Godkendelse af anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) samt udledning og nedsivning af regnvand i forbindelse med regnvandshåndtering på Nyt Hospital Nordsjælland

02-04-2019

Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere et LAR-anlæg i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Anlægget skal forsinke og rense regnvandet inden udledning. Tilladelserne er givet til den permanente situation, det vil sige efter anlægsfasen.

Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at udlede og nedsive regnvand. Regnvandet udledes til Hestehavegrøften henholdsvis Pøle Å-system og Havelse Å-system. Endvidere godkendes funktionen af LAR-anlægget på matrikel 1f Favrholm og 1i Trollesminde, Hillerød Jorder, således regnvandet renses og forsinkes inden udledning.     

Hillerød Kommune har truffet nedenstående afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter dags dato.

Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Se godkendelserne her:

Udledning til Hestehavegrøften og Havelse Å 

Udledning til Hestehavegrøften og Pøle Å

Siden blev senest opdateret d. 02-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her