Integrationspolitik

Her kan du læse Hillerød Kommunes integrationshandleplan 2020-2023:

Integrationshandlingsplan 2020-2023

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har det koordinerede ansvar for integrationshandlingsplanen. Udvalget har ansvaret for:

  • Integrationspolitik og modtagelse af flygtninge.
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for andre målgrupper i integrationsloven introduktionsprogram, sprogundervisning for voksne udlændinge og beskæftigelsesindsats.

Følgende udvalg har herudover været inddraget i tilblivelsen af integrationshandlingsplanen:

  • Idræt og Sundhedsudvalget
  • Kultur og Fritidsudvalget
  • Omsorg og Livskraftudvalget
  • Børn, Familie og Ungeudvalget
  • § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel
  • § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering

 § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering besluttede at inddrage lokalrådene, og at få et medarbejderperspektiv på integrationshandleplanen, hvorfor integrationshandlingsplanen har været i høring i lokalrådene og i relevante fællesudvalg indtil slutningen af januar 2020.

Integrationshandleplanen er vedtaget af Byrådet den 29. april 2020.

Der er 3 temaer i planen:

Tema 1

Læring og Uddannelse, hvor fokus er på børn og unge, som ikke er etnisk danske.

Tema 2

Social og Beskæftigelse, hvor fokus er på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og efterkommere.

Tema 3

Kultur og Fællesskaber, hvor fokus er på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her