside.

Hjemmepleje og sygepleje


Hjemmeplejen og Sygeplejen varetager de opgaver, som borgerne har brug for hjælp til. Har du brug for at komme i kontakt med Hjemmeplejen, kan du finde kontaktoplysninger her.

Isolationsbolig uden for hjemmet, hvis du er smittet med coronavirus

Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at opholde dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, skal Hillerød Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

For at kunne tilbydes et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne:

Målgruppe:

Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og som er selvhjulpne.
Visitationskriterier:

Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem fordi personen:

deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.


Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet 7 dage efter, at corona-testen blev foretaget.

Kontakt

Du skal kontakte Hillerød Kommune på tlf.: 7232 0000 på alle hverdage i rådhusets åbningstid.

I weekenden kan du kontakte Hillerød Kommune på tlf.: 7232 3330.

 

Visitation og Hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler holder telefonisk åbent i rådhusets normale telefontid og varetager som sædvanligt koordinering af udskrivelse fra hospitalerne. 


Der vil fortsat blive hentet og bragt hjælpemidler ud under skærpede hygiejne-forhold. Det betyder fx, at hjælpemidler vil blive afleveret i døren, når det er muligt, og at medarbejderne kan have beskyttelses-dragter på.

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinator tilbydes under smitteforebyggende forhold. Medarbejderne er til at træffe telefonisk inden for den normale telefontid.

Kommunikationscentret


Kommunikationscentret er åbent igen. Læs mere på kommunikationscentrets hjemmeside.

Madservice


Madservice kører som normalt. Hvis der er smitte i husstanden, er der ekstraordinære forholdsregler. Kontakt køkkenet, hvis det skulle være tilfældet på telefon 7232 2600 (spørg efter Helle Thyge).

 

Plejehjem

Det må kun være en enkelt (den samme) pårørende, der besøger den ældre i hjemmet, bortset fra kritiske situationer.

Øvrige besøg foregår udendørs.

Kontakt altid din pårørendes plejehjemmet inden besøg. Der kan være særlige forhold ved evt. smitteudbrud på plejehjemmet. 

Besøgsrestriktionerne gælder indtil, der bliver meldt andet ud. Næste vurdering af restriktionerne er d. 15. december 2020.

Røde Kors tilbud om hjælp til borgere i karantæne og selvisolation

Er du i selvisolation eller karantæne i forbindelse med corona, og har du brug for en hjælpende hånd til fx indkøb, medicinafhentning eller hundeluftning?

Så kan du måske gøre brug af Røde Kors Parat hjælpenetværk, som består af frivillige hjælpere.

Ring til Røde Kors på telefon 3529 9660.

Rådhuset

Vær opmærksom på, at du skal bestille tid til Borgerservice på rådhuset.
Telefonerne er åbne mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12.

Skoler og dagtilbud

Skoler og institutioner er åbne som normalt. Ved lokale smitteudbrud kan der være børn, der bliver sendt hjem. I disse situationer vil forældrene altid blive kontaktet direkte. Hold dig orienteret på AULA eller Børneroden.
Læs mere her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedsplejen og Tandplejen

Sundhedsplejen er åben. Læs mere på Sundhedsplejens hjemmeside.

Tandplejen er åben. Læs mere på Tandplejens hjemmeside.

Svømmehallen

Svømmehallen er åben. Læs mere på Svømmehallens hjemmeside.

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken på Sundhedscentret har åbent som normalt.

 

 

 

OBS!

Du skal altid ringe til din læge:

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
  • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
  • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

  • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

  • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
  • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her