Nyt vandløbsregulativ for Gørløse Å endeligt vedtaget

16-05-2018

Hillerød Byråd har den 25. april 2018 endeligt vedtaget regulativ for Gørløse Å. Regulativet erstatter de to hidtil gældende regulativer fra hhv. 1992 for den øvre del af vandløbet indtil Kaninbro ved Roskildevej (tidl. Slangerup Kommune), og fra 2008 for den nedre del af vandløbet fra Kaninbro til Havelse Å (tidl. Skævinge Kommune).

 

 

Regulativ for Gørløse Å

Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbets fysiske forhold samt vedligeholdelse og pligter ved vandløbet. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold fx drænudløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv. Vandløbet administreres af Hillerød Kommune alene på den nedstrøms del (1.6 km) og i samarbejde med Frederikssund Kommune på den opstrøms del (4 km), der løber langs med kommunegrænsen.

Vandføringsevnen for det nye regulativ er identisk med de tidligere regulativer. Broer og rørlagte strækninger er beskrevet ud fra de faktisk opmålte forhold. Der er desuden lavet enkelte småjusteringer for at sikre, at regulativet bedre afspejler de faktiske forhold, og hvor de to regulativer afviger fra hinanden. Fx udfører vandløbsmyndigheden nu kontrol hvert år og ikke som tidligere hvert andet år.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger, som udløber den 13. juni 2018. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk finder du Klageportal og vejledning.

For spørgsmål til ovenstående kan By og Miljø kontaktes på mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 16-05-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS