Supplerende høring af forslag til lokalplan 423

09-10-2018

Forslag til lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej (ved grusparkeringen) sendes i supplerende høring i 14 dage, idet lokalplanens afgrænsning er blevet ændret. Afgrænsningen ændres, fordi Hillerød Forsyning har besluttet at bevare de rentvandstanke, der ellers var en del af lokalplanområdet.

Ændringen af lokalplanens afgrænsning sker inden for matr.nr 256, Hillerød Bygrunde.

Se kortbilag med afgrænsningen i forslag til lokalplan 423

I det oprindelige lokalplanforslag er der vejadgang fra både Fredensvej og Åmosevej. Den ændrede afgrænsning af lokalplanområdet medfører, at parkeringsforholdene ændres, så parkeringspladserne samles i den nord-østlige del af grunden med adgang udelukkende fra Åmosevej.

Lokalplanens ændrede afgrænsning ændrer ikke ved byggefelter, byggehøjder, stiforbindelser eller lignende. Forvaltningen vurderer, at den eneste væsentlige ændring i forhold til naboerne vil være, at der fremover kun er vejadgang fra Åmosevej.

Høringsfrist
Høringssvar skal være skriftlige og sendes pr. mail til byplan@hillerod.dk, så vi har det senest onsdag den 24. oktober 2018. Husk at skrive navn og adresse på afsender. Tidligere indsendte høringssvar bliver fortsat behandlet.

Har du spørgsmål?
Eventuelle spørgsmål kan rettes til mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 72322141.

Siden blev senest opdateret d. 09-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS