Få overblik over strejke og lockout

21-03-2018

Opdatering 18. april: Forligsmanden har meddelt, at de varslede arbejdsstandsninger er udsat i op til to uger. Det betyder, at en evt strejke kan begynde den 6. maj og en evt lockout kan starte den 12. maj. Dog med den lille bemærkning, at forligsmanden indenfor de to uger kan erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvorefter strejke og lockout kan bryde ud på femtedagen efter den erklæring. Men da der forhandles nu, er meldingen pt, at en eventuel strejke er udsat til den 6. maj og en efterfølgende eventuel lockout er udsat til den 12. maj.

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger er der varslet strejke og lockout i Hillerød Kommune.

Her vil du kunne læse, hvad det kommer til at betyde.

Siden vil løbende blive opdateret

Det sker der, hvis konflikten bliver en realitet

STREJKE
 
Hvis strejkerne rammer landet den 6. maj, bliver Hillerød Kommune også berørt. Det er fagforeningerne, der har udpeget hvor og hvem der skal strejke fra den 6. maj.

På dagplejeområdet er en række dagplejere omfattet af strejken, mens andre er friholdt.

Sundhedscentret, plejecentrene og hjemmeplejen er ikke berørt af strejken.

Rådhuset vil have åbent under strejken, men med begrænsede muligheder for hjælp. Der vil hele tiden være et nødberedskab åbent til akut opståede sager.

Jobcentret lukker delvist under strejken, ligesom Hillerød Ungdoms og Vejledningscenter (HUV) lukker. Borgere, der for eksempel får aflyst et møde, får et brev.

LOCKOUT

Bliver strejkerne en realitet, har KL (Kommunernes Landsforening) som modsvar besluttet at lockoute stort set alle medarbejdere i kommunen fra den 12. maj.

Det betyder, at daginstitutioner, skoler, rådhus, bibliotek og alle andre kommunale institutioner lukker fra den 10. april og indtil lockouten bliver ophævet.

KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten, så plejecentre, sundhedscenter etc fortsætter

 

Hvem skal strejke?

Det er fagforeningerne, der har udpeget, hvem der skal strejke. Det er kun medlemmer af den faglige organisation, der har overenskomsten på området der strejker. Øvrige medarbejdere skal arbejde som sædvanligt.

I Hillerød er det

  • Dagplejen – FOA har varslet strejke for dagplejerne.  

 

  • Følstrup –. SL har varslet strejke for socialpædagogerne

 

  • Jobcentret – Trollesmindeallé 27. HK og Dansk Socialrådgiverforening har varslet strejke for administrativt personale, socialformidlere og socialrådgivere

 

  • Jobcentret - Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter, Milnersvej 48 – HK har varslet strejke for administrativt personale

 

  • Rengøringen – 3F havde tidligere varslet strejke på området, men har trukket varslet tilbage.

 

  • Dansk El-forbund – har varslet strejke for medarbejdere ansat på overenskomsterne 40.11 og 40.22, som er organiseret i Dansk El-forbund –

 

  • Malerforbundet - har varslet strejke for medarbejdere ansat på overenskomst 40.11, som er organiseret i Malerforbundet

 

  • Serviceforbundet  - har varslet strejke for Tandteknikere ansat på overenskomst 40.11, som er organiseret i serviceforbundet.

Hvad betyder det?

Hvis strejkerne bliver en realitet, kommer det til at ramme mange områder i kommunen. Mange ansatte vil være omfattet af enten strejke eller lockout.

Daginstitutioner og skoler

Det er tidligere blevet meldt ud, at skoler og daginstitutioner vil lukke under en eventuel strejke, da rengøringspersonalet var udtaget til at strejke. Men 3F har afvarslet strejken for rengøringspersonalet i Hillerød, så skoler og daginstitutioner bliver ikke berørt af en strejke. Ved en lockout lukker både skoler og daginstitutioner dog.

 

 

 

 

Ældre og sundhedsområdet

Plejecentre

Plejecentre er friholdt og vil stort set fungere som normalt.

Hjemmepleje

Hjemmeplejen er også friholdt og vil køre som normalt.

Botilbud

Botilbud er i stor grad fritaget. Der vil enkelte steder være færre tilbud i dagtimerne, men den nødvendige pasning vil være stort set normal.

 

Rådhuset

På rådhuset holder rådhuset åbent, men der vil være en række funktioner, vi ikke kan udføre.

Borgerservice er begrænset bemandet. Det betyder, at det ikke er sikkert, at du for eksempel kan få fornyet dit pas eller dit kørekort.

En del afdelinger er berørt. Har du et møde med en sagsbehandler, vil du blive kontaktet inden, hvis mødet bliver aflyst.

Kan jeg få lavet pas?

I strejkeperioden vil der være begrænset betjening i Borgerservice, og du kan derfor ikke være sikker på, at du kan få lavet pas. Under lockouten kan du IKKE få lavet pas.

 

Jobcentret

Jobcentret holder delvist åbent.

Det betyder, at alle samtaler er aflyst fra den 4. april og indtil konflikten er afblæst.

Du vil blive kontaktet af Jobcentret, hvis du har et møde, der bliver aflyst.

 

HUV

HUV lukker under strejken. Du vil blive kontaktet hvis du har et møde, der bliver aflyst.

 

Akutberedskab

Vi har et nødberedskab på alle områder.

Numrene til forskellige nødtelefoner vil blive opdateret her på siden.

 

Ved lockout

KL (Kommunernes Landsforening) har varslet lockout fra den 22. maj. Det betyder at de fleste medarbejdere på en lang række områder i kommunen, bliver sendt hjem.

Det betyder også at daginstitutioner, skoler, bibliotek, rådhus og mange andre kommunale områder vil lukke helt eller kun i meget begrænset omfang vil holde åbent.

KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten, så plejecentre, sundhedscenter etc fortsætter uændret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 18-04-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS