Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af sandfang i Følstrup Bæk

29-05-2020

I forbindelse med vandområdeplansprojekt giver Hillerød Kommune hermed tilladelse til etablering af et sandfang, i Følstrup Bæk, som ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje

I forbindelse med et restaureringsprojekt i de statslige vandområdeplaner skal der etableres et sandfang indenfor beskyttelseslinjen af et fortidsminde. Fortidsmindet er en gravet kanal, som er en del af Følstrup Bæk, nedstrøms for det planlagte sandfang. Sandfanget har til formål at hindre transport af sand i vandløbet, hvilket vil gavne både fisk og fauna, samt hindre en tilsanding af fortidsmindet.

Der kan læses mere om vilkår og klagevejledning i dispensationen. Der er 4 ugers klagefrist.

Se Dispensation til etablering af sandfang inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen her

Se forundersøgelse vedr. vandløbsrestaurering i Egelundsbækken og Følstrup Bæk her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2143 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her