Etablering af 38 lejligheder på Frederiksværksgade 25, 29 og 31 er ikke omfattet af lov om miljøvurdering

20-12-2018

Hillerød Kommune har på baggrund af en gennemgang af ansøgningen vurderet, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, idet det ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt hverken ved sit fysiske udtryk eller ved sin indflydelse på omgivelserne gennem sin anvendelse og brugerkreds.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektet omfatter opførelse af 38 etageboliger på op til 4 etager på Frederiksværksgade 25, 29 og 31. Byggeriet opføres som boligbyggeri med varierende facadeudtryk.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i Hillerød Kommunes vurdering og i ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 17. januar 2019.

Ansøgning fra bygherre

Hillerød Kommunes vurdering af projektet

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2154 eller pr. mail mbs@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 20-12-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS