Høring af scoping for VVM af Upcyclingcenter Nordsjælland og miljøvurdering af lokalplan 449

12-01-2018

Hillerød Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan og VVM for en udvidelse af erhvervsområdet ved Højlundevej 8, Uvelse

Lokalplanen skal give J. Jensen ApS mulighed for at udvide virksomheden (under navnet Upcyclingcenter Nordsjælland A/S). Lokalplanområdet omfatter matrikel 12a og 12d .

Se lokalplanafgrænsning

Virksomhedens aktiviteter indebærer, at der etableres en genbrugsplads, at der etableres faciliteter til at nedknuse byggematerialer og til afrensning af PCB og andre miljøskadelige stoffer (i et lukket rum), samt at der etableres de administrationsbygninger, der er nødvendige for pladsens drift. Der udarbejdes ikke noget kommuneplantillæg for erhvervsområdet, da de nye rammeområder er indarbejdet i Kommuneplan 2017.

VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)
Hillerød Kommune har, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, gennemført en screening af det planlagte projekt. Projektet er opført på bekendtgørelsens bilag 2, anlæg til bortskaffelse af affald. På baggrund af screeningen har By og Miljø vurderet, at der skal udarbejdes en fuld miljøkonsekvensrapport (VVM) af projektet.

Anmeldeskema VVM (med projektbeskrivelse)

Indholdsfortegnelse VVM

Miljøvurdering
Hillerød Kommune har, i henhold til lovens bilag 2, gennemført en screening af planernes indhold. På baggrund heraf har Hillerød Kommune vurderet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 449. Miljøvurderingen vil lægge sig tæt op af miljøkonsekvensrapporten (VVM), da lokalplanområdet udelukkende omfatter den pågældende virksomhed.

Miljøscreeningsskema

Scoping
Scoping handler om at afgrænse indholdet af henholdsvis miljøvurdering og VVM. En VVM vurderer virksomhedens konkrete planer om at udvide virksomheden og skal beskrive miljøkonsekvenserne af selve projektet. Miljøvurderingen af lokalplanen vurderer derimod miljøkonsekvenserne af plangrundlaget, som sætter nogle rammer for, hvad man kan etablere inden for området. Miljøvurderingen af lokalplanen skal benytte sig af eksisterende viden, mens der i forbindelse med en VVM bliver sat krav om at dokumentere, at virksomheden kan leve op til miljøkrav.

Høring af scoping for VVM og miljøvurdering
Afgrænsningen af VVM og miljøvurdering er i høring hos relevante myndigheder fra fredag den 12. januar 2018 til og med fredag den 26. januar 2018. Input til indholdet af VVM og miljøvurdering kan sendes med mail til byplan@hillerod.dk eller pr. brev til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Husk at skrive afsenders navn, adresse og mail, som hvad høringssvaret omhandler.

 

Siden blev senest opdateret d. 12-01-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS