11-06-2020 Husk at bestille tid, hvis du har et fysisk ærinde i Borgerservice eller et møde på rådhuset.
01-09-2020 Byrådet har den 26. august 2020 besluttet at sende Strategi for fysisk planlægning 2020 i høring i 8 uger fra den 1. september 2020 til den 27. oktober 2020. Samtidig indkaldes idéer og forslag til ændring af den eksisterende kommuneplan.
  • Etablering af Frederiksbro etape 3 skal ikke miljøvurderes

    17-09 - 2020 Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
  • Miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Roskildevej 179 samt afgørelse om ikke-VVM-pligt

    07-09 - 2020 Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Svend Elvius, Roskildevej 179, 3400 Hillerød. Tilladelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Klagevejledning fremgår af afgørelserne. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 5. oktober 2020.
  • Lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D i høring - borgermøde udsat

    11-09 - 2020 Hillerød Byråd har den 26. august 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 i høring. Samtidig fremlægges miljørapport af forslag til lokalplan 453 og Udbygningsaftale for Slangerupgade 48 B-D offentligt. Borgermøde udsat p.g.a. situationen omkring Covid-19 med stigende smittetal.
18-09-2020 Hillerød Kommune udbyder flere arealer til erhvervsbyggeri, arealer til udstykning til boliger samt en boligudlejningsejendom på Horsevænget.

Giv os et LIKE på Facebook

På Facebook poster vi nyt fra Hillerød Kommune i tekst, billeder og video

Besøg os på Facebook

Har du et forslag til byrådet?

Så kan du oprette det her. Får du stemmer nok, bliver det taget op i byrådet. 

Opret dit forslag her

Hillerøds nye bydel hedder Favrholm

Syd for Hillerød opføres Nyt Hospital Nordsjælland, ny s-togs station og den nye bydel Favrholm

Læs mere om Favrholm her 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her