Etablering af solcelleanlæg til forsyning af Nyt Hospital Nordsjælland skal ikke miljøvurderes

30-11-2018

Solcelleanlægget vil bidrage til elforsyningen af Nyt Hospital Nordsjælland og dermed bidrage positivt til hospitalsanlæggets CO2-regnskab. Solcelleanlægget etableres dels på tag af servicebygning, dels på tag af hospitalbygning samt på terræn i form af en overdækning af parkeringsareal på den nordlige del af hospitalets område. Hillerød Kommune har afgjort, at etableringen af solcelleanlæg kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (miljøkonsekvensrapport).

VVM anmeldeskema vedr. etablering af solcelleanlæg

Notat med myndighedsvurdering af projektet

Afgørelse om at etablering af solcelleanlæg på NHN ikke skal miljøvurderes  


Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Solcelleanlægget, der fremstilles med ikke reflekterende materialer, vil med placeringen på tagflader og som overdækning af parkeringsareal ikke påvirke omgivelserne, den omgivende natur eller grundvandet. På den baggrund vurderer By og Miljø ikke, at projektet til etablering af solceller på Nyt Hospital Nordsjælland, vil medføre en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø. Der vil derfor ikke blive stillet krav om udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport) forud for projektet reallisering.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 28. december 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2133 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 30-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS