Grundejerforeninger

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere, som varetager medlemmernes fælles interesser

Grundejerforeningens opgaver er typisk:

  • at sikre grundejernes interesser og pligter
  • at repræsentere området i forhold til kommunen, fx når der er spørgsmål om vedligeholdelse af veje, dispensationer til byggerier i området, ændringer i lokalplaner osv.
  • at stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg

I de fleste lokalplanlagte områder, er der krav om medlemskab af en grundejerforening. Der findes også ældre boligområder uden lokalplan, hvor det ved en servitut er pålagt ejere i et bestemt område medlemskab af grundejerforeningen.

På kommunens Webkort finder du en oversigt over grundejerforeninger i Hillerød Kommune. Kortets kvalitet forudsætter at foreningerne husker at orientere kommunen om evt. ændringer i kontaktoplysninger.

Sådan bruger du kortet:

  1. Under "Korttemaer"->"Administrative grænser" i venstre kolonne sætter du flueben i "Grundejerforeninger
  2. Når du kører musen hen over den ønskede grundejerforening, ser du foreningens navn
  3. Der kommer en dialogboks frem med kontaktoplysninger til foreningens formand/kvinde

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her