16-01-2020 Vil du hjælpe os med anbefalinger til den handleplan, der skal sikre, at vores handicappolitik bliver omsat til handling? Så kom til borgermøde onsdag den 29. januar 2020, kl. 18:30-21:00 på Rådhuset.
 • Støtte til vuggestuer med flest sårbare og udsatte børn

  20-01 - 2020 Hillerød Kommune har fået et tilskud fra Undervisningsministeriet til at ansætte flere pædagoger i de tre vuggestuer i kommunen, som har flest sårbare og udsatte børn.
 • Amorbue i Ullerød Nord udbydes nu til salg

  17-01 - 2020 Ullerødbyen ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerødbyen er gennem de sidste knap 10 år blevet fuldt udbygget, og derfor er udbygningen af den nordlige del af Ullerødbyen gået i gang.
 • Åbent hus på Boligerne på Skovstien

  16-01 - 2020 Boligerne på Skovstien er bygget om og inviterer i den anledning unge, pårørende og professionelle samarbejdspartnere til Åbent Hus med kaffe, sodavand og kage den 21. januar kl.15-17 på Skovstien 8, 3400 Hillerød.
02-01-2020 Hillerød Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan vi får mere natur i byområder. Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af en workshop for borgere og foreninger. Strategien er i høring til den 30. januar 2020.
 • Landzonetilladelse - Hillerød Golfklub

  10-01 - 2020 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har den 8. januar 2020 givet landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende golfbaneanlæg og sø, Hillerød Golfklub.
 • Krydsningstilladelse af Havelse Å ved Strøvej

  09-01 - 2020 Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Havelse Å ved Strøvej i forbindelse med etablering af et nyt højspændingskabel fra Borup til Frederikssund, der skal erstatte den eksisterende luftledning.
 • Fornyet vandindvindingstilladelse til vandindvindingsanlægget på Lille Lyngbyvej 35B, Skævinge samt afgørelse om ikke-VVM-pligt

  08-01 - 2020 Hillerød Kommune meddeler den 8. januar 2020 en fornyet indvindings- og anlægstilladelse til Gartneriet Klostergården. Der meddeles tilladelse til indvinding af 15.400 m3 grundvand pr. år fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.514 på Lille Lyngbyvej 35B i Skævinge. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
21-01-2020 Hillerød Kommune udbyder flere arealer til erhvervsbyggeri samt arealer til udstykning til boliger.

Giv os et LIKE på Facebook

På Facebook poster vi nyt fra Hillerød Kommune i tekst, billeder og video

Besøg os på Facebook

Har du et forslag til byrådet?

Så kan du oprette det her på hjemmesiden. Får du stemmer nok, bliver det taget op i byrådet. 

Opret dit forslag her

Hillerøds nye bydel hedder Favrholm

Syd for Hillerød opføres Nyt Hospital Nordsjælland, ny s-togs station og den nye bydel Favrholm

Læs mere om Favrholm her 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her