Corona-virus

Corona-virus påvirker nogle af kommunens tilbud og services.

Du kan følge myndighedernes retningslinjer og restriktioner her

Bibliotekerne

Bibliotekerne åbner 21. april jf. genåbningsplanen for borgere med coronapas.

Modtaget retningslinjer fra Kulturministeriet gældende fra 21. maj 2021:

Kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt

Dagtilbud

Institutioner er åbne som normalt. Aflevering og afhentning af børn sker med stort fokus på at mindske smittespredning. 

Ved lokale smitteudbrud vil børn og medarbejdere, som er nære kontakter til en smittet, blive sendt hjem. Hvis der er udbredt smitte i et dagtilbud og der mangler medarbejdere på grund af dette, dimensioneres dagtilbuddet. Dette kan også ske som følge af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19. 

Dimensionering betyder at åbningstiden reduceres eller dele af dagtilbuddet lukkes. I disse situationer vil forældrene altid blive kontaktet direkte. Hold dig desuden orienteret på AULA.

Du kan læse mere om børn og COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Foreningsliv - idræt-, spejder-, kultur- og anden fritidsaktivitet

Fra fredag d. 21. maj 2021 kan foreninger genåbne for indendørs idræt med et forsamlingsloft på 50 og udendørs idræt med et forsamlingsloft på 100 personer. 11. juni forventes forsamlingsloftet at være 100 inde og ingen begrænsninger ude.

Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder, når idræts- og foreningsaktiviteter er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, fx online løbefællesskaber.

Coronapas skal fra fredag den 21. maj ske ved stikprøver.

Genåbningsplan
21. april 2021: Åbnes uden coronapas - store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete 4 sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne. 

6. maj 2021: Åbnes med coronapas - indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

21. maj 2021: Åbnes med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.

Læs den samlede genåbningsplan for Danmark fra 22. marts 2021.

Modtaget retningslinjer fra Kulturministeriet gældende fra 21. maj 2021:

Udendørs idræts- og foreningsliv
Indendørs idræts - og foreningsliv

Kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt
Kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum 

Coronaspas 

Plakater- og informationsmateriale til ophæng i indendørs lokaler kan findes her: https://coronasmitte.dk/materialer/plakater-og-informationsmateriale

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside; https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Læs Kultur, Idræt og Folkeoplysnings informationer til foreningslivet her.

Genbrugsstationen


Genbrugsstationen er åben. Læs mere på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Genoptræning og Rehabilitering


Genoptræning foregår under forhold, der tager hensyn til at begrænse smitterisiko. Der tilbydes træning virtuelt, i eget hjem og på små hold ud fra en individuel vurdering.

Rehabiliteringsafdelingen har åbent, men skal kontaktes før et eventuelt besøg.

Grønnegadecentret


Grønnegadecentret har åbent i begrænset omfang.
Læs mere på Grønnegadecentrets hjemmeside.

Hjemmepleje og sygepleje


Hjemmeplejen og Sygeplejen varetager de opgaver, som borgerne har brug for hjælp til. Har du brug for at komme i kontakt med Hjemmeplejen, kan du finde kontaktoplysninger her.

Isolationsbolig uden for hjemmet, hvis du er smittet med coronavirus eller er nær kontakt til smitttet

Hvis du er testet positiv for coronavirus eller er nær kontakt til en smittet og ikke har mulighed for at opholde dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, skal Hillerød Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

For at kunne tilbydes et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne:

Målgruppe:

Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og som er selvhjulpne.
Visitationskriterier:

Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem fordi personen:

deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet 7 dage efter, at corona-testen blev foretaget.

Kontakt

Du skal kontakte Hillerød Kommune på tlf.: 7232 0000 på alle hverdage i rådhusets telefontid.

I weekenden kan du kontakte Hillerød Kommune mellem klokken 10-13 på tlf.: 7232 0131

 

Jobcenter

Jobcentret har nu igen åbent for personligt fremmøde, men kun efter forudgående aftale. Jobcentret understøtter fortsat med ordinære ansættelser og job på nedsat tid.

Du har fortsat mulighed for:

 • At modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.
 • At tilmelde dig som ny ledig via Jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
 • Rette telefonisk henvendelse til jobcentret, herunder afgive klage.
 • At modtage tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Hvis du modtager et sådant tilbud har du pligt til at møde i dette tilbud.

Du kan også kontakte din jobkonsulent på hans eller hendes direkte telefonnummer og ellers ringe på Hillerød Kommunes direkte nummer: 7232 0000.

Har du spørgsmål til udbetaling af ydelser, herunder hjælp til udfyldelse af ansøgning m.m. kan du ringe på tlf. nr.: 7232 3030. Telefontid: Mandag til onsdag og fredag fra kl. 10-12 og torsdag fra kl. 12-15.

I forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp eller uddannelseshjælp har du pligt til at deltage i jobsamtaler, som du indkaldes til af Jobcentret, samt stå til rådighed for beskæftigelsesrettede tilbud, også tilbud med fysisk fremmøde. Du skal endvidere være jobsøgende og tage imod henvist arbejde.

Ansøgninger om henholdsvis enkeltydelse og kontanthjælp/uddannelseshjælp kan findes på kommunens hjemmeside, men kan også afhentes i papirform i indgangen til rådhuset. Udfyldte ansøgninger kan afleveres digitalt til følgende mail: jobcenter@hillerod.dk eller i rådhusets postkasse.

Ved ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du skrive dit telefonnummer og e-mailadresse.

Samtidig med din ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp skal du rette telefonisk henvendelse til Jobcentret, og aftale en tid til visitation.

Hvis du er under 30 år, skal du henvende dig til Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter på tlf. nr.: 7232 3170.

Hvis du er over 30 år, skal du rette henvendelse til Job og Opkvalificering på tlf. nr.: 7232 0000, og bede om visitation til kontanthjælp.

Jobcentret vil være opmærksom på, og tage særlig hensyn til borgere, der er i risikogrupperne for COVID-19, jf. sundsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og beskæftigelsesrettede tilbud med fysisk fremmøde.

 Kulturinstitutioner, frivilligcenter og musikskole

Klaverfabrik og Frivilligcenter samt Nordsjællands Museum er lukket til den 21. april. Det gælder også Kunsthuset Annaborg, Ungdomskulturhuset, forsamlingshuse og Anvendelsesfællesskabet Rønnevangsalle. Udendørs kulturarealer/forlystelsesparker - herunder skøjtebanen på Torvet er også lukket.

Genåbningsplan
21. april 2021: Åbnes uden coronapas - store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete 4 sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne. 

6. maj 2021: Åbnes med coronapas - indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

21. maj 2021: Åbnes med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.

Læs den samlede genåbningsplan for Danmark fra 22. marts 2021.  

Modtaget retningslinjer fra Kulturministeriet gældende fra 21. maj 2021:

Kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt

Kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Ændringer i regler om coronapas

Visitation og Hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler holder telefonisk åbent i rådhusets normale telefontid og varetager som sædvanligt koordinering af udskrivelse fra hospitalerne. 

Der vil fortsat blive hentet og bragt hjælpemidler ud under skærpede hygiejne-forhold. Det betyder fx, at hjælpemidler vil blive afleveret i døren, når det er muligt, og at medarbejderne kan have beskyttelses-dragter på.

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinator tilbydes under smitteforebyggende forhold. Medarbejderne er til at træffe telefonisk inden for den normale telefontid.

Madservice


Madservice kører som normalt. Hvis der er smitte i husstanden, er der ekstraordinære forholdsregler. Kontakt køkkenet, hvis det skulle være tilfældet på telefon 7232 2600 (spørg efter Helle Thyge). 

Plejehjem

 Besøgsrestriktionerne på plejehjemmene er ophævet. 

 

Røde Kors tilbud om hjælp til borgere i karantæne og selvisolation

Er du i selvisolation eller karantæne i forbindelse med corona, og har du brug for en hjælpende hånd til fx indkøb, medicinafhentning eller hundeluftning?

Så kan du måske gøre brug af Røde Kors Parat hjælpenetværk, som består af frivillige hjælpere.

Ring til Røde Kors på telefon 3529 9660.

Rådhuset

Der er åbent i Borgerservice på rådhuset. Som hidtil vil det ikke være muligt at møde uanmeldt op i Borgerservice, men der skal bestilles tid før fremmøde.

