Grundejerforeninger

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere, som varetager medlemmernes fælles interesser

Grundejerforeningens opgaver er typisk:

  • at sikre grundejernes interesser og pligter
  • at repræsentere området i forhold til kommunen, fx når der er spørgsmål om vedligeholdelse af veje, dispensationer til byggerier i området, ændringer i lokalplaner osv.
  • at stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg

I de fleste lokalplanlagte områder, er der krav om medlemskab af en grundejerforening. Der findes også ældre boligområder uden lokalplan, hvor det ved en servitut er pålagt ejere i et bestemt område medlemskab af grundejerforeningen.

På kommunens Webkort finder du en oversigt over grundejerforeninger i Hillerød Kommune. Kortets kvalitet forudsætter at foreningerne husker at orientere kommunen om evt. ændringer i kontaktoplysninger.

Sådan bruger du kortet:

  1. Under "Korttemaer"->"Administrative grænser" i venstre kolonne sætter du flueben i "Grundejerforeninger
  2. Når du kører musen hen over den ønskede grundejerforening, ser du foreningens navn
  3. Der kommer en dialogboks frem med kontaktoplysninger til foreningens formand/kvinde

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS