Høring af ændring af ordningerne for indsamling af affald

09-10-2018

Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er i høring fra 9. oktober 2018 til 4. december 2018.

I Hillerød ønsker vi at få så mange af de værdifulde ressourcer ud af affaldet som muligt, så det kan blive genanvendt til nye produkter. Vores erfaringer med indførelse af først en beholder til papiraffald hos villaerne og dernæst beholdere til madaffald og senere til pap har vist os, at vi kan øge mængden af affald, som vi sender til genanvendelse, når vi gør det let for husejerne at sortere affaldet.

Vi er ikke ene om at sætte fokus på affaldssortering og genanvendelse her i Hillerød. I Danmark er der sat et mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, og dette mål forventes at stige yderligere efter 2022 på baggrund af EU’s nye affaldsdirektiv. De øgede krav til sortering og genanvendelse af husholdningsaffald sætter dermed øgede krav til vores indsamlingsordninger.

For at opnå disse mål, vil Hillerød Kommune gerne ændre i de eksisterende affaldsordninger og forslår derfor følgende ændringer til regulativet for husholdningsaffald

  1. Indførelse af en ny indsamlingsordning for kildesorteret plast og metal i en 2-kammer beholder for borgere i villa, parcel- og rækkehuse
  2. Ordningen for storskrald opdeles i en ordning for villa, parcel- og rækkehuse og en ordning for etageejendomme, hvor ejendomme med mere end 50 boligenheder tilbydes afhentning af storskrald i rumdelte containere, som tømmes efter behov
  3. Nedlæggelse af flisordningen
  4. Nedlæggelse af haveaffaldsordningen
  5. Indførelse af fuld skelordning for indsamling af affald ved husstande. Dette betyder, at ejer skal køre alle affaldsbeholderne til skel mod vej senest kl. 06.00 på afhentningsdagen.
  6. Udfasning af de bionedbrydelige poser i takt med overgang til brug af udleverede grønne plastposer til indsamling af madaffald.

 

Har du kommentarer til regulativet skal det sendes til miljo@hillerod.dk. Kommentarerne skal være Hillerød Kommune i hænde senest den 4. december 2018.

Udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald

Nedenfor kan du læse mere om baggrunden for ændringsforslagene.

 

Beholder til plastik og metal ved husstanden

På baggrund af positive erfaringer med indsamling af papir og pap forslår vi, at der indføres indsamling af plast og metal ved den enkelte husstand fra foråret 2019. Beholderen er opdelt i to rum – et til plast og et til metal – og tømmes af en skraldebil, som også har to rum. På den måde holdes affaldet adskilt, også når det læsses af på modtageanlægget. Denne beholder er et supplement til de nuværende beholdere til restaffald, madaffald, papir samt pap og skal hjælpe os med at nå vores ambitioner om at sende endnu mere af Hillerøds affald til genanvendelse.

Beholdere afhentes ved skel

Den forslåede nye affaldsordning med en ekstra beholder til plast og metal betyder, at der bliver væsentligt flere beholdere, som skal tømmes i Hillerød. For at vores nuværende hold af skraldemænd, uden ekstra ansættelser, fortsat kan nå at tømme på alle adresser, forslår vi, at alle affaldsbeholdere - både de nye og de eksisterende - skal køres frem til skel på tømmedagen. Dette gælder allerede for papbeholderen, lige som den nye beholder til plast og metal skal køres frem til skel og vil således komme til at gælde alle husstandens affaldsbeholdere.

 

Skelordningen vil yderligere betyde, at vi ikke behøver at sende en skraldebil mere ud på vejene, når den nye ordning træder i kraft, da skraldemændene kan nå at tømme flere beholdere på samme dag. Dette er også positivt for CO2-regnskabet.

Haveaffald afhentes ikke længere ved husstanden og flisordningen nedlægges

I regulativændringen forslå vi, at der ikke længere afhentes haveaffald og flis to gange om året. Dels har der være en række driftsmæssige udfordringer forbundet med afhentningen, og dels vurderer vi, at prisen for denne ordning ikke står mål med, hvor mange husstande, der gør brug af ordningen. På genbrugsstationen kan man stadig aflevere haveaffald 360 dage om året.

Nye poser til madaffald

Fra foråret 2019 vil Hillerød Forsyning udskifte de bionedbrydelige poser til madaffald med grønne poser af plastik. Plastikposerne har langt bedre holdbarhed (specielt i sommervarmen), og man undgår dermed af og til at skulle bruge to poser ad gangen. Desuden har en evaluering vist, at poserne sorteres fra på anlægget, hvilket betyder, at plasten muligvis kan genanvendes.

Få besked, når du skal køre beholderen frem

Som en hjælp til at huske hvornår de forskellige affaldsbeholdere skal sættes ud til tømning, vil det være muligt at download app’en ”Affaldsportalen” på din smartphone. Den vil giver et overblik over dine beholdere samt tømmedage.

Du også vælge at modtage en sms eller e-mail dagen før den enkelte affaldsbeholder bliver tømt.

Siden blev senest opdateret d. 18-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS