Når du skal arbejde i Danmark

Nyttige informationer til udlændinge, der vil arbejde i Danmark.

Skal du arbejde i Danmark?

Hvis du ikke er EU-borger, skal du have opholdstilladelse for at arbejde i Danmark

Når du vil søge arbejde

Som udlænding fra et land uden for EU og Norden kan du få 18 måneders opholdstilladelse til at søge job og arbejde i Danmark. Tilladelsen kaldes også for Greencard-ordningen.

Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job og efterfølgende arbejde i landet. En sådan opholdstilladelse gives efter en individuel vurdering på baggrund af et særligt pointsystem. Pointene tildeles efter fem kriterier:

  • uddannelse
  • sprogfærdigheder
  • arbejdserfaring
  • tilpasningsevne
  • alder.

For at kunne få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen skal du i alt opnå minimum 100 point. Du kan læse om muligheder for ophold og om pointsystemet på nyidanmark.dk:

For at få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen er det en betingelse, at du kan forsørge dig selv det første år i Danmark. Derfor skal du fx kunne dokumentere, at du som minimum har 5.079 kr. om måneden til rådighed. Medbringer du din ægtefælle og eventuelle børn, stiger kravet til minimumsbeløbet med faste satser pr. person. Du kan se de nuværende satser på nyidanmark.dk:

Det er også et krav, at du har tegnet en sygeforsikring, der dækker for perioden, indtil du og dine medfølgende familiemedlemmer får ret til ydelser efter sundhedsloven.

Inden de 18 måneder er udløbet, kan du ansøge om forlængelse for en periode på op til to år og seks måneder. Inden denne periode er udløbet, kan du ansøge om forlængelse for en periode på op til fire år.

Hvordan forlænger du din tilladelse

Hvis du ønsker at få din opholds- og arbejdstilladelse forlænget, afhænger forlængelsen af, hvilken tilladelse du har, og om den opfylder en række betingelser.

Normalt vil en opholds- og arbejdstilladelse gælde for et år ad gangen med mulighed for forlængelse. Tilladelsen gælder dog aldrig længere end ansættelseskontrakten.

Forskere, undervisere, specialister og funktionærer i ledende stillinger kan få opholdstilladelse for højst tre år med mulighed for forlængelse i højst fire år ad gangen. Du skal søge om forlængelse senest en måned, før din nuværende opholdstilladelse udløber.

Når du har fået arbejde

Når du har fået et arbejde, kan du søge om opholds- og arbejdstilladelse. Ved behandlingen af ansøgninger bliver der lagt vægt på følgende kriterier:

  • om du vil kunne varetage det pågældende arbejde.
  • om arbejdet er af en særlig karakter. Du kan fx ikke få tilladelse til at udføre almindeligt faglært arbejde, som fx tømrere og murere, eller ufaglært arbejde, som fx pizza-bagere, bude, rengøringsarbejde mv.

Det er under alle omstændigheder en betingelse, at løn- og ansættelsesforholdene er almindelige efter danske forhold, og at der er indgået en ansættelseskontrakt. Det kan også være en betingelse, at du som ansøger er autoriseret. Betingelsen gælder fx for læger.

Hvis du har særlige kvalifikationer

​Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Disse erhverv er opført på Positivlisten. Ordningen omfatter også personer, som har søgt om asyl.

For udlændinge, som er blevet tilbudt arbejde med høj løn, er der på samme måde særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter. Ordningen, der hedder Beløbsordningen, omfatter også personer, som har søgt om asyl.

Desuden findes der ordninger for særlig let adgang til det danske arbejdsmarked for udstationerede, forskere, trainees, sportsfolk, religiøse forkyndere og andre særlige grupper (diplomater, visse musikere og andre optrædende, personale i transportbranchen samt visse tyrkiske statsborgere). Disse ordninger kan du læse mere om på hjemmesiden nyidanmark.dk:

Særlige ordninger for unge

Unge mellem 17 og 30 år kan komme til Danmark som au pair, hvis de opfylder en række kriterier. Du vil i så fald få opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, og må altså ikke arbejde ud over dit au pair-job.

Danmark har desuden working holiday-aftaler med fem lande. Aftalerne betyder, at unge statsborgere fra Australien, Canada, Chile, Japan og New Zealand kan få tilladelse til at rejse ind og opholde sig i Danmark i en længere periode, hvor de må arbejde en del af perioden til at finansiere sin ferie.

Ansøgere på et working holiday-ophold kan få opholdstilladelse i op til et år og må arbejde i op til seks måneder i løbet af opholdet.

Hvis du allerede arbejder i Danmark

Hvis du allerede bor og arbejder i Danmark - på baggrund af fx familiesammenføring - kan du muligvis få en ny tilladelse, selv om din nuværende tilladelse er blevet inddraget eller ikke forlænget.

For at få en ny tilladelse skal du have arbejdet hos den samme arbejdsgiver i mindst to år. Det gælder dog ikke ufaglært arbejde, med mindre din oplæring og jobfunktion svarer til et faglært arbejde. Hvis du har drevet egen virksomhed i mindst to år, kan du også få en ny tilladelse.

Læs mere om reglerne for udenlandsk arbejdskraft på hjemmesiden nyidanmark.dk:

Dine arbejdsvilkår og rettigheder

Når du har fået en arbejds- og opholdstilladelse, har du ret til frit at søge og tage arbejde både på det private arbejdsmarked og i den offentlige sektor.

Du er som udgangspunkt underlagt de samme arbejdsvilkår og rettigheder som danske statsborgere, hvis du som udlænding arbejder i Danmark.

Du arbejder altså under samme vilkår med hensyn til løn, ferie, afskedigelse, arbejdsløshed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Hvis du vil klage

Hvis du har fået afslag på en ansøgning, har du mulighed for at klage over afslaget. På hjemmesiden nyidanmark.dk finder flere oplysninger om vejledning for klager og sagsbehandlingstider:

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark i 'Bekendtgørelse af udlændingeloven'.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her