Afgørelse om ikke VVM-pligt for Vandløbsrestaurering i Kollerød Å

02-07-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at vandløbsrestaureringen kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold og dermed leve- og skjulesteder for vandløbets fauna.

Projektet omfatter genslyngning af Kollerød Å i eget trace langs (i alt 605 meter fordelt på 5 strækninger), udlægning af variationsskabende sten (langs 4 strækninger) samt etablering af gydebanker (på 3 strækninger).

Det forventes, at projektet vil have en positiv effekt på fisk og smådyr i vandløbet. De projekterede tiltag forventes ikke at ændre på den økologiske tilstand for planter.

VVM-ansøgning regulering Kollerød Å
Forundersøgelse
Kortbilag
VVM-afgørelse regulering Kollerød Å

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 31. juli 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 72322141 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 17-09-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS