Dispensation fra eller godkendelse efter en lokalplan

Du har mulighed for at søge om dispensation fra et gældende plandokument. I visse tilfælde skal du også indhente en tilladelse efter en lokalplan, fx. når du skal sætte et skilt op.

Når du bygger skal du, ud over at overholde bygningsreglementet, også overholde gældende lokalplaner, servitutter og byplanvedtægter.

Kan du ikke det, og mener du fortsat, at du har en god grund ti at ansøge om byggetilladelse, kan du ansøge om dispensation fra det gældende plandokument.

Sådan søger du om dispensation

  • Du skal sende din ansøgning om dispensation via byg@hillerod.dk
  • Ansøgningen skal indeholde en begrundet dispensationsansøgning med angivelse af, hvilken bestemmelse du søger om dispensation fra

Sådan behandler vi sagen

  • Vi prioriterer ikke dispensationssager. derfor kan der gå op til 14 uger før vi påbegynder sagsbehandlingen.
  • Vi skal oftest udsende en naboorientering i 14 dage til omkringliggende naboer, grundejerforeninger, lokalråd mv.
  • Kommer der indsigelser i forbindelse med høringen, skal Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandle sagen. Du kan derfor regne med at sagen kan være lang tid under vejs.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her