Social- og sundhedsuddannelser

Bliv social- og sundhedshjælperelev eller social- og sundhedsassistentelev i Hillerød Kommune. Vi ansætter 25 social- og sundhedshjælperelever og 52 assistentelever om året. Hvis du er over 25 år, kan du også søge om at blive ansat som social- og sundhedsassistent med løn i grundforløb 2. Læs mere her på siden om, hvad indholdet er, og hvordan du kan søge en af elevstillingerne.

Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum og hvor fagligheden vægtes højt? Hvor du som elev indgår i et tværfagligt samarbejde med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering?

Så er Hillerød kommune noget for dig.

Hillerød kommune tilbyder:

• Et godt og udviklende læringsmiljø
• Uddannede praktikvejledere der følger dig gennem hele praktikken
• Planlagt undervisning i praktikken
• Uddannelseskonsulenter der støtter og vejleder dig gennem hele uddannelsesforløbet
• Fast løn under hele uddannelsesforløbet

Vi forventer af dig:

• At du som elev tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt
• At du er mødestabil og motiveret for at lære
• At du er god til at kommunikere
• At du kan reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH)

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde med tidlig opsporing og motivation samt medvirke til skabelse af struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

Uddannelsen har som overordnet formål, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Adgangskrav

Det er en forudsætning for at blive ansat, at du har gennemgået og bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole.

Praktik

Uddannelsen varer i alt 14 måneder, og har fokus på både teori og praksis. Teoriforløbene foregår på SOSU-H i Hillerød. Praktikforløbet foregår enten på et plejehjem eller i Hjemmeplejen i Hillerød Kommune. Hvis du bliver ansat, har du automatisk en praktikplads.

Ansættelse og elevløn

I Hillerød kommune får du løn under hele uddannelsen. Hvis du er under 25 år, når du påbegynder grundforløbet, er du kvalificeret til elevløn.

For at du er kvalificeret til voksenelevløn, skal du være fyldt 25 år, når du begynder på grundforløbet.

Ansøgning

Vi ansætter 25 Social- og sundhedshjælperelever om året. Der er uddannelsesstart i august og januar. For at søge en af stillingerne, skal du holde øje på siden med ledige stillinger, og ansøge, når stillingerne som social- og sundhedshjælperelever bliver slået op.

Find siden med ledige stillinger i Hillerød Kommune her.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lene Mølholm på telefon 72 32 61 46.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA)

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er en mulighed for dig, der gerne vil være en del af den bærende faggruppe i det nære sundhedsvæsen.

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Arbejdet kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ og handlekraft. Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg.

Du bliver uddannet til selvstændigt at arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Du kan selvstændigt indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle indsatser, der koordinerer og sikrer et sammenhængende patient- og borgerforløb. Social og sundhedsassistenter arbejder i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson.

Adgangskrav

Det er en forudsætning for at blive ansat, at du har gennemgået og bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole eller at du er uddannet social- og sundhedshjælper.

Praktik

Uddannelsen varer i alt 2 år, 9 måneder og 3 uger, og har fokus på både teori og praksis. Teoriforløbene foregår på SOPU-skolen i Hillerød. Du skal både i praktik på et plejecenter, hjemmeplejen, kommunal psykiatri og på hospital. Hvis du bliver ansat, har du automatisk en praktikplads.

Ansættelse og elevløn

I Hillerød Kommune får du løn under hele uddannelsen.

Hvis du er under 25 år når du påbegynder grundforløbet er du kvalificeret til elevløn.

For at du er kvalificeret til voksenløn, skal du være fyldt 25 år, når du begynder på grundforløbet.

Ansøgning

Hillerød Kommune søger assistentelever til uddannelsesstart i januar, april, juli og oktober måned. Der bliver ansat 52 assistentelever om året.

For at søge en af stillingerne, skal du holde øje på siden med ledige stillinger, og ansøge, når stillingerne som social- og sundhedsassistentelever bliver slået op.

Find siden med ledige stillinger i Hillerød Kommune her.

Grundforløb

Det er nu muligt at søge ansættelse i Hillerød Kommune på grundforløb 2 (GF2) til social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

Vær opmærksom på den yderst korte ansøgningsfrist denne sommer. Det er vigtigt du medsender optagelsesbrev fra SOSUH.

Mere information?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Majbritt Forman på telefon 72 32 61 44.

Social- og sundhedsassistentelever til grundforløb 2

Du kan søge om elevplads på et sammenhængende forløb med voksenelevløn på grundforløb 2 og derefter direkte videre på social- og sundhedsassistent-uddannelsen. Du skal være over 25 år og have modtaget et optagelsesbrev fra SOSUH-skolen.

Hvis du har lyst, interesse og evner til uddannelsen som social- og sundhedsassistent, kan du søge optagelse ved at sende din ansøgning til skolen SOSUH via optagelse.dk. Ansøgningsfrister og uddannelsesstart finder du på SOSUH hjemmeside.

Herefter sker der følgende:

  • Din ansøgning bliver behandlet af SOSUH-skolen
  • Du vil blive indkaldt til realkompetencevurdering på SOSUH skolen
  • Hvis skolen vurderer, at du er kvalificeret til at starte, sender de et brev om at du er optaget til dig
  • Når du har modtaget optagelsesbrevet og en personlig uddannelsesplan fra skolen kan du søge ansættelse i Hillerød Kommune via link på kommunens hjemmeside

Vi har åben for modtagelse af ansøgninger året rundt og holder løbende samtaler med de udvalgte ansøgere.

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her på siden og på SOSUH's hjemmeside.

Samarbejde med SOPU

Hillerød Kommune samarbejder med SOPU-skolen i Hillerød, og henviser elever med en uddannelsesaftale hertil. Hvis du ønsker mere viden om uddannelsen, kan du klikke ind på SOPU's hjemmeside her.

Uddannelseskonsulenter

Lene Mølholm, ansvarlig for social- og sundhedshjælper-uddannelsen, telefon 7232 6146

Majbritt Forman, ansvarlig for social- og sundhedsassistent-uddannelsen, telefon 7232 6144

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her