Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af cykelsti langs Peder Oxe’s Alle

30-08-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at etablering af cykelsti langs Peder Oxe’s Alle kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-miljøkonsekvensrapport).

NOVO har søgt om en vurdering af om etablering af en cykelsti langs Peder Oxe’s Allè skal miljøvurderes. Anlægget er omfattet af lovens bilag 2 punkt 10 e bygning af veje og 10 b anlægsarbejder i byzone. Projektets formål er at skabe bedre vilkår for cyklister på Peder Oxe’s Allè

VVM-ansøgning vedr. etablering af cykelsti

Oversigtskort med belægningsplan

Bilag 2 - beskyttelseslinjer

Hillerød Kommunes vurdering af projektet iht. miljøvurderingsloven

VVM-afgørelse vedr. etablering af cykelsti

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 27. september 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2154 eller pr. mail mbs@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 30-08-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS