Corona-virus

Corona-virus påvirker nogle af kommunens tilbud og services. Du kan læse om restriktionerne, der er indført foreløbig indtil den 6. april, herunder.

Du kan følge myndighedernes retningslinjer og restriktioner her

Bocentre

Smittetrykket er desværre igen stigende; der er derfor igen indført besøgsrestriktioner på Bocentret.

Det betyder at:

• Besøg skal foregå udendørs med mindre, der er en individuel aftale
• Besøg kan kun foretages af 1-2 faste besøgspersoner
• Alle besøg skal være aftalt på forhånd med afdelingslederen
• Indendørs besøg skal aftales individuelt og kan kun foregå i beboerens egen lejlighed med direkte indgang udefra
• Begge parter skal være uden symptomer på COVID 19

Læs mere her på Bocentrets hjemmeside

Bibliotekerne

Hillerød Bibliotekerne har lukket til den 28. februar Udendørs aflevering /afhentning  åbner igen den 18. januar. Læs mere her 

By og Miljø

De administrative medarbejdere i By og Miljø er hjemsendt.

Dvs. det ikke er muligt at holde fysisk møder med medarbejdere men forvaltningen kan kontaktes på mail og telefon i kommunens åbningstid . Der kan bookes virtuelle møder i teams efter aftale med sagsbehandlerne

Kontaktoplysninger til de enkelte sagsområder fremgår på kommunens hjemmeside under emner, der kan søges frem i søgefeltet.

Hjemsendelsen har ikke medført nedlukning i anlægs- og driftsaktiviteter i kommunen, som fortsætter uændret. 

 

Center for Beskyttet Beskæftigelse

Center for Beskyttet Beskæftigelse er undtaget for restriktioner og holder fortsat åbent. Læs mere på CBBs hjemmeside.

CSU Egedammen

CSU Egedammen er undtaget for restriktioner og holder fortsat åbent. Læs mere på CSU Egedammens hjemmeside.

Center for Udvikling og Støtte

Center for Udvikling og Støtte er undtaget for restriktioner og holder fortsat åbent. Tjekpunktet er dog lukket for fysisk fremmøde, men du kan komme i kontakt med en sagsbehandler telefonisk.  Læs mere på Center for Udvikling og Støtte.

Dagtilbud

Institutioner er åbne som normalt. Aflevering og afhentning af børn sker med stort fokus på at mindske smittespredning. Som forælder skal du derfor bære mundbind, når du er på dagtilbuddets matrikel.

Ved lokale smitteudbrud vil børn og medarbejdere, som er nære kontakter til en smittet, blive sendt hjem. Hvis der er udbredt smitte i et dagtilbud og der mangler medarbejdere på grund af dette, dimensioneres dagtilbuddet. Dette kan også ske som følge af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

 

Dimensionering betyder at åbningstiden reduceres eller dele af dagtilbuddet lukkes. I disse situationer vil forældrene altid blive kontaktet direkte. Hold dig desuden orienteret på AULA.

Du kan læse mere om børn og COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Foreningslivet

Den 5. januar skærpede regeringen restriktionerne i forhold til corona-krisen og satte forsamlingsforbuddet ned til 5 personer. Al indendørs idræt er lukket, og udendørs idræt er omfattet af forsamlingsforbuddet. Foreløbigt gælder disse restriktioner frem til om med den 28. februar 2021.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside; https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Læs Kultur, Idræt og Folkeoplysnings informationer til foreningslivet her.

Genbrugsstationen


Genbrugsstationen er åben. Læs mere på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Genoptræning og Rehabilitering


Genoptræning foregår under forhold, der tager hensyn til at begrænse smitterisiko. Der tilbydes træning virtuelt, i eget hjem og på små hold ud fra en individuel vurdering.

Rehabiliteringsafdelingen har åbent, men skal kontaktes før et eventuelt besøg.

Grønnegadecentret


Grønnegadecentret har åbent i begrænset omfang.
Læs mere på Grønnegadecentrets hjemmeside.

Hjemmepleje og sygepleje


Hjemmeplejen og Sygeplejen varetager de opgaver, som borgerne har brug for hjælp til. Har du brug for at komme i kontakt med Hjemmeplejen, kan du finde kontaktoplysninger her.

Isolationsbolig uden for hjemmet, hvis du er smittet med coronavirus

Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at opholde dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, skal Hillerød Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

For at kunne tilbydes et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne:

Målgruppe:

Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og som er selvhjulpne.
Visitationskriterier:

Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem fordi personen:

deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.


Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet 7 dage efter, at corona-testen blev foretaget.

