Arkitekturpolitik, bevaringsværdige eller fredede bygninger

Her kan du læse om arkitektoniske, kulturhistoriske og bevaringsværdige forhold før du bygger

Når du bygger til eller bygger om, er det en god idé at kende både den arkitektoniske, kulturhistoriske og byggetekniske baggrund for dit hus. Vær opmærksom på, at du før til-og ombygning, renovering eller nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal indhente tilladelse hos Hillerød Kommune.

 

Kulturarvstyrelsen skal godkende ombygning af fredede bygninger

Ved til-og ombygning, renovering og nedrivning af fredede bygninger, skal du have godkendelse fra Kulturarvstyrelsen før Hillerød Kommune kan meddele byggetilladelse.

 Ansøg om byggetilladelse

SAVE-register

Hillerød Kommune ønsker at bevare bygninger og kulturmiljøer med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Derfor har vi sammen med Kulturarvstyrelsen udført en SAVE-registrering af fredede-og bevaringsværdige bygninger i kommunen. Du kan læse mere om bevaringsværdi ved at klikke på linket i højre spalte.

Egentlig fredning vil altid fremgå af Tingbogen, som du finder link til i højre spalte. Her finder du også link til Kommuneplanen og Lokalplaner og Byplanvedtægter, som også indeholder oplysninger om evt. fredning og udpegning af bevaringsværdige bygninger.

I den tidligere Hillerød Kommune blev alle bygninger, opført før 1940 gennemgået i en SAVE-registrering, hvori den enkelte bygnings bevaringsværdi blev kortlagt. En sådan registrering er ikke foretaget i gammel Skævinge Kommune eller gammel Slangerup Kommune.

Bevaringskategori

Hvad betyder bevaringskategorien for din bygning?

Bevaringskategori 1-3 Høj bevaringsværdi Bygningen skal søges bevaret i sit oprindelige udtryk i forhold til materialevalg, arkitektur mm.
Bevaringsværdi 4 Middel bevaringsværdi  Bygningsændringen skal vurderes i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning
Bevaringskategori 5-9 Lav bevaringsværdi  

 

Generelt anbefaler Hillerød Kommune, at ejer sikrer sig, at enhver om-og tilbygning samt renovering udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. Fx kan det have stor betydning for husets arkitektur når der sker udskiftning af vinduer, tagmaterialer mm.

Du kan læse mere om bygningskultur ved at følge links i højre spalte

Facader og skiltning


I Hillerød Kommune ønsker vi, at skilte og facader bliver tilpasset bygningers arkitektur, tidsånd og det område bygningen ligger i. Derfor har vi en Skilte- og Facadelokalplan, som udstikker retningslinjer og bestemmelser for skiltning og facaderenovering. Du finder Lokalplan nr. 322 for facader og skilte i højre spalte.

Arkitekturpolitik

Kommunen er igang med at udarbejde en arkitekturpolitik. Læs mere herom via nedenstående knap

Arkitekturpolitik

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her