Akut bolignød

I særlige tilfælde kan Hillerød Kommune hjælpe dig med en bolig. Du kan blive skrevet op til en bolig fra den boligsociale liste, hvis kommunen vurderer, at der er problematikker, der gør, at du ikke selv kan skaffe dig en bolig, eller hvis sociale eller helbredsmæssige forhold gør, at du har behov for en bestemt type bolig.

Hillerød Kommune skriver ansøgere op på den boligsociale liste efter en individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Der er ikke tale om et almindeligt ventelisteprincip, hvor man får et nummer på listen. Når en bolig bliver ledig, vurderer Hillerød Kommune, hvem der har det mest akutte behov for en bolig. Hillerød Kommune råder kun over et begrænset antal boliger, og derfor må du forvente, at der kan være ventetid på at få anvist en bolig. Hillerød Kommune kan derfor heller ikke garantere, at du får tilbudt en bolig.

Kriterierne for opskrivning på den boligsociale liste er godkendt af Byrådet den 25. maj 2016.

Kriterier for opskrivning på den boligsociale liste

Følgende kriterier skal alle være opfyldt, for at du kan blive skrevet på den boligsociale liste:

1) Du skal have fast bopæl i Hillerød Kommune (folkeregisteradresse) eller Hillerød Kommune er handlekommune efter serviceloven.

2) Du skal være ude af stand til at skaffe dig en bolig på egen hånd.

3) Dit boligbehov skal være akut og permanent.

4) Du skal være skrevet op i minimum 2 boligselskaber og skal kunne dokumentere dette. 

Udover at opfylde ovenstående kriterier, skal du tilhøre én af følgende målgrupper for at blive skrevet op på den boligsociale liste, ellers vil du få et afslag på din ansøgning:

• Børnefamilier, der er akut boligløse og af særlige sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet.

• Borgere med børn, der opholder sig på et krisecenter, og hvor sidste ordinære adresse var i Hillerød Kommune, og hvor det vurderes, man ikke selv er i stand til at løse boligproblemet.

• Unge, der af tungtvejende sociale årsager ikke kan bo hos deres forældre.

• Personer med alvorlige helbredsmæssige problematikker, hvor flytning til anden bolig afhjælper dette problem helt eller delvist.

• Hjemløse, hvor den sidste ordinære adresse var i Hillerød Kommune, og det vurderes, at der er væsentlige problemer der gør, at man ikke selv er i stand til at løse boligproblemet.

Flygtninge der er visiteret til Hillerød Kommune vil blive skrevet op på den boligsociale liste, da de skal tilbydes en permanent bolig jf. integrationslovens § 12.

Du er ikke i målgruppen hvis:

 • Din boligsituation er selvforskyldt f.eks. hvis du selv har opsagt din bolig.
 • Du ønsker at flytte hjemmefra.
 • Du har fået folkeregisteradresse i Hillerød Kommune ved at tage ophold hos familie, venner eller bekendte.
 • Du har fået folkeregisteradresse i Hillerød, fordi du har indgået et midlertidigt lejemål.
 • Du har tilmeldt dig ulovligt på en adresse.
 • Du opholder dig på et kvindekrisecenter, forsorgshjem eller botilbud i Hillerød Kommune, hvor Hillerød Kommune ikke er handlekommune efter serviceloven.
 • Du skal flytte fra en nuværende bolig på baggrund af samlivsophør/skilsmisse.
 • Du er flyttet i en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet vidste, var uegnet i forhold til størrelse, økonomi, helbred m.v.
 • Familiesammenføring.
 • Du er gravid og ønsker en anden bolig.
 • Du har bolig, men ønsker en bolig, der bedre matcher dine behov f.eks. hvis du ønsker en større bolig.

Valg af boligplacering

Du kan ikke selv vælge, hvor i Hillerød Kommune du vil få et boligtilbud. Dvs. du kan få tilbudt en bolig i den anden ende af kommunen, end hvor du kommer fra. Kun i helt særlige tilfælde, vil der blive taget hensyn til ønsker om en specifik boligplacering.

Det skal du gøre, inden du søger om hjælp fra kommunen

Bor du allerede i en lejebolig, kan du have mulighed for at få løst dit boligproblem ved at forhøre dig om dine muligheder for en ny bolig i dit eget boligselskab.

Er du skrevet op i et boligselskab, skal du rette henvendelse dertil og forhøre dig om dine muligheder for at få anvist en bolig.

Derudover skal du være aktivt boligsøgende.

Sådan ansøger du om at blive skrevet op på den boligsociale liste

Du kan ringe til Tjekpunktet på tlf.: 7232 6700 mandag til onsdag fra kl. 13-15 og torsdage kl. 16-18. Du kan også møde personligt op i åbningstiden på Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. 

Tjekpunktet er lukket på helligdage.

Læs mere her om Tjekpunktet.

Hvis du allerede har kontakt til en sagsbehandler i Socialfaglig Enhed, Integrationsteamet, HUV eller i Familier og Sundhed, skal du i stedet kontakte denne. 

Klagemuligheder

Et afslag på din ansøgning til opskrivning på den boligsociale liste er en administrativ afgørelse, som du ikke kan klage over til en anden administrativ myndighed. Men du kan i tilfælde af større ændringer i dine personlige forhold bede om en genbehandling af din ansøgning.

 

Hvis din ansøgning imødekommes, og du bliver skrevet op på den boligsociale liste, skal du være opmærksom på følgende:  

Hvis din situation ændrer sig

I det tilfælde at din situation ændrer sig, efter du er blevet skrevet på den boligsociale liste, og du ikke længere opfylder kriterierne for at stå på listen, vil du blive slettet fra listen og orienteret om dette. Opskrivningen revurderes af sagsbehandler hver sjette måned.
Du er forpligtet til at henvende dig til din sagsbehandler, hvis du selv har fundet bolig, eller hvis din situation ændrer sig. Mens du står skrevet op på den boligsociale liste, skal du fortsat være aktivt boligsøgende.

Tilbud om varig bolig

Når Hillerød Kommune har et boligtilbud til dig, sender vi et brev med information om boligens beliggenhed, størrelse, husleje mv.

Din sagsbehandler (ofte den der har skrevet dig på den boligsociale liste) i kommunen får også besked om tilbuddet og kan hjælpe med råd og vejledning omkring boligstøtte, indskudslån, m.v. Har du ikke kontakt til en sagsbehandler, kan du få råd og vejledning i Tjekpunktet på Center for Udvikling og Støtte, Slangerupgade 60. Se åbningstider her på siden. 

Hvis du ønsker at tage imod boligtilbuddet, skal du give besked til Hillerød Kommune indenfor 5 arbejdsdage. Hillerød Kommune giver boligselskabet besked, og de kontakter dig angående de praktiske detaljer omkring lejekontrakt, indflytning, mv. Når du siger ja til et boligtilbud, har du samme vilkår og forpligtelser som de øvrige lejere i boligselskabet. Du har ligeledes samme mulighed som øvrige lejere for intern flytning i boligselskabet.

Du skal være opmærksom på, at du bliver slettet fra den boligsociale liste, hvis du afslår et rimeligt tilbud om varig bolig. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her