Tider kan bestilles på www.hillerod.dk under Borgerservice.
Har man svært ved at bestille tid på telefonen/computeren er man velkommen til at ringe til Kontaktcentret i Borgerservice på telefon 72320000 som kan være behjælpelig med at bestille tider.

Kontaktcentrets åbningstider er:

Mandag, tirsdag, onsdag – fra klokken 10.00 til klokken 14.00
Torsdag – fra klokken 12.00 til klokken 17.00
Fredag – fra klokken 10.00 til klokken 12.00

Skoler  og fritidstilbud

 

Skolerne i Hillerød Kommune følger de nationale retningslinjer og restriktioner, og det betyder blandt andet. at de mindste elever er tilbage i skolerne, mens eleverne i 5.-9. klasse har en dags fremmøde om ugen og ellers undervises digitalt. Efter påske, den 6. april, vil elever i 5.-8- klasse have 50 procent fysisk fremmøde og 50 procent digital undervisning

Alle forældre har fået information direkte fra deres barns skole og vil få det igen ift. genåbning efter den aktuelle, delvise nedlukning.

 

Ungdomsskolens og ungdomsklubbernes vanlige tilbud er nedlukket, og der er nød-klub for unge i udsatte positioner.

Ungdommens Uddannelsesvejledning og Skoleafdelingen arbejder hjemmefra og kan deltage i kritisk nødvendige møder med borgere.

 

Sundhedsplejen

 

Sundhedsplejen er åben. Læs mere på Sundhedsplejens hjemmeside.

Tandplejen er åben. Læs mere på Tandplejens hjemmeside.

Svømmehallen

Svømmehallen er åben igen. Læs mere på Svømmehallens hjemmeside.

 

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken på Sundhedscentret har åbent som normalt.

 

Test - her kan du blive testet

Hurtigtest for COVID-19 (uden tidsbestilling)

Faste teststeder:

 • Hillerød: Industrivænget 2. Daglig åbningstid 7-20. Vær opmærksom på, at der lukkes for test klokken 20 og indgangen derfor lukker lidt før 20, så du kan risikere at gå forgæves, hvis du kommer lige op til lukketid og der er kø udenfor. Børn skal være 6 år. Børn mellem 6-14 år skal følges med en voksen. Se evt. estimeret kø på Copenhagen Medicals hjemmeside.

 

 •  Frederiksværk/ Halsnæs: Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk: Åbningstid kl 8-20

 

 PCR-test (med tidsbestilling)

 • Hillerød: COVID-19 teststed, Milnersvej 35, Hillerød. På parkeringspladsen ved Royal Stage, daglig åbningstid 7-22

 

 • Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, Teglværksvej 19

  Mandage; kl. 15.15-21.00

  Onsdage; kl. 15.15 -21.00

  Fredage; kl. 15.15-21.00

  Søndage; kl. 15.15-21.00

 

 • Grønnevang Skole afdeling Østervang, Østervang 124

  Tirsdag kl. 7.45-13.30.

  Torsdag kl. 7.45-13.30.

  Lørdag kl. 7.45-13.30

 

 • Frederikssund: COVID-19 teststed, Lundevej 11, stuen, Frederikssund.

 

 • Helsingør: COVID-19 teststed, Færgevej 9, Helsingør. Ved ForSea færgeterminal/DSB perron.

 

Kilde: Region Hovedstaden (hvor der også kan findes øvrige teststeder i kommunen): https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx

 

 

Ungdomsskolen

 Ungdomsskolens og ungdomsklubbernes vanlige tilbud er nedlukket, og der er nød-klub for unge i udsatte positioner.

Vaccinationer

De første vacciner kom til Hillerød den 6. januar. I første omgang er det plejehjemsbeboerne, der er blevet vaccineret. Derefter personale på ældre- og Sundhedsområdet. Derefter er der fra sundhedsmyndighedernes side lagt en plan for i hvilken rækkefølge, vi skal vaccineres.

Du kan se hele Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender her

Du vil blive kontaktet direkte, når det er din tur til at få tilbudt vaccinen.

 

 

OBS!

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her