Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af fjernvarme- og vandledninger ved Nyt Hospital Nordsjælland

22-06-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at etablering af fjernvarme- og vandledninger ved Nyt Hospital Nordsjælland kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkninger på miljøet.

VVM-afgørelse inkl. bilag med projektbeskrivelse, VVM-anmeldeskema m.v.

VVM-redegørelse og miljørapport, Nyt Hospital Nordsjælland

Hillerød Kommune har på baggrund af en VVM-screening for projektet vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 20. juli 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2132 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 22-06-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS