Hegnssyn

Her kan du læse om Hegnssynet og om hvordan du anmoder om hegnssyn

egnssynets opgave

Hegnssynet er sat i verden for at træffe afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Et hegn kan både være et levende hegn i form af fx en hæk eller et fast hegn. Du kan læse mere om hvad et hegn er ved at læse i lovgivningen, som du finder i dette link.

Hegnssynets sammensætning

Hegnssynet er uafhængigt og består af tre politisk udpegede personer. Mindst én person skal være plantekyndig, og en person skal være bygningskyndig.

Hvem kan rette henvendelse til hegnssynet?

I første omgang bør naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du skrive til hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnssyn.

Hvad skal anmodningen om hegnssyn indeholde

Oplysninger om:

  • Din ejendoms matrikelnummer og adresse
  • En fremstilling af de forhold, du som klager ønsker, at hegnsynet skal bedømme og din påstand (det resultat, du som klager ønsker at opnå)
  • Endelig skal du oplyse modpartens navn, adresse og gerne matrikelnummer
  • Yderligere dokumentation om fx særlige bestemmelser for ejendommen om hegnsforhold, det kan fx være servitutter eller lokalplanbestemmelser. Mener du, at indholdet af kort, skitser, tidligere aftaler eller lignende skal indgå i sagen, skal du sende disse dokumenter sammen med begæringen.

Sådan behandler Hegnssynet din henvendelse

  • Når Hegnssynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil sagens parter blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde.
  • Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige.
  • Hvis det ikke lykkes afgør hegnsynet sagen med en kendelse.
  • Hegnsynets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Hvad koster det?

  • Et hegnssyn koster 1.897,- kr. og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet.
  • Ved forlig er det normalt, at parterne deler udgiften.

Læs mere om vedlag til hegnssyn i Miljø- og Fødevareministeriets "Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Anmod om hegnssyn

Udfyld ansøgningsskema (worddokument) så præcist og kortfattet som muligt.

OBS: vær opmærksom på at du muligvis skal gemme dokumentet på din pc, inden du kan skrive i det.

Anmodningen kan indsendes digitalt (wordfil) eller i printet udgave. Kontaktadresse fremgår af skemaet.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her