Genåbning af vandløb St. Stendam-Karlssø: Høring af reguleringstilladelse og §3 dispensation

02-10-2018

Hillerød Kommune har udarbejdet udkast til tilladelse til regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø, samt meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til åbning af samme vandløb

Udkast til reguleringstilladelse for vandløbet St. Stendam-Karlssø

§3 dispensation vedr. genåbning af vandløbet St. Stendam-Karlssø


Hillerød Kommune ønsker at genåbne det rørlagte vandløb St. Stendam-Karlssø. Vandløbet fremtræder i dag i ringe tilstand, og en genåbning af den omhandlede strækning vil skabe en åben vandløbsstrækning mellem Karlssø og Store Dyrehave, hvor det forventes, at der vil være et godt naturpotentiale. Det rørlagte vandløb ligger i dag under en naturbeskyttet eng, hvorfor der meddeles §3 dispensation, da der ved en genåbning af vandløbet vil ske en tilstandsændring af engen. Der inddrages ikke naturbeskytteede arealer, men en mindre del påvirkes midlertidigt af anlægsarbejdet, og en mindre del omdannes til åbent vandløb. Det er Hillerød Kommunes forventning, at det samlede projekt vil være naturforbedrende.

Der kan læses mere om udkast til reguleringstilladelse, høringsperiode samt § 3 dispensationens vilkår og klagevejledning i udkast til reguleringstiiladelse samt §2-dispensation, som der er link til ovenfor.

Udkast til reguleringstilladelse er i høring i 4 uger, som udløber den 31. oktober 2018.

§3 dispensation har 4 ugers klagefrist, som udløber den 31. oktober 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2143 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 02-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS