Landskabskarakteranalyse

Landskabskarakteranalysen bruges ved planlægning som berører det åbne land, herunder i forbindelse med ansøgninger i landzonen

Hillerød Kommune har i efteråret 2011 fået udarbejdet en landskabskarakteranalyse for det åbne land. Analysen er blevet til ud fra Miljøministeriets anbefalede metode, landskabskaraktermetoden som beskrevet i ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen”.

Landskabskarakteranalysen har dannet basis for kommunens revidering af de landskabelige beskyttelsesinteresser i Kommuneplan 2013. Se nærmere om dette i Kommuneplan 2013.

Hvad er en landskabskarakteranalyse?

Landskabskaraktermetoden er en metode til at beskrive landskabet uden for byerne. Man analyserer landskabet for at give et overblik og kendskab til kommunens forskellige landskaber og vise, hvilke områder vi skal passe særligt på, samt hvilke landskabstræk vi kan bygge videre på.

Det er hensigten, at Landskabskarakteranalysen skal kunne bruges ved planlægning som berører det åbne land, herunder i forbindelse med ansøgninger i landzonen.

Hvordan gjorde vi?

Fase 1: Kortlægning

Vi startede med at kortlægge og beskrive landskabernes særlige karakteristika. Der var fokus på tre kvalitetskriterier:

  • Naturen (terræn, jordbundstyper, m.v.)
  • Kulturen (byggeri, skov, landbrug, m.v.)
  • Den rummelige og visuelle fremtrædning (fx et lukket landskab med mange bevoksninger, hegn, m.v. eller fx et åbent landbrugslandskab uden levende hegn)

Herefter opdelte vi landskabet i store sammenhængende områder, landskabskaraktermetoder, som er et specifikt, unikt landskabsområde som adskiller sig fra naboområderne. Et bestemt landskabskarakterområde er en unik størrelse, og kan derfor kun forekomme et sted.


Fase 2: Vurdering

Herefter beskrev vi de enkelte delområder og vurderede dem efter områdernes styrke, tilstand, visuelle oplevelsesmuligheder og sårbarhed:

  • Landskabets styrke (hvor tydeligt fremstår de karaktergivende landskabstræk?)
  • Tilstand (hvor intakt og uforstyrret er landskabet?)
  • Visuelle oplevelsesmuligheder (Er der fx mange udsigtspunkter, et markant byggeri, en velafgrænset gammel landsby, område med mange fritliggende gravhøje eller måske et uberørt område med afgræssede enge op til et markant skovbryn?)
  • Sårbarhed (hvor påvirkeligt er landskabet overfor ændringer?)

Inden for hvert af de store landskabskarakterområder blev der desuden lokaliseret delområder, som havde en særlig betydning, både i negativ eller i positiv betydning.

Fase 3: Strategi

Efter at have været igennem kortlægningen og vurderingen, blev der fastsat nogle strategiske mål for landskabet og nogle anbefalinger til, hvorledes de landskabelige interesser kan inddrages i planlægningen og forvaltningen af det åbne land.

De strategiske mål er et udtryk for, hvilken udvikling der vil være bedst for landskabet. De særligt karakteristiske landskaber skal som udgangspunkt beskyttes og vedligeholdes, mens karaktersvage landskaber kan ændres.

For hvert område er der udarbejdet en præsentation med beskrivelse af landskabskarakterelementerne, beskrivelse af området, anbefalinger til området samt et udsnit af billeder fra området. Derudover er der udarbejdet et feltskema for hvert område, der er den bagvedliggende og uddybende analyse. Du kan se præsentationer og feltskemaer for områderne nedenfor:

Se afgrænsning af områderne på Hillerød Kommunes webkort

 

Siden blev senest opdateret d. 10-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her