Huslejenævn

Huslejenævnet behandler klager og tvister om lejemæssige vilkår hos private udlejere,  som f.eks.:

  • huslejens størrelse (inkl. spørgsmål om depositum / forudbetalt leje)
  • forhøjelse af leje (inkl. stigning i lejers betaling af på konto bidrag til varme og vand)
  • omkostningsbestemte varme- og vandregnskaber
  • lejevilkår
  • opsigelse af lejemål (inkl. hvor meget lejer skal betale for istandsættelse efter fraflytning eller afregning af depositum efter fraflytning)
  • manglende vedligeholdelse (både for lejer og udlejer)
  • iværksættelse af forbedringsarbejder
  • lejers betaling for signalforsyning fra fællesantenneanlæg
  • regnskaber til konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
  • manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet behandler ikke sager med uenighed om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler.

I 2021 koster det 315 kr. at indbringe en sag for huslejenævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.

Udlejer skal betale 6.024 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2. Beløbet er med til at dække udgifterne til sagsbehandlingen.

En forhåndsgodkendelse af lejen for en ejer- og andelsbolig koster 526 kr. i 2021, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.

Beløbet skal over bruges til følgende registrering og kontonummer: 4319 11970524.

Husk på oplyse adresse på det lejemål klagen drejer sig om og dette navn.

Huslejenævnet har fastsat normtallet til administration til 3.200 ekskl. moms pr. lejemål.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her