Liberalt erhverv

Det er umiddelbart tilladt at drive liberalt erhverv i en mindre del af dit eget enfamiliehus eller rækkehus

 • Du skal huske at anmelde ændringen til BBR
 • En egentlig ændring af en hel beboelse til erhvervsformål kræver byggetilladelse, også selv om der ikke sker bygningsmæssige ændringer. 
 • Indretning af liberalt erhverv i etageejendomme kræver ligeledes byggetilladelse
 • Indretning af liberalt erhverv i enfamiliehuse/rækkehuse kræver ikke byggetilladelse, hvis etagearealet ikke udvides.
 • Hvis det står i en lokalplan/deklaration, at der ikke må være liberalt erhverv, er det lokalplanen/deklarationen, som vejer tungest i forhold til bygningsreglementet

Liberalt erhverv, som kan udøves i et enfamiliehus/rækkehus er fx:

 • Frisør
 • Ejendomsmægler
 • Advokat
 • Revisor
 • Arkitektvirksomhed
 • Dagpleje
 • Konsulent og lignende erhverv

Betingelser for liberalt erhverv i dit enfamiliehus/rækkehus:

 • Erhvervet skal udøves af beboerne på ejendommen og der må ikke være ansat andre personer
 • Ejendommens og kvarterets præg af boligområde skal fastholdes
 • Erhvervet må højst udgøre 25 % af boligens areal.
 • Skiltning skal begrænses, så det ikke virker dominerende i området
 • Det skal sikres tilstrækkeligt parkeringsareal på ejendommen til virksomhedens behov
 • Du kan læse mere om grænseværdier for støj i et boligområde overholdes, så naboerne ikke generes på følgende link til vores miljøside her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her