Kontakt

Du skal kontakte Hillerød Kommune på tlf.: 7232 0000 på alle hverdage i rådhusets åbningstid.

I weekenden kan du kontakte Hillerød Kommune mellem klokken 10-13  på tlf.: 7232 0131

 

Jobcenter

Jobcentret har foreløbigt lukket for personligt fremmøde - Jobcentret understøtter fortsat med ordinære ansættelser og job på nedsat tid

Du har fortsat mulighed for:
• At modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.
• At tilmelde dig som nyledig via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
• Rette telefonisk henvendelse til jobcentret, herunder afgive klage.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ønsker at søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du rette telefonisk henvendelse til Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter på tlf. nr.: 7232 3170, eller søge via borger.dk.

Hvis du er over 30 år og ønsker at søge kontanthjælp, kan du rette henvendelse til Job og Opkvalificering på tlf. nr.: 7232 0000 eller søge via borger.dk.

Du kan også kontakte din jobkonsulent på hans eller hendes direkte telefonnummer og ellers ringe på Hillerød Kommunes direkte nummer: 7232 0000.

Har du spørgsmål til udbetaling af ydelser, herunder hjælp til udfyldelse af ansøgning m.m. kan du ringe på tlf. nr.: 7232 3030. Telefontid: Mandag til onsdag og fredag fra kl. 10-12 og torsdag fra kl. 12-15.

I forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp eller uddannelseshjælp har du pligt til at deltage i jobsamtaler, som du indkaldes til af Jobcentret, samt stå til rådighed for beskæftigelsesrettede tilbud. Du skal endvidere være jobsøgende og tage imod henvist arbejde.

Ansøgninger om henholdsvis enkeltydelse og kontanthjælp/uddannelseshjælp kan findes på kommunens hjemmeside, men kan også afhentes i papirform i indgangen til rådhuset. Udfyldte ansøgninger kan afleveres digitalt til følgende mail: jobcenter@hillerod.dk eller i rådhusets postkasse.

Ved ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du skrive dit telefonnummer og e-mailadresse. Du vil blive kontaktet af en af jobcentrets medarbejdere med henblik på en telefonisk samtale hurtigst muligt efter, at vi har modtaget din ansøgning.

COVID-19 påvirker også vores samarbejde med virksomhederne i Hillerød Kommune. Det betyder, at Jobcentret frem til og med den 28. februar 2021, ikke må igangsætte nye virksomhedspraktikker eller løntilskud. Igangværende praktikker og løntilskud må kun fortsætte såfremt jeres medarbejdere ønsker dette. Som arbejdsgiver vil du blive kontaktet af en medarbejder i jobcentret, såfremt din medarbejder ønsker at stoppe i sin virksomhedspraktik eller løntilskud.

Jobcentret vil være opmærksom på og tage særlig hensyn til borgere, der er i risikogrupperne for COVID-19, jf. sundsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og beskæftigelsesrettede tilbud med fysisk fremmøde.

 

 Kultur, frivilligcenter og musikskole

Kulturaksens Klaverfabrik og Frivilligcenter samt museet lukker ned den 9.12. Det samme gør Kunsthuset Annaborg, Ungdomskulturhuset, Streetlab og Anvendelsesfællesskabet Rønnevangsalle. Udendørs kulturarealer/forlystelsesparker - herunder skøjtebanen på Torvet er også lukket.

 

Visitation og Hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler holder telefonisk åbent i rådhusets normale telefontid og varetager som sædvanligt koordinering af udskrivelse fra hospitalerne. 


Der vil fortsat blive hentet og bragt hjælpemidler ud under skærpede hygiejne-forhold. Det betyder fx, at hjælpemidler vil blive afleveret i døren, når det er muligt, og at medarbejderne kan have beskyttelses-dragter på.

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinator tilbydes under smitteforebyggende forhold. Medarbejderne er til at træffe telefonisk inden for den normale telefontid.

Kommunikationscentret

Kommunikationscentret er undtaget for restriktioner  og holder åbent, dog med omlægning af nogle aktiviteter . Læs mere på kommunikationscentrets hjemmeside.

Madservice


Madservice kører som normalt. Hvis der er smitte i husstanden, er der ekstraordinære forholdsregler. Kontakt køkkenet, hvis det skulle være tilfældet på telefon 7232 2600 (spørg efter Helle Thyge).

 

Plejehjem

 

Besøgsrestiktionerne på plejehjemmene er ophævet.

 

 

Røde Kors tilbud om hjælp til borgere i karantæne og selvisolation

Er du i selvisolation eller karantæne i forbindelse med corona, og har du brug for en hjælpende hånd til fx indkøb, medicinafhentning eller hundeluftning?

Så kan du måske gøre brug af Røde Kors Parat hjælpenetværk, som består af frivillige hjælpere.

Ring til Røde Kors på telefon 3529 9660.

Rådhuset

Hillerød Rådhus har foreløbig lukket fra onsdag den 9. december til tirsdag den 6. april grundet Covid-19 - det er ikke muligt at bestille tid.

Hvis din henvendelse er akut, kan du ringe til vores 
Kontaktcenter på tlf.: 72320000 
indenfor åbningstiden som er:

Mandag, tirsdag, onsdag – fra klokken 10.00 til klokken 14.00
Torsdag – fra klokken 12.00 til klokken 17.00
Fredag – fra klokken 10.00 til klokken 12.00

Skoler  og fritidstilbud

 

Skolerne i Hillerød Kommune følger de nationale retningslinjer og restriktioner, og det betyder bl.a.:

 • at elever i 0.-9. klasse på distriktsskolerne samt elever i 10. almenklasse modtager digital nødundervisning i deres hjem – der er et særligt fokus på børn i udsatte positioner både i forhold til undervisning og pasning.
 • at alle børn i specialundervisning fortsat møder op i skolen til undervisning. Det drejer sig om Harløse Skole, Skolen ved Skoven, Kompetencecenter Grønnevang, Kompetencecenter Vest, 10. specialklasse, EUD10 og modtagelsesklassen på 10. klasseskolen.

Alle forældre har fået information direkte fra deres barns skole og vil få det igen ift. genåbning efter den aktuelle, delvise nedlukning.

Fritidsordningerne er lukket til og med den 7. februar. Skolerne etablerer nødpasning / fysisk nødundervisning for elever i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde. Af hensyn til planlægningen skal forældre med behov for nødpasning tilmelde deres barn direkte til skolen.

Ungdomsskolens og ungdomsklubbernes vanlige tilbud er nedlukket, og der er nød-klub for unge i udsatte positioner.

Ungdommens Uddannelsesvejledning og Skoleafdelingen arbejder hjemmefra og kan deltage i kritisk nødvendige møder med borgere.

 

Sundhedsplejen

 

Sundhedsplejen er åben. Læs mere på Sundhedsplejens hjemmeside.

Tandplejen er åben. Læs mere på Tandplejens hjemmeside.

Svømmehallen

Svømmehallen er lukket fra onsdag den 9. december og til og med 28. februar. Læs mere på Svømmehallens hjemmeside.

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken på Sundhedscentret har åbent som normalt.

 

Test - her kan du blive testet

Hurtigtest for COVID-19 (uden tidsbestilling)

Faste teststeder

 • Hillerød Rådhus. Trollesminde alle 27, Hillerød fra onsdag den 3. marts klokken 12-20. Derefter daglig åbningstid 8-20
 • Helsingør: Havnen, Landgangsbroen, 1. sal, Færgevej 9, Helsingør Åbningstid: Kl. 5.45 - 23.45
 • Frederiksværk/ Halsnæs: Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk Åbningstid kl 8-20

 

 

PCR-test (med tidsbestilling)

 • Hillerød: COVID-19 teststed, Milnersvej 35, Hillerød. På parkeringspladsen ved Royal Stage
 • Frederikssund: COVID-19 teststed, Lundevej 11, stuen, Frederikssund.
 • Helsingør: COVID-19 teststed, Færgevej 9, Helsingør. Ved ForSea færgeterminal/DSB perron.

 

Kilde: Region Hovedstaden (hvor der også kan findes øvrige teststeder i kommunen): https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx

 

 

Tjekpunktet

Tjekpunktet på CUS er lukket for fysisk fremmøde, men du kan komme i kontakt med en sagsbehandler telefonisk. Se mere på Tjekpunktets hjemmeside

Ungdomsskolen

 Ungdomsskolens og ungdomsklubbernes vanlige tilbud er nedlukket, og der er nød-klub for unge i udsatte positioner.

Vaccinationer

De første vacciner kom til Hillerød den 6. januar. I første omgang er det plejehjemsbeboerne, der er blevet vaccineret. Derefter personale på ældre- og Sundhedsområdet. Derefter er der fra sundhedsmyndighedernes side lagt en plan for i hvilken rækkefølge, vi skal vaccineres.

Du kan se hele Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender her

Du vil blive kontaktet direkte, når det er din tur til at få tilbudt vaccinen.

 

 

OBS!

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her