Spring menu over

Ullerødbyen er en ny bydel i Hillerød der fuldt udbygget skal rumme 1.500 nye boliger, et bycenter med bl.a. en dagligvarebutik og børneinstitutioner.

Hovedgrebet i struktureringen af bydelen er et stort fælles landskabsrum, der indrammes af boliger. Boligområderne strækker sig ud i det fælles landskab som tunger. Inde i boligområderne placeres boligerne i og omkring indre grønne byrum. Dette princip skal sikre, at alle boliger ligger tæt på natur uanset placeringen i bystrukturen.

Den sydlige del af Ullerødbyen er stort set færdigudbygget, og nu er udbygningen af Ullerød Nord i gang. Den nordlige del af Ullerødbyen udformes efter samme princip som den sydlige del, hvor bebyggelserne koncentreres langs kanterne, og det fælles indre landskab formes med søer og vandløb til håndteringen af regnvandet. Mellem den nye stamvej og motorvejen skal lægges en støjvold af overskudsjord. I landskabet skal også store dele af cykelstinettet anlægges. Et område i bydelen vil blive udpeget til eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

Færdigbyggede rækkehuse 
I efteråret 2018 købte Ikano Bolig Cirkelbuen. Alle parcelhusgrunde er solgt, men der er stadig enkelte rækkehuse til salg.

Ikano Bolig sælger kubiksmarte boliger i samarbejde med Ikea på Cirkelbuen

 

Byggegrunde og færdigbyggede rækkehuse på Amorbuen
I september 2020 har Lind og Risør købt Amorbuen i Ullerød Nord. I Amorbuen bliver der både blive solgt byggegrunde og rækkehuse i 1 og 2 plan.

Læs mere om projekterne på Amorbuen på Lind og Risørs hjemmeside

Hillerød Kommune - logo