Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning af Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs

26-09-2018

Hillerød Kommune indkalder ideer og forslag til planlægning for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs, og alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder har mulighed for at komme med idéer og forslag til indholdet af kommuneplantillæg og lokalplanen.

 

Ullerød Superbrugs ønsker at udvide butikken med 1.085 m2 til et samlet areal på 4.225 m². Deres projekt indeholder nye parkeringsarealer, en vaskehal og en centerløsning med flere butikker på superbrugsens areal. Den nuværende lokalplan giver maksimalt mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Lokalplanområdet har samme afgrænsning som lokalplan 349 og omfatter: matr. nr. 2o, 2i, 2h, 2ff og 2n Ullerød by, Ullerød, matr. nr. 9aq, 9f, 9h, 1ae, 1ag, 1al og 1am Hillerødsholm, Hillerød Jorder, en del af vejarealerne litra ”by”, litra ”æ”.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde VB.C.2, som udlægger området til Bydelcenter, dvs. butikker, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Den maksimale butiksstørrelse er 3.900 m2 for dagligvarebutikker og 250 m2 for udvalgsvarebutikker. Af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, jf. retningslinje 1.10.4 og 1.10.5, er der i bydelscentret mulighed for et maksimalt bruttoetageareal til dagligvarebutikker på 3.900 m2 og 1.100 m2 udvalgsvarebutikker.

Indledende dialogmøde
Der afholdes et indledende dialogmøde om projektet i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19:00, hvor alle interesserede er velkomne. 

Læs mere om projektet i denne startredegørelse

Den videre planlægning og krav
Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag, og de vil indgå i den videre proces med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan.

I den efterfølgende offentliggørelse af plangrundlaget, får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger vil indgå i byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan.

Send ideer og forslag
Ideer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være skriftlige og sendes pr. mail til byplan@hillerod.dk, så vi har det senest mandag den 15. oktober 2018. Husk at skrive navn og adresse på afsender.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 72322141.

Siden blev senest opdateret d. 26-09-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS