Spring menu over

Projektet er skabt ud fra tesen "Et hjem for alle". Gennem en kombination af både leje- og ejerboliger er det projektets ambition at tilbyde gunstige forhold for en bred beboersammensætning, hvor borgere fra forskellige indkomstgrupper har mulighed for at bosætte sig.

Den overordnede vision for projektets arkitektur er, at den skal være oplevelsesrig, styrke tidsånden og bryde med det gængse typehusbyggeri. Arkitekturen beskrives som afdæmpet og med referencer til Skævinges eksisterende boligmasse og de træbeklædte landbrugsbygninger.

Læs mere om projektet i  startredegørelse for lokalplan for boliger ved Præstedamsvej her 

Invitation til borgermøde

Vi inviterer til indledende borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt:

Onsdag den 10. august 2022 kl. 17.00 – 19.00

på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå den ønskede udvikling af området, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

På borgermødet modtager vi gerne idéer og emner, som vi skal være opmærksomme på, når lokalplanforslaget skal udarbejdes.

Hvorfor skal der laves ny lokalplan

Baggrunden for lokalplanen er, at byrådet den 25. august 2021 besluttede at genudbyde delområderne A, C og D på Dyremosegård til salg. Tilbuddene skulle vurderes ud fra pris, projekt og arkitektur. Den 24. januar 2022 besluttede byrådet at sælge de 3 delområder til HusCompagniet.

Lokalplanområdet er på ca. 8 ha og består af matr. nr. 23cr, 23ct, 23cq og 23cs Skævinge. Området afgrænses mod nord og nordøst af Ny Harløsevej og delområde B, hvor Boligselskabet Nordsjælland, med den kommende lokalplan 468, skal bygge. Mod vest afgrænses lokalplanen af et privatejet byudviklingsområde, samt parcelhusområdet ved Dyrelunden. Syd for det kommende lokalplanområde har HusCompagniet opført et boligområde med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mod øst afgrænses området af landbrugsejendomme. Ved lokalplanens vedtagelse overgår lokalplanområdet til byzone.

Har du spørgsmål

Har du nogle spørgsmål til projektet, kan du kontakte byplanlægger Lise Garval på mail byudvikling@hillerod.dk eller telefon 7232 2146.

Byudvikling

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo