Sagsbehandlingstider og samtaler

Hillerød Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå inden der er truffet en afgørelse i sager efter sociallovgivningen eller beskæftigelseslovgivningen. Sagsbehandlingstiderne er vedtaget af Byrådet d. 25. maj 2009.  

Sagsbehandlingstider for Job, Social og Sundhed samt Børn, Familier og Kultur

Hillerød Kommune har faste frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i sager efter sociallovgivningen eller beskæftigelseslovgivningen.

Sagsbehandlingstiderne er fastsat i overensstemmelse med § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at vi behandler ansøgninger så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis vi ikke kan give svar på din ansøgning til tiden, får du et brev med besked om grunden. Du får også at vide, hvornår du i stedet kan forvente svar.

Se sagsbehandlingstiderne her 

Lydoptagelse af samtaler eller møder med kommunen

Hillerød Kommune bliver af og til mødt med et ønske fra en borger om at lydoptage en samtale med en kommunal medarbejder. En borger har som udgangspunkt ikke krav på at lydoptage sine telefonsamtaler eller sine møder med kommunen. Det er kommunen, der fastsætter rammerne for de samtaler/møder kommunen holder.

Hillerød Kommune har stor forståelse for, at nogle borgere har behov for at optage de samtaler/møder, de har med os. Ønsker du at optage en samtale med en kommunal medarbejder, skal vi bede dig om at informere kommunen om dette, inden optagelsen finder sted.  Medarbejderen vil så på baggrund af en konkret vurdering tage stilling til om optagelsen kan finde sted.

En borger vil ikke kunne støtte ret alene på, hvad der siges fra en medarbejders side i en samtale, da dette ikke er udtryk for kommunens endelige afgørelse i sagen, men af vejledende karakter.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS