Etablering af stationsområde i Favrholm - høring forud for afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport

15-11-2018

Hillerød Kommune indkalder forslag og bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for projekt for udvikling af stationsområdet i Favrholm.

Byudviklingsselskabet FAVRHOLM A/S har anmodet om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering efter § 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven).

Projektet kræver således en tilladelse efter § 15 i miljøvurderingsloven. Det betyder, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet, og at bygherre (Favrholm Byudviklingsselskab A/S) skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der vurderer projektets indvirkning på miljøet.

Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgiver Hillerød Kommune en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang.

Se notat nedenfor med kort beskrivelse af hovedtrækkene i projektet, afgrænsning af projektområdet samt Hillerød Kommunes foreløbige vurdering af hvilke miljøfaktorer, der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Notat vedr, projekt for udvikling af stationsområdet i Favrholm

Før Hillerød Kommune tager stilling til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten, foretager kommunen høring af berørte myndigheder og offentligheden efter miljøvurderingslovens §35, stk 1, 2).

Bliv hørt
Hillerød Kommune indkalder forslag og bemærkninger til hvilke miljøforhold, der er vigtige at forholde sig til i miljøvurderingen, samt til omfanget og indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Forslag og bemærkninger kan sendes til Hillerød Kommune frem til den 30. november 2018.

Du kan sende bemærkninger til:
byplan@hillerod.dk

Eller pr. brev til:
Hillerød Kommune
By og Miljø
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Siden blev senest opdateret d. 15-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS