Høring vedr. nedlæggelse af vejarealer ved Frederiksbro

13-03-2018

Hillerød Byråd har på møde den 30. august 2017 truffet foreløbig beslutning om nedlæggelse af vejarealer i forbindelse med Frederiksbro projektet, som nu sendes i høring i 8 uger

Byrådsbeslutning om at sende nedlæggelse af vejarealer i høring

Kortbilag med vejarealer der skal nedlægges

Kortbilag fra lokalplan 415 hvor nye veje er skitseret

De vejarealer der nedlægges fremgår af kortbilag ovenfor. Nedlæggelsen sker med henblik på at realisere Lokalplan 415, og i den forbindelse vil der bl.a. blive etableret en ny vej fra Trollesmindealle til Frejasvej.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealer har hjemmel i Lov om offentlige veje (vejloven) § 15 og Lov om Private fælles veje (privatvejsloven) § 71-72.

Vejene nedlægges i sin helhed, og der skal derfor etableres ændrede adgange for de berørte ejendomme.

Høring
Indsigelser og bemærkninger til nedlæggelsen skal sendes pr. mail til trafikvejogpark@hillerod.dk eller med post til Hillerød Kommune, Trafik Vej og Park, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, så vi har det senest den 3. maj 2018.

Offentlig vej
En vej skal opretholdes helt eller delvist, jf. vejloven § 124, stk. 2, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom, eller af vigtig betydning for den pågældende ejendom, og der ikke samtidig etableres ny vejadgang.
Ejere af berørte ejendomme har ret til at kræve vejen opretholdt jf. vejloven § 124, stk 7, såfremt de mener, at vejen er eneste adgangsvej. Hvis byrådet afviser et sådant krav, kan afgørelsen kræves indbragt til taksationskommissionen inden 4 uger efter afgørelsen er truffet.

Privat fællesvej
Jf. privatvejsloven § 72, stk. 2, skal vejen opretholdes, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen er af vigtighed for en vejberettiget.
Hvis byrådet afviser et krav om opretholdelse af vejen, kan afgørelsen kræves indbragt til taksationskommissionen inden 4 uger efter afgørelsen er truffet, jf. § 75.

Efter høringsfristens udløb træffer byrådet endelig beslutning om vejene skal nedlægges.

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Jeanett Werge, Trafik, Vej og Park for yderligere oplysninger på tlf. 7232 2218.

Siden blev senest opdateret d. 13-03-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS