Byggeskadeforsikring

Krav om byggeskadeforsikring i byggeloven skal sikre købere af byggeri mod bl.a. byggesjusk. Her kan du læse mere om byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring – gælder det også dig?

  • Der skal altid tegnes byggeskadeforsikring, hvis der etableres nye boligenheder. Hvis du fx får opført en bolig eller køber et nybygget hus af en professionel bygherre, skal entreprenøren/bygherren tegne en lovpligtig byggeskadeforsikring hos et forsikringsselskab.
  • Du kan blive undtaget for kravet om byggeskadeforsikring, hvis byggeriet overholder kravene for selvbyg eller du opfører en udlejningsejendom. Se vejledning og selvbetjeningsløsning herfor på denne side.
  • Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år og dækker alvorlige byggeskader fx skimmelsvamp og utætte tage.
  • Kravet om byggeskadeforsikring fremgår af byggelovens §§ 25 a -f.

Hvorfor?

  • Byggeskadeforsikringen beskytter dig, som ejer eller lejer en nybygget bolig. Hvis der indenfor de første 10 år konstateres alvorlige fejl eller mangler på din bolig, er du bedre stillet. Der bliver ikke tvivl om, hvem der skal udbedre byggeskaden, hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige eller hvornår byggeskaden vil blive udbedret. Endnu vigtigere er det, at byggeskaden får ikke overraskende økonomiske konsekvenser for dig.
  • Byggeskadeforsikringen tegnes og betales af den professionelle bygherre, dvs. en totalentreprenør (typehusfirma) eller en hovedentreprenør (hvor én entreprenør står for hele byggeriet). Hvis du har hyret firmaet til at bygge dit hus, vil udgiften til forsikringer blive lagt ind i din regning.
  • Forsikringen er lovpligtig ved nybyggeri, så du skal sikre dig, at din entreprenør har tegnet den. Du skal være forsigtig med at lade dig overtale til at undgå forsikringen. Det er nemlig dig, som kan komme til at hænge på regningen, hvis der opstår byggeskader i løbet af det første år.

Hvad dækker byggeskadeforsikringen?

  • Byggeskadeforsikringen dækker alvorlige byggeskader, der opstår på din bolig, og som har betydning for dens levetid og funktionalitet fx skimmelsvamp, utætte tage og radonindtrængning.
    Forsikringen indeholder obligatoriske eftersyn af boligen. Eftersyn udføres et og fem år efter, at forsikringen er trådt i kraft. Huset bliver gået igennem af ejer, bygherre og en uvildig byggesagkyndig.Forsikringen træder i kraft, når du overtager den færdige bolig.

læs mere på:

www.boligejer.dk

www.retsinformation.dk

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her