Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

26-09-2018

Hillerød Kommune indkalder ideer og forslag til kommuneplantillæg for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv.

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 2017
I henhold til Lov om planlægning § 23 c, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet, når der foreslås ændringer i kommuneplanens hovedstruktur.

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger nogle retningslinjer og rammer for, hvad lokalplaner i de enkelte områder i kommunen kan indeholde. Rammerne angiver de overordnede retningslinjer for bestemmelser i lokalplaner om anvendelsen, bebyggelsens art og tæthed m.m. Kommuneplanen kan ændres, f.eks. i forbindelse med en lokalplan, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Baggrund
Baggrunden for at udarbejde et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 er en ændring i planloven, der trådte i kraft 15. juni 2017, som indeholder nye bestemmelser og hensyn i forhold til planlægning for og omkring produktionsvirksomheder. Formålet med lovændringen er at sikre produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder. Der skal således i højere grad tages hensyn til produktionsvirksomhederne, for at undgå potentielle miljøkonflikter som følge af byudvikling, her særligt ved miljøfølsom anvendelse såsom boliger og kontorerhverv.

Planforhold
Produktionsvirksomheder er defineret som virksomheder, der er omfattet af krav om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn samt transport- og logistikvirksomheder. Det skønnes, at der er ca. 85 sådanne virksomheder i Hillerød Kommune.

Kommuneplantillægget vil således udpege erhvervsområder, eller dele af erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder, og konsekvensområder, med nye retningslinjer samt rammer. Det er ikke samtlige virksomheder omfattet definitionen, der skal udpeges. Der vil i arbejdet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget foretages en afvejning af flere interesser, herunder ønsker om fremtidig byudvikling samt produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Omkring de udpegede erhvervsområder kan der udpeges et konsekvensområde, hvor det vurderes, at der potentielt kan opstå miljøkonflikter ved ændret anvendelse. Formålet med konsekvensområdet er at sikre, at der tages hensyn til produktionsvirksomhederne ved en ændret anvendelse af naboarealer, således at ny planlægning ikke medfører at de udpegede produktionsvirksomheder underlægges skærpede miljøkrav. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte inden for konsekvensområdet.

Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning, der nærmere beskriver opgaven samt hensynet bag.

Læs mere her

Det forventes, at der foreligger et endelig vedtaget kommuneplantillæg medio 2019.

Har du idéer og forslag?
Hvis du har idéer og forslag til planlægningsarbejdet vedrørende udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv, skal vi modtage dine idéer og forslag senest den 25. oktober 2018.

Du skal sende dem på mail til: byplan@hillerod.dk

Har du ikke adgang til mail kan du sende til:

By og Miljø
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Siden blev senest opdateret d. 16-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS