Transportable telte, konstruktioner, camping, festival-og salgsområder

Når der skal afholdes festivaler, byfester, kræmmermarkeder og lignende større arrangementer, hvor mange mennesker mødes, skal du sikre dig, at der er indhentes de fornødne tilladelser hos myndighederne.

Hvad er en transportabel konstruktion?

En transportabel konstruktion er en flytbar konstruktion, som iht. byggeloven ”gøres til genstand for bygningsmæssig brug”, dvs. at konstruktionen kan anvendes på samme måde som bygninger eller andre permanente konstruktioner.

Det kan f.eks. være telte og scener, der anvendes til private fester, firmafester, sportsstævner, koncerter, cirkusforestillinger, byfester, midlertidige lagerpladser og arbejdspladser for en virksomhed.

Gældende regler

Konstruktionerne er omfattet af bygningsreglementet. Certificeringsordningen medfører, at de, der ejer en transportabel konstruktion, selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles ved opstilling.

Du skal være opmærksom på, at telte, der anvendes til flere end 150 personer også er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, jf. beredskabsloven, uanset om de er certificeret eller ej. 

Hvilke konstruktioner er omfattet af bygningsreglementet?

Både konstruktioner, der anvendes til mange former for arrangementer, og konstruktioner til erhvervsbrug er omfattet, jf. BR18 § 5.

Eksempel: Hvis du låner/lejer et telt på 80 m² til afholdelse af firmafest for dine medarbejdere, skal du søge byggetilladelse eller sørge for, at teltet er certificeret.

Eksempel: Hvis du skal opstille en scene, der er mere end 1 m høj, skal du søge om byggetilladelse eller sørge for, at konstruktionen er certificeret.

Er nogle konstruktioner undtaget?

Der kan være konstruktioner til privat brug, der er undtaget og ligeledes konstruktioner af en meget lille størrelse/højde, jf. BR18 § 6, stk. 7, litra d.

Eksempel: Hvis du låner/lejer et telt på under 50 m² til din fødselsdagsfest, kan du opstille teltet uden en byggetilladelse og uden et certifikat.

Eksempel: Hvis du ejer et telt, som skal stilles op til din private familiefest, hvor under 150 personer skal deltage., skal du hverken søge byggetilladelse eller have teltet certificeret.

Har varigheden af opstillingen betydning?

 Hvis konstruktionen skal opstilles længere tid end 6 uger på samme placering, så vil den blive betragtet som en permanent konstruktion, og der skal altid søges om byggetilladelse.

Certificering

Det er kun den, der ejer en konstruktion, der kan få den certificeret.

En certificering foretages af firmaer, der sørger for, at konstruktionen bliver undersøgt og sikrer, at konstruktionen overholder kravene i bygningsreglementet.

Når konstruktionen er certificeret, og lige så længe konstruktionen har et gyldigt certifikat, kan konstruktionen opsættes uden byggetilladelse. Certifikatet erstatter dermed byggetilladelsen.

Certificeret konstruktion som opstilles maks. 6 uger (under 150 personer)

  • Kræver hverken tilladelse hos Hillerød Kommune eller hos Frederiksborg, Brand og Redning.

Certificeret konstruktion som opstilles maks. 6 uger (over 150 personer)

  • Du skal ikke søge byggetilladelse. I stedet er det vigtigt, at du meddeler os om, hvad arrangementet drejer sig om, og hvornår arrangementet afholdes, således at kommunen kan videresende besked til brandvæsenet. Du sender din meddelelse til byg@hillerod.dk hvor du redegør for konstruktionen fx. ved at sende os certificeringsdokumentet, tegninger mv.

Byggetilladelse

Hvis konstruktionen ikke er certificeret, skal der søges en byggetilladelse.

Konstruktionerne er omfattet af bygningsreglementet og skal overholde bestemmelserne  vedr. tilgængelighed, konstruktioner og brandforhold.

Alle ansøgninger skal fremsendes til kommunen via den digitale portal Byg og Miljø.

Ikke-certificeret konstruktion som opstilles maks. 6 uger (under 150 personer)

Du skal søge byggetilladelse på Byg og Miljø.

Der skal til ansøgningen vedlægges dokumentation, der beskriver hvorledes Kap. 2 (Adgangsforhold), Kap. 5 (Brand) og Kap. 15 ( Konstruktioner) i bygningsreglementet bliver opfyldt.

  • Kap. 2 omhandler tilgængelighed. Der skal derfor beskrives noget omkring adgangsforhold for handicappede, dørbredder, niveaufri adgange/udgange, belægninger, belysning osv.
  • Kap. 5 omhandler brandforhold. Der skal derfor beskrives noget om placering på grunden og placeringen i forhold til andre bygninger/konstruktioner, materialer, overflader, flugtvejene, brandinstallationer bordopstilling mv.
  • Kap. 15 omhandler konstruktioner. Der skal beskrives noget om fastlæggelse af laster fra vind og personer, dimensionering af konstruktionen, fundamenter, forankring, fastgørelse, osv., der alt sammen kan dokumentere, at konstruktionen kan opstilles sikkert og forsvarligt.

Dokumentationen, der skal fremsendes, kan være tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, jordbundsundersøgelser osv.

Du skal typisk regne med, at det tager 6 uger at behandle din ansøgning. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis der mangler noget, kan vi ikke love at kunne meddele tilladelsen inden for 6 uger.

Ikke-certificeret konstruktion som opstilles maks. 6 uger (over 150 personer)

Du skal søge byggetilladelse på Byg og Miljø.

Der skal til ansøgningen vedlægges dokumentation, der beskriver hvorledes Kap. 2 (Adgangsforhold), Kap. 5 (Brand) og Kap. 15 ( Konstruktioner) i bygningsreglementet bliver opfyldt.

  • Kap. 2 omhandler tilgængelighed. Der skal derfor beskrives noget omkring adgangsforhold for handicappede, dørbredder, niveaufri adgange/udgange, belægninger, belysning osv.
  • Kap. 5 omhandler brandforhold. Der skal derfor beskrives noget om placering på grunden og placeringen i forhold til andre bygninger/konstruktioner, materialer, overflader, flugtvejene, brandinstallationer bordopstilling mv.
  • Kap. 15 omhandler konstruktioner. Der skal beskrives noget om fastlæggelse af laster fra vind og personer, dimensionering af konstruktionen, fundamenter, forankring, fastgørelse, osv., der alt sammen kan dokumentere, at konstruktionen kan opstilles sikkert og forsvarligt.

Dokumentationen, der skal fremsendes, kan være tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, jordbundsundersøgelser osv.

Hvis konstruktionen, du søger om, er et telt med plads til flere end 150 personer, skal du ligeledes vedlægge følgende, jf. BR18 §§ 156-158:

Du skal typisk regne med, at det tager 6 uger at behandle din ansøgning. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis der mangler noget, kan vi ikke love at kunne meddele tilladelsen inden for 6 uger.

Camping-, festival- og salgsområder

Indretningen af selve pladsen eller områder, der bruges til camping, festival eller andet midlertidigt (Under 6 uger), skal godkendes efter bestemmelserne i Bygningsreglement BR18's kap. 1, §§ 33-34.

Ansøgning om godkendelse skal sendes til kommunen via den digitale portal Byg og Miljø.

Gebyr

Hillerød Byråd har besluttet at midlertidige telte og konstruktioner skal friholdes for gebyr.

 

Tilladelser fra andre myndigheder

Tilladelse fra ejer af ejendommen

Du skal altid sørge for at have ejers tilladelse til det arrangement du ønsker at afholde, hvis du ikke ejer ejendommen. Er det et kommunalt ejet jordstykke/ejendom, skal du indhente tilladelse hos kommunens ejendomscenter, som du kontakter på ejendomme@hillerod.dk  

Politiet

Nordsjællands Politi skal godkende parkeringsforhold, færdselsskiltning og trafikafvikling ved koncerter, festivaler eller lignende, jf. reglerne i bekendtgørelsen for offentlige forlystelser. 

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst skal, hvis der tilberedes og forhandles fødevarer i forbindelse med arrangementet, godkende dette inden arrangementet afholdes.

Arrangementer på kommunens veje og pladser

Hvis du ønsker at afholde arrangement som fx streetfodbold, festival, uddele flyers eller andet på kommunens veje og pladser skal du klikke på "ansøg om tilladelse til udendørs arrangement" nedenfor.

Hillerød Kommunes vejmyndighed Trafik, Vej og Park skal godkende parkeringsforhold, færdselsskiltning og trafikafvikling. Du kan også se folderen "Guide til dig, der laver arrangementer i byen".

 

Hvis der i forbindelse med pladsindretningen sker beskadigelser af de offentlige vejanlæg, grønne arealer eller lign. i det offentlige rum, har ansøgeren det økonomiske ansvar for, at skaderne udbedres. Hvis der er beskadigelser inden arbejdet eller arrangementet sættes i gang, skal dette meddeles og dokumenteres til Trafik, Vej og Park.